Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji 

Fundusze Unijne

Wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich przyznawane jest w ramach różnych Programów Operacyjnych. Istotą ich działania jest zachęcenie przedsiębiorców do ciągłego inwestowania w innowacyjne rozwiązania stosowane w biznesie.

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich

Korzyści Funduszy Unijnych:

  • pozytywny wpływ na rozwój firmy oraz poprawę jej konkurencyjności na rynku
  • motywacja do opracowania długoterminowej strategii działania
  • bezzwrotna pomoc finansowa – nawet do 85% inwestycji
  • szeroki wybór programów i inicjatyw
  • warunki dofinansowania, dopasowane do potrzeb regionów
  • szeroki zakres odbiorców - firmy istniejące i nowopowstałe
  • możliwość promocji firmy poprzez publikację informacji w portalach zewnętrznych

Leasing jest coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji. Sprawdza się nie tylko przy zakupie samochodu czy nieruchomości, ale również przy finansowaniu rozwiązań, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zakup rozwiązań informatycznych w leasingu pozwala na szybkie reagowanie na rozwój technologii oraz zmian zachodzących na rynku, bez konieczności angażowania własnych środków finansowych.

Korzystamy z doświadczenia firm, wyróżniających się na rynku, którzy są specjalistami w finansowaniu nowoczesnych technologii. Aktywnie współpracujemy z  firmą Grenkeleasing.