ArtykułyWpisy

JPK_V7 w pigułce

By 26 maja, 2020 28 lipca, 2020 No Comments

Deklaracja JPK_V7 dotyczy określonych towarów i usług odpowiednimi Grupami Towarowo-Usługowymi (GTU). Co więcej, obowiązek ten będzie wymagał skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów, wyłącznie po stronie sprzedawców, tak by poprawnie oznaczyć je w pliku JPK V7.

Od 1 lipca 2020 obowiązkowo dla wszystkich przedsiębiorców zacznie obowiązywać jednolity plik kontrolny-JPK_V7 (wcześniejsza popularna nazwa to JPK_VDEK).

Deklaracja JPK_V7 będzie zawierała zatem komplet informacji, m.in.:

 • dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży;
 • niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

Co ciekawe – powstaną dwie odmiany deklaracji JPK_V7: miesięczna JPK_V7(M) oraz kwartalna JPK_V7(K), tym samym zachowana została logika znana dotychczas z deklaracji VAT.

Co zawierają grupy towarowe?

Ministerstwo Finansów wyszczególniło 13 grup towarowych i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

 

Więcej informacji zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.

Team Wercom Sp. z o.o.

Poznań, 26.05.2020 r.

 

Źródła:

Podatki