ArtykułyWpisy

Nowe wzory formularzy VAT-UE

By 16 lipca, 2020 28 lipca, 2020 No Comments

Od 1 lipca 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020, poz. 1138) zaczęły obowiązywać nowe wzory VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).

Zmiany, zmiany…

Nowy wzór ma związek z nowymi regulacjami o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implementuje przepis art. 262 ust. 2 dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE. Zgodnie z nim podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off stock obowiązani są składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych przemieszczeniach towarów oraz o wszelkich zmianach w zakresie tej procedury, zawartych w tych informacjach.

W polskiej ustawie o VAT znana jest procedura magazynu konsygnacyjnego. Polega ona na przemieszczaniu towarów przez przedsiębiorcę do magazynów znajdujących się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż terytorium kraju wysyłki lub transportu. Podatnik przechowujący towary nazwany jest prowadzącym magazyn konsygnacyjny. Przedsiębiorcy z obydwu krajów Unii Europejskiej muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE.

Rozporządzenie określi wzory:
• informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock VAT-UE(5)
• korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock VAT-UEK(5)


Nowe wzory należy stosować do przekazywania informacji o transakcjach wewnątrz UE realizowanych od czerwca 2020, termin przekazania to 27 lipca 2020 w związku z tym, że 25 dzień następnego miesiąca przypada w lipcu w sobotę.

Co przyniosą zmiany?

W powyższych wzorach wprowadzono następujące zmiany:
• zniesiono wymóg podawania REGON;
• w częściach C D i E nazwę kolumny „Kwota transakcji w zł” zastąpiono „Łączna wartość transakcji w zł” – zgodnie z brzmieniem art. 100 ust. 8 pkt 4 ustawy;
• w VAT-UE dodano nową część F o nazwie „Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”, i analogicznie w VAT-UEK dodano część F o nazwie „Korekta informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”, zawierające cztery kolumny „Kod kraju”, „Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego” i „Powrotne przemieszczenie”;
• dostosowano formularze do zmian spowodowanych dodaniem części F (zmiana zasadnicza to zmiana tytułów formularzy).
• w nazwach kolumn części C, D i E zmieniono wielkość liter;
• w korekcie informacji podsumowującej VAT-UEK – w częściach C, D i E wprowadzono oznaczenia kolumn analogicznie do już istniejących w VAT-UE.

Prawdopodobnie zmiany będą dotyczyć ok. 311 tys. podatników podatku VAT, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych. W efekcie podatnicy dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock będą musieli dwa razy składać informację podsumowującą – na potrzeby zaraportowania przemieszczenia towarów oraz później na potrzeby zaraportowania WDT.

Więcej informacji zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.

Team Wercom Sp. z o.o.

Poznań, 16.07.2020 r.

 

Źródła:

Infor