Teoretycznie JPK od 1 lipca 2016 nie tylko dla dużych podatników

Od pewnego czasu napływają pytania, jaki obowiązek przekazywania JPK będą mieli podatnicy, którzy działalności gospodarczej nie prowadzą? Albo inaczej, czy z odroczenia obowiązku przekazywania JPK do lipca 2018r mogą skorzystać podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej? Na to proste pytanie nie ma prostej odpowiedzi, poniżej wyjaśnienie, o co chodzi:

 

1.    Ustawa zmieniająca ordynację podatkową w 2015 roku, wprowadziła art. 193a, nakładający na wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe za pomocą komputerów obowiązek przekazywania do US danych w postaci JPK, jeżeli US tego od nich zażąda.

2.    Ustawa wprowadziła również okres przejściowy (do 30 czerwca 2018 roku) dla małych i średnich przedsiębiorców, kiedy mogą odmówić przekazania JPK. Odsyłając do kryteriów rozpoznania firmy MSP korzystającej ze zwolnienia, opisanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

3.    To odesłanie nie jest skuteczne, w przypadku podatników, którzy działalności gospodarczej nie prowadzą. Co oznacza, że w ich przypadku odroczenie obowiązku nie ma zastosowania. Dotyczy to np. szkoły muzycznej, bibliotek, partii politycznych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych itp.

4.    W dniu 13 maja sejm przyjął zmiany w ordynacji, które wprowadzają obowiązek przekazywania jednej struktury (JPK_VAT), cyklicznie, bez wezwania przez poszczególne grupy podatników VAT. Można przyjąć w pewnym uproszczeniu, że podatnicy VAT z definicji prowadzą działalność gospodarczą, w konsekwencji będą wobec nich stosowane kryteria rozpoznania rozmiaru przedsiębiorcy zapisane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

5.    Natomiast podatnicy, którzy nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, a jedynie statutową np. zarządzania nieruchomością wspólną, finansowaną w 100% ze składek członków (wspólnota mieszkaniowa), nie mogą skorzystać z przejściowego zwolnienia z obowiązku raportowania JPK.

6.    Teoretycznie, zatem po 1 lipca 2016 roku, duża grupa podatników będzie miała obowiązek raportowania JPK na wezwanie, podkreślam teoretycznie, bowiem obecnie w interesie MF wcale nie leży zwiększanie grupy podmiotów zobowiązanych do raportowania. Przeciwnie w resorcie finansów trwają prace nad uproszczeniem przepisów VAT w taki sposób, aby oddzielić „drobnicę” podatkową, od tych którzy prowadzą działalność w dużej skali. Bo to u dużych podatników za pomocą JPK można łatwo wychwycić nieprawidłowości czy wręcz oszustwa podatkowe w dużych kwotach.

 

WNIOSEK. Spodziewamy się, że MF rozwiąże problem błędnie przygotowanych przepisów (brak okresu przejściowego dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej) w taki sposób, że z jednej strony potwierdzi obowiązek, a z drugiej w pierwszym okresie nie będzie od tej grupy żądać JPK. Pamiętajmy, że problem dotyczy tych struktur JPK, które przekazywane są na żądanie. Dla przypomnienia schemat z aktualnymi (po zmianie przepisów z 13 maja) obowiązkami raportowymi JPK.