Symfonia ERP

Branże

Każda branża cechuje się charakterystycznymi wyzwaniami. Dzięki wydajnym i wszechstronnym rozwiązaniom Symfonia ERP sprostasz im bez problemu.

Symfonia ERP w branży

Symfonia projektuje rozwiązania inspirowane biznesem. Niezależnie od tego, czy wyzwania stojące przed Twoją firmą mają specyfikę branżową, czy zadaniową – Symfonia ma rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Symfonia ERP będzie Twoim nieocenionym wsparciem w prowadzeniu biznesu.

Hurtownie spożywcze często mierzą się z czasem. Największym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie produktami z krótkim terminem przydatności do spożycia, a co za tym idzie sprawne zaplanowanie ich dystrybucji.

Dodatkowo zawsze należy szczególną troską otoczyć produkty delikatne, np. w szklanych opakowaniach (napoje), czy ulegające łatwemu zniszczeniu (np. chrupki). Co więcej – waga opakowań o tych samych gabarytach może znacząco różnić się między sobą. Zatem idealny system informatyczny, który ma wesprzeć bieżące funkcjonowanie hurtowni spożywczej, powinien uwzględniać wszystkie specyficzne wymagania.

Symfonia ERP w standardzie oferuje możliwość zarządzenia niestandardowymi wymaganiami hurtowni spożywczej.

Jak zarządzić produktami o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz zaplanować ich miejsce w hali hurtowni, aby szybko i łatwo je odnaleźć i przekazać do dystrybucji w odpowiednim czasie?

Wystarczy w Symfonia ERP zdefiniować nazwy wymaganych pól (np. „termin przydatności do spożycia” czy „miejsce w hali”), aby łatwo odszukać poszukiwane produkty. Intuicyjny skrypt liczący może zsumować wagę opakowań zbiorczych znajdujących się w dowolnych miejscach hali ze wskazaniem pierwszeństwa w dystrybucji poszczególnych produktów.

Jak upewnić się, że towary szybko psujące się jako pierwsze opuszczą hurtownię i jak wyliczyć potencjalną stratę w przypadku, gdy nie zostaną one sprzedane w wyznaczonym czasie?

W Symfonia ERP można łatwo dodać pole np. FIFO, dzięki któremu określone towary będą wskazane do sprzedaży w pierwszej kolejności. Dynamiczne sumowanie cen towarów z określonym oznaczeniem (tagiem) bądź terminem pozwoli w kilka sekund skalkulować jaką stratę poniesie hurtownia w przypadku nie zastosowania zasady FIFO.

Przechowywanie w jednym miejscu i łatwe przetwarzanie danych o pochodzeniu surowców, ich cenie, jakości, składzie chemicznym i klasyfikacji oraz wszelkich informacji o dostawcach, to jedno z najważniejszych wyzwań dla firm branży chemicznej.

Istotne są także takie elementy jak: przetwarzanie rzetelnych informacji o tym, czy dany surowiec posiada odpowiednie atesty i certyfikaty, co determinuje dalsze postępowanie z nim i prawidłową organizację produkcji oraz dystrybucji. Posiadając odpowiedni system do zarządzania przedsiębiorstwem, który szybko i automatycznie analizuje niezbędne dane oraz przedstawia je w przystępny sposób, możesz znacznie łatwiej podejmować kluczowe decyzje biznesowe.

W jaki sposób zyskać pewne informacje na temat dostawcy i samego surowca – jaki jest jego skład, pochodzenie czy data ważności?

Informacje na temat surowców można analizować w prosty sposób dzięki dodaniu do programu dodatkowych, własnych pól z informacjami typu „skład chemiczny surowca” lub „data ważności”. Dzięki temu w odpowiednim czasie masz dostęp do informacji np. o tym, że zbliża się koniec ważności jakiegoś surowca.

W jaki sposób mogę zapewnić odbiorcy optymalne warunki dostawy towaru?

Dzięki dodatkowym, spersonalizowanym polom dotyczącym dostaw, jest możliwe automatyczne określenie planowanego terminu dostawy oraz takich informacji jak status rezerwacji produktu, najkrótszy dopuszczalny czas dostawy oraz określenie warunków transportu, w tym tych dotyczących sposobu przewozu towarów niebezpiecznych.

