Sage Symfonia ERP 2018.2a

Oprogramowanie Sage Symfonia ERP w najnowszej wersji 2018.2a jest już dostępne. Zapraszamy do zaktualizowania swojego systemu ERP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości, które znalazły się w aktualizacji.

Wersja 2018.2a zawiera kolejne usprawnienia sytemu, takie jak:

 • 20 typów cen w aplikacji Sage Symfonia ERP Handel – zmieniające ograniczenie liczby typów cen w aplikacji Handel. Nowe rodzaje cen mogą być wykorzystywane we wszystkich rodzajach dokumentów, cennikach i kartotekach materiałowych
 • Ulga za złe długi – nowa funkcjonalność automatyzująca proces naliczania ulgi za złe długi i generowania deklaracji VAT-7 wraz z załącznikiem VAT-ZD. Funkcjonalność pozwala:
  • automatycznie wyszukiwać należności i zobowiązania mogące być uwzględnione w naliczaniu ulgi,
  • dowolnie wybierać rozrachunki uwzględnione w takiej deklaracji,
  • automatycznie generować księgowe dokumenty korygujące dla dokumentów uwzględnionych w deklaracji
  • automatycznie uwzględniać zmiany stanu rozrachunków dla dokumentów ujętych w deklaracjach VAT-ZD w kolejnych okresach.
 • Poprawa ergonomii funkcjonowania wymiarów w module finansowo-księgowym:
  • Poprawa zachowania okna podczas rejestrowania nowych dokumentów po uzupełnieniu wymiarów (obecnie okno dokumentu jest zamykane po zapisie do bufora)
  • Poprawkę walidacji istnienia opisu analitycznego dotyczącego wymagalności uzupełniania wymiarów przy zapisie nowego dokumentu (obecnie systemu nie sprawdza czy dane zostały uzupełnione)
 • Aktualizację systemu licencjonowania:
  • w sytuacjach wyjątkowych – braku aktualnej wersji licencji, po aktualizacji oprogramowania, system będzie pozwalał na dalszą pracę w trybie awaryjnym przez dwa tygodnie

Wraz z niniejszą wersją Sage Symfonia ERP ukazuje się poprawiona wersja modułu Produkcja.