Unicore Produkcja

Unicore Produkcja to system wspomagający zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozwiązanie bazuje na oprogramowaniu Symfonia i Systemie Zarządzania Forte.

 

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ:

  • Obliczanie terminu realizacji zamówienia

Unicore Produkcja, na podstawie stanów magazynowych oraz przewidywanego czasu potrzebnego na wykonanie każdego wyrobu umieszczonego na zamówieniu, pozwala określić  termin realizacji całego zamówienia.  Dodatkowo  bezpośrednio z poziomu zamówienia  generuje zlecenia na wykonanie odpowiedniej ilości wyrobów.

  • Obliczanie planowanego i rzeczywistego kosztu wytworzenia

Program biorąc pod uwagę koszt robocizny, pracy maszyn, widełki cenowe zakupu materiałów pozwala na szybką kalkulację technicznego kosztu wytworzenia wyrobu.

  • Pobieranie ceny z magazynu lub z tabeli cen dostawców

Parametry pracy systemu określają algorytm kalkulacji i odpowiednie narzuty kosztów. Stanowiska robocze są dociążane według kolejki zamówień. Respektowane są różne dobowe czasy pracy dla różnych stanowisk. Możliwa jest zmiana priorytetu realizacji zamówień.

  • Obliczanie zapotrzebowania na zasoby: materiały, półfabrykaty, pracowników, maszyny

System pozwala zdefiniować dowolne zamienniki do każdego materiału. Dodatkowo Generator zamówień podpowiada ile materiałów i od kogo należy zamówić by zachować płynność produkcji. Inną opcją pracy jest zamawianie według najtańszego dostawcy albo według najkrótszego czasu dostawy.

  • Wspomaganie rozliczenia księgowego produkcji w toku

Operacje księgowe związane z produkcją w toku są wykonywane bezpośrednio z modułu produkcyjnego i umieszczane są jako polecenia księgowania w buforze FK.

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

  • Kompletne, przyjazne dla użytkownika narzędzie przeznaczone dla firm produkcyjnych
  • Pozwala Szybko i łatwo zaplanować proces produkcji w firmie
  • Zapewnia stabilną pracę
  • Dostarcza w dowolnym czasie i w dowolnej postaci wszelkich danych zarządczych