Skip to main content
Blog

Kolejne zmiany w podatkach czyli Polski Ład 3.0

Polski Ład 3.0 to nowe zmiany w podatkach, które mają wejść w życie w trakcie roku podatkowego. Większość z nich ma obowiązywać już od stycznia 2023 r.  Kolejna już nowelizacja przepisów podatkowych tym razem skupiać będzie się na zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawych. W tym wpisie dowiesz się jakie są główne założenia Polskiego Ładu 3.0.

 

Podatek Minimalny

Podatek Minimalny to obowiązkowe zobowiązanie podatkowe dla podatników CIT, którzy w danym roku ponieśli stratę lub których wynik finansowy plasuje się poniżej kryterium określonego w przepisach. W nowelizacji związanej z wprowadzeniem Polskiego Ładu 3.0 katalog podmiotów, nie podlegających tym przepisom rozszerzono o spółki komunalne, podatników działających w obszarze ochrony zdrowia oraz podatników, których rentowność w jednym z trzech lat podatkowych była wyższa niż 2% oraz małych podatników. Nowym przepisom nie będą podlegać podmioty w stanie upadłości lub likwidacji.

Zgodnie z nowymi przepisami zmieniona zostanie metoda kalkulacji podatku, podważony ma zostać wskaźnik rentowności (do 2%). Zmienić ma się również sposób wyliczenia minimalnego podatku dochodowego (pierwotnie procentowy wskaźnik rentowności wynosić miał 1%).

Warto zaznaczyć, że przewiduje się odroczenie nowych przepisów o podatku minimalnym do 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że pierwsze ich zastosowanie będzie miało miejsce w 2024 r.

Ukryta dywidenda

Ukryta dywidenda to wypłata na rzecz podmiotu powiązanego (wspólnika) uzależniona od osiąganych wyników. Ze względu na duża ilość wątpliwości zgłaszanych przez podmioty gospodarcze, uchylono przepisy dotyczące ukrytej dywidendy. Pierwotnie założenia przewidywały możliwość kwestionowania kosztów podatkowych przez organy podatkowe.

Podatek u źródła

Nowe przepisy mają zapewnić bardziej elastyczne zasady w zakresie mechanizmu pay and refund. Dłuższy czas obowiązywania będą miały oświadczenia WH-OSC o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia czy preferencyjnej stawki podatku.

Polska Spółka Holdingowa

Nowe przepisy maja na celu zwiększenie atrakcyjności spółki holdingowej wśród przedsiębiorców. W projekcie przewidziano zwiększenie o spółkę akcyjną zakresu form prawnych w jakich spółka holdingowa może działać. Dodatkowo nowe przepisy oznaczać będą zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych (obecnie zwolnieniu podlega 95% dywidend).

Dokumentacja cen transferowych z rajami podatkowymi

Zgodnie z zasadami po przekroczeniu tzw. progów istotności zachodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Polski Ład 3.0 zakłada podwyższenie progów istotności do poziomu:

  • 200 tys. zł dla bezpośrednich transakcji rajowych,
  • 2,5 mln zł dla bezpośrednich transakcji rajowych (w przypadku tworzenia transakcji towarowych i finansowych) oraz 500 tys. zł dla pozostałych pośrednich transakcji rajowych

Nowe zmiany obejmować będą także przepisy o domniemaniu rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym. Domniemanie nie będzie miało zastosowania, gdy podmiot otrzymujący należność wynikającą z transakcji kontrolowanie lub innej niż kontrolowana:

  • w roku podatkowym lub obrotowym nie dokonuje związanych z otrzymaną należnością rozliczeń z pomiotem rajowym
  • nie jest powiązany z podmiotem rajowym

Zwiększenie progów istotności ograniczy zakres obowiązku dokumentacyjnego dla polskich podmiotów.

Pozostałe zmiany

Polski Ład 3.0 doprecyzowuje kwoty limitu kosztów finansowania dłużnego – tj. jako wyższa z kwot: 3 mln PLN albo 30% tzw. podatkowa EBITDA.

W zakresie estońskiego CIT, PGK CFC, porzuconych dochodów czy zmian w PIT także mają zostać wprowadzone zmiany. Dodatkowo przewiduje się uproszczenie przepisów związanych z ulgami na złe długi. Obowiązek wykazywania wierzytelności i długów, które mają wypływ na podstawę opodatkowania w zeznaniu podatkowym ma byś zlikwidowany.

 

Więcej informacji na temat Polskiego Ładu uzyskasz u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

wrzesień 2022

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link