Firmy deweloperskie muszą borykać się z wieloma wyzwaniami rynkowymi, których zlekceważenie może poważnie zagrozić płynności finansowej, a nawet doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa.

Dynamiczne zmiany cen materiałów budowlanych, niedobory pracowników i nieustannie zwiększająca się konkurencja, to tylko niektóre z nich. W takiej sytuacji kluczowym jest posiadanie narzędzi wspierających zarządzanie firmą, które będą w stanie zautomatyzować wiele procesów w obszarze zarządzania finansami „podpowiadając” wybór optymalnej decyzji biznesowej.

Jak mogę szybko utworzyć prawidłową ofertę lub umowę deweloperską sprzedaży nieruchomości, bez ryzyka pomyłki, np. odnośnie kubatury, dodatkowych pomieszczeń, udziałów w częściach wspólnych itd.?

W systemie Symfonia ERP można zdefiniować indywidualne pola w dokumentach spersonalizowanych pod konkretną działalność. W branży deweloperskiej można zatem stworzyć kategorie typu: wysokość pomieszczenia, dodatkowe pomieszczenia (garaż, komórka lokatorska), piętro, garaż lub parking, udział w częściach wspólnych itp. Tworząc ofertę lub umowę system samodzielnie wygeneruje te informacje w przejrzystej i przyjaznej formie. Dzięki temu nie trzeba będzie wyszukiwać ich ręcznie, ryzykując przy tym np. błędne wyliczenie udziału w części wspólnej czy pomyłkę w określeniu metrażu lub kubatury (dodatkowych) pomieszczeń.

Jak usprawnić proces obsługi oddanych do użytku nieruchomości oszczędzając czas i zasoby?

W Symfonia ERP można zdefiniować własne pola, w których będziemy gromadzić wszystkie dane dotyczące każdej nieruchomości.

Dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów wobec branży budowlanej w ogromnym stopniu wymuszają zmianę podejścia do procesów sprzedażowych. W coraz większym zakresie hurtownie polegają na wykorzystaniu analizy biznesowej.

W tej branży liczy się możliwość obsługi wielu kontrahentów w tym samym czasie. Jednocześnie dużym ułatwieniem dla hurtowni jest możliwość automatyzacji wielu procesów transakcyjnych i logistycznych. Szybkość działania jest równie ważna – dlatego tak istotne jest szybkie dostarczanie pełnego pakietu danych o zamówieniu lub kontrahencie.

W jaki sposób mogę szybko uzyskać informacje na temat ostatniej ceny sprzedaży danej partii towaru, np. w sytuacji, gdy poprosił mnie o to klient, w celu porównania oferty cenowej?

Informacje o cenach, ilości i wartości sprzedaży oraz ostatniej cenie zakupu można określić (lub automatycznie wyliczyć) w polach dokumentów, zdefiniowanych pod indywidualne potrzeby. W każdej chwili istnieje możliwość natychmiastowego dostępu do tych informacji – nawet w ciągu kilku chwil, na prośbę klienta. Mając te dane „pod ręką” możemy, przygotowując jak najbardziej konkurencyjną ofertę, przedstawić klientowi dodatkowe korzyści, np. z góry określając planowany termin realizacji pozycji czy poinformować go o możliwych sposobach dostawy. Dzięki temu firma ma lepsze możliwości konkurowania ofertowego z innymi podmiotami.

Chcę dynamicznie reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynkowe na dany towar. Co mogę zrobić, by na bieżąco reagować na zmiany koniunktury na rynku i lepiej dopasować swoją ofertę?

W systemie Symfonia ERP można w łatwy sposób dodać własne dane do pól dokumentów by gromadzić informacje o ostatniej cenie towaru, ilości i wartości sprzedaży oraz ostatniej cenie zakupu

Przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej nie tylko zmagają się z wyzwaniami związanymi z niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami losowymi mogącymi mieć wpływ na świadczenie usług, ale przede wszystkim z dużą konkurencją, relatywnie niską marżowością oraz koniecznością bieżącego zarządzania dużą liczbą opcji dostępnych dla klientów (nawet w ramach jednego wyjazdu).

