Skip to main content
Blog

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej – już od kwietnia 2023 r.

praca zdalna - nowelizacja Kodeksu pracy

6 lutego 2023 roku oficjalnie w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacje Ustawy o pracy zdalnej.  Już niedługo, bo od 7 kwietnia 2023 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Regulują one obowiązki pracodawcy i pracownika oraz zabezpieczają pracownika pracującego w domu.

Praca zdalna na stałe w Kodeksie Pracy

W okresie pandemii praca zdalna zyskała na popularności. Dodatkowo, część firm przekonało się, że wcale nie jest ona mniej efektywna od pracy w biurze. Taki model pracy jednak nie był dotychczas uregulowany. W najnowszych zmianach w Kodeksie pracy dodano nowy rozdział IIa – Praca zdalna.

W ramach pracy zdalnej obowiązki pracownicze mogą być wykonywane w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo ustalonym z pracodawcą.

Pracodawca, który dotychczas udostępniał możliwość pracy zdalnej swoim pracownikom będzie musiał dokonać przeglądu rozwiązań wdrożonych w firmie pod kątem zgodności z nowymi przepisami. Niektóre ze stosowanych dotychczas prze organizacje rozwiązań, dotyczące np. komunikacji pracodawcy z pracownikiem, powierzenia sprzętu czy monitorowania obecności podczas pracy zdalnej najprawdopodobniej okażą się aktualne i nie będzie trzeba ich zmieniać. Zmiany mogą się jednak okazać konieczne w innych obszarach np. w organizacji dokumentów regulujących pracę zdalną. Możliwe, że konieczne okaże się opracowanie niezbędnych zmian lub stworzenie nowej wersji tych dokumentów, w których zasady pracy zdalnej zostaną ponownie określone. W bardziej skomplikowanej sytuacji znajdą się pracodawcy, którzy do tej pory nie korzystali z rozwiązania jakim jest praca zdalna, a zdecydują się na jej wprowadzenie. Tacy pracodawcy będą musieli przejść cały proces wprowadzenia pracy zdalnej – począwszy od projektowania rozwiązań organizacyjnych, aż po stworzenie podstawy formalnej regulującej wykonywanie pracy zdalnej.

Wprowadzenie pracy zdalnej

Nowelizacja ustawy przede wszystkim oferuje większą elastyczność w zakresie wyboru miejsca wykonywania pracy. Pracodawca będzie mógł zawrzeć w umowie z pracownikiem zapis umożlwiający wykonywanie pracy zdalnej:

  • W domu (lub innym ustalonym miejscu poza siedzibą firmy),
  • W firmie,
  • W formie hybrydowej,

Praca zdalna może zostać wprowadzona na dwa sposoby. Po pierwsze, już przy zawieraniu umowy o pracę, strony mogą postanowić, że praca będzie świadczona w sposób zdalny. W takim wypadku w celu zmiany warunków wykonywania pracy na pracę stacjonarną, niezbędne będzie porozumienie pracownika i pracodawcy. Po drugie, praca zdalna może zostać wprowadzona w trakcie trwania zatrudnienia. W tym przypadku nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka trybów wprowadzenia pracy w formie zdalnej oraz umożliwienia stronom powrotu do wykonywania pracy stacjonarnie.

Obowiązek pracy zdalnej może zostać wprowadzony w każdym momencie po porozumieniu pracodawcy z pracownikiem.  Dodatkowo zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy pracodawca dostaje uprawnieninie do wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej w następujących przypadkach:

  • Po ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, a także do 3 miesięcy po ich oficjalnym odwołaniu.
  • W czasie, w którym czasowo nie jest możliwe zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z zasadami BHP.

Wymienione sytuacje pozwalają na wykonywanie pracy zdalnej jednak tylko pod warunkiem złożenia przez pracownika stosownego, pisemnego oświadczenia, że dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i technicznymi do wykonywania pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna

Dodatkowo wraz z nowymi przepisami udostępniona zostanie możliwość pracy zdalnej okazjonalnej. Aby pracownik, mógł skorzystać z takiego rozwiązania konieczne będzie uzyskanie zgody pracodawcy. Przepisy pozwalają na 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku kalendarzowym. Warto jednak mieć na uwadze, że pracodawca ma prawo do odrzucenia takiego wniosku.

Praca zdalna a uprawienia pracodawcy

Pamiętać trzeba, że regulacje dotyczące pracy zdalnej wprowadzone w nowym Kodeksie Pracy to uprawnienie, a nie obowiązek pracodawcy. Zatrudniający, może w każdej chwili cofnąć polecenie wykonywania pracy hybrydowej czy zdalnej. Zgodnie z zasadami powinien jednak zrobić to z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

Rezygnacja z pracy zdalnej

W przypadku pracy zdalnej wprowadzonej w trakcie zatrudnienia każda ze stron stosunku pracy ma prawo zrezygnować z wykonywania pracy w tej formie. W tym celu powinna wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Termin powrotu strony ustalają wspólnie, jednak nie może on być dłuższy niż 30 dni.

Praca zdalna – dla kogo?

Nowe regulacje zakładają, kilka sytuacji w których pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi wykonywania pracy zdalnej (wyjątek jeżeli rodzaj pracy nie pozwala na jej wykonywanie poza siedzibą przedsiębiorstwa). O pracę zdalną wnioskować mogą przede wszystkim:

  • Pracownicy sprawujący opiekę nad niepełnosprawny członkiem rodziny,
  • Kobiety w ciąży
  • Pracownicy wychowujących dziecko do 4. roku życia,
  • część pracowników, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów uprawnieni byli do złożenia u pracodawcy wiążącego wniosku o wykonywanie pracy w indywidualnym, przerywanym lub ruchomym systemie czasu pracy (art. 1421 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy).

Więcej informacji uzyskasz u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

marzec 2023

 

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link