E-faktury SAGE

 

 

Przedstawiamy Państwu standard e-faktury Sage, zweryfikowany przez Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania.

Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania powołane przy Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Finansów, jest organem opiniującym, którego celem jest rozpowszechnianie i promocja specyfikacji faktur elektronicznych.

Dlaczego opracowany przez nas standard e-faktury jest optymalnym rozwiązaniem dla biznesu?

Nasz standard e-faktury to plik PDF z zawartymi metadanymi (w formacie XML).
Jest zgodny z prawem i gwarantuje czytelność dla odbiorców oraz oprogramowania. Dzięki temu, e-faktura może być automatycznie wprowadzana do programów finansowo-księgowych i archiwizowana - bez konieczności drukowania, skanowania lub ręcznego przepisywania danych.