Bez wsparcia odpowiedniego systemu informatycznego efektywne i zyskowne prowadzenie biznesu w takich warunkach jest praktycznie niemożliwe.

Skąd mam wiedzieć, czy w ogóle i jaki poziom rabatu na wycieczki lub imprezy pobytowe mam stosować dla każdego klienta? Albo na konkretnej ofercie, ponieważ jest promowana jako „last minute” lub „first minute”?

Taką informację możesz przechowywać w systemie Symfonia ERP na liście kontrahentów w zdefiniowanych przez siebie polach własnych. Nie tylko możesz wpisywać do nich ręcznie wartości rabatów ustalone w wyniku negocjacji lub np. podpisania ramowej umowy, ale poziom zniżek może się „sam” wyliczać na podstawie wartościowej lub ilościowej historii współpracy z danym klientem. Możesz także zróżnicować upusty w zależności od rodzaju imprezy turystycznej, kierunku wyjazdu, pory roku itp. – możliwości ogranicza tylko Twoja wyobraźnia. Każdy z tych rabatów może zostać automatycznie zastosowany do zamówień i faktur wystawianych klientom na usługi, które podlegają obniżkom.

Na co dzień Symfonia wspiera blisko 8000 biur rachunkowych, obsługujących przedsiębiorców w całej Polsce. Dostarczane są nie tylko kompleksowe rozwiązania dla finansów i księgowości czy kadr i płac, ale także systemy do wymiany dokumentów i komunikacji z klientami.

Powody, dla których biura rachunkowe wybierają rozwiązania Symfonii : 

 • Łatwy start i konfiguracja – wygodny kreator prowadzący przez proces zakładania firmy oraz wybór formy ewidencji. Gotowy model księgowy (wzorcowe plany kont, układ RZiS i bilansu) dla różnych działalności gospodarczych.
 • Wygodna i szybka rejestracja danych – wzorce księgowań i automatyczna kontrola poprawności wprowadzonych danych. Obsługa e-faktur i odczyt danych z faktur za pomocą OCR.
 • Automatyzacja pracy – dostęp do wielu narzędzi automatyzujących codzienną pracę, m.in. weryfikacji firm z białą listą podatników VAT, rozliczeń międzyokresowych, amortyzacji środków trwałych, obsługi umów leasingu.
 • Prosta obsługa płatności – obsługa płatności dla klientów oraz kontrahentów. Kontrola rozliczeń i łatwe księgowanie wyciągów bankowych.
 • Połączenie z chmurą i łatwy kontakt z klientem – wymiana danych online z klientami, bezpieczna wysyłka i odbiór dokumentów.
 • Rozbudowane opcje raportowania – bogaty zestaw wbudowanych raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji – od prostych raportów po zawansowane narzędzia Business Intelligence.
 • Kompleksowa obsługa kadr i płac – ponad 100 różnych składników wynagrodzeń, około 150 typów zdarzeń usprawniających pracę, ponad 130 gotowych raportów wspomagających decyzje.
 • Gotowe rozwiązania księgowe i kadrowe dla klientów – w Symfonii klienci biur rachunkowych mają dostęp do oprogramowania księgowego, kadrowo-płacowego, do analizy danych i wielu innych rozwiązań niezbędnych w prowadzeniu firmy.

Duża liczba systemów, przeważnie w żaden sposób niezintegrowanych ze sobą, a wykorzystywanych w branży finansowej do świadczenia usług klientom (np. do wystawiania polis ubezpieczeniowych, przeprowadzania transakcji na różnych rynkach giełdowych i dotyczących wielu instrumentów finansowych, jak również wykonywania operacji za pośrednictwem różnych systemów bankowych), powoduje, że informacje dotyczące kontrahentów mogą być bardzo rozproszone.

Zarządzanie nimi, w tym np. historią transakcji przeprowadzanych z danym klientem, jest utrudnione. Potrzebne jest więc jedno „miejsce”, w którym można byłoby zbierać, analizować i odpowiednio wykorzystywać informacje o klientach i ich transakcjach.

Chcę w jednym systemie mieć dane klientów, ich zamówienia i faktury oraz przechowywać i łatwo odnajdywać numery polis ubezpieczeniