Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość  

Finanse i Księgowość

Moduł Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość skierowany do obsługi księgowości finansowej w przedsiębiorstwach zobligowanych prowadzić księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont. Dzięki wielopoziomowej budowie planu kont, różnym wariantom układu rachunku zysków i strat czy bilansu możliwe jest wykonywanie różnego rodzaju sprawozdań. Zaletą programu jest prostota obsługi oraz pełna automatyzacja co w znacznym stopniu przyspiesza proces dekretacji dokumentów. Dodatkowo program pozwala rejestrować zdarzenia gospodarcze w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatycznie rozlicza różnice kursowe. Ponadto zawiera mechanizmy które służą do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
 • śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
 • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
 

Wybierając Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość:

 • minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów i usystematyzujesz powtarzalne, czasochłonne czynności, dzięki jednej, centralnej bazie danych dla całego systemu,
 • dane do systemu wprowadzasz tylko raz,
 • elastycznie dostosujesz system do specyficznych potrzeb i procesów Twojej firmy oraz podniesiesz komfort pracy jego użytkowników,
 • zyskujesz wygodne narzędzie do grupowego rozliczania płatności – sam decydujesz, kiedy i ile osób otrzyma przelew,
 • wzmocnisz kontrolę nad rentownością podjętych działań, analizując dokumenty gromadzone pod konkretnym projektem lub kontraktem.

e-Deklaracje

e-Deklaracje to w pełni zautomatyzowane narzędzie przeznaczone do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Dowodem i potwierdzeniem złożenie e-deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które użytkownik otrzymuje po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu deklaracji.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

 • automatyzacja i prostota procesu składania deklaracji
 • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
 • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
 • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności i tajności dzięki systemowi szyfrowania danych
 • dostęp on-line do urzędów elektronicznych