Aktualizacja schem dla deklaracji VAT-7(18) I VAT-7K(12)

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację schemy (wersja schemy 1-1E oraz 1-2E)) dla deklaracji VAT-7(18) I VAT-7K(12).

 

Jednocześnie od piątku 31-08-2018 zaprzestało przyjmowania deklaracji utworzonych w oparciu o poprzednią wersję schemy (tj. 1-0E).   

Oznacza to, że od piątku deklaracje VAT-7(18) i VAT-7K(12) generowane z naszych programów nie przechodzą przez bramkę Ministerstwa, pojawia się komunikat błędu 401.

 

Poprawka jest w przygotowaniu!