Porównanie JPK VAT z e-deklaracją VAT-7

Automatyczne porównanie wartości raportu JPK VAT z e-deklaracją VAT-7 to jedna z nowych funkcjonalności dostępnych na platformie Sage e-Audytor. Kolejną nowością jest możliwość przeglądania danych zaimportowanych z pliku JPK_VAT dla wybranego miesiąca. Dotychczas były one zawsze zsumowane ze wszystkich zaimportowanych plików.
 
 
Nowa funkcjonalność platformy Sage e-Audytor:
 
 
Pozwala na zaimportowanie do e-Audytora pliku z e-deklaracją VAT-7.
Porównuje wartości zaimportowane z pliku JPK-VAT oraz e-deklaracji VAT-7 i prezentuje ewentualne różnice pomiędzy tymi danymi.
 
 
Dostęp do funkcjonalności jest zależny od posiadanego pakietu:
 
 
Pakiet Trial: Możesz zaimportować po jednym pliku JPK_VAT i VAT-7 i zobaczyć wyniki porównania. Nie możesz usunąć plików, ani wejść w szczegółowe informacje zawierające dokumenty.
 
 
Pakiet Basic: Możesz zaimportować dowolną liczbę plików. Możesz je usuwać oraz przeglądać wyniki porównania. Nie możesz natomiast przejść do szczegółów z listą dokumentów.
 
 
Pakiet Premium: Możesz zaimportować dowolną liczbę plików. Możesz je usuwać oraz przeglądać wyniki porównania. Możesz również przejść do szczegółów z listą dokumentów.
 
 
Uwaga:
 
Aby porównanie zadziałało poprawnie, konieczne jest wgrywanie plików JPK_VAT zawierających dane tylko z jednego miesiąca. Porównywać można dłuższe okresy niż miesięczne, ale każdy miesiąc musi być zaimportowany osobnym plikiem JPK_VAT. Jeśli zaimportowałeś już pliki zawierające więcej niż jeden miesiąc i chcesz skorzystać z tej funkcjonalności, to musisz usunąć zaimportowane pliki i zaimportować każdy miesiąc osobnym plikiem. Ograniczenie to wynika ze struktury JPK_VAT, która w części zawierającej dane z dokumentów nie ma informacji o okresie VAT, w którym został dany dokument ujęty.