Kadry i Płace

Kadry i Płace 

Sage Kadry i Płace - One Payroll

Moduł przeznaczony do kompleksowej obsługi kadrowo - płacowej pracowników. Zbiera i przechowuje dane począwszy od zatrudnienia, rejestracji czasu pracy, nieobecności po odejście pracownika i wyrejestrowanie go z ewidencji ubezpieczeń. System prowadzi pełną ewidencję wynagrodzeń, generuje listy płac, pozwala księgować dokumenty w dowolnej strukturze układu kosztów.

W pełni automatyzuje wszelkie rozliczenia podatkowe i wystawia przelewy z tytułu wynagrodzeń. Obsługuje wszystkie wzory przelewów. Pozwala na zmiany w ewidencji kadrowej oraz systemie wynagrodzeń w zamkniętych okresach. Dodatkowo obsługuje najważniejsze zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego.

Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

 • prosta i efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa
 • zoptymalizowane koszty obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń
 • automatyzacja skomplikowanych procesów np.: ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów
 • całościowa obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne):
  • dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego
  • współpraca z programem Płatnik
  • współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej
 • zwiększona efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej

Co zyskasz z Premium Pack 

 • badania lekarskie 
 • przypomnienia 
 • wysyłka zabezpieczonych e-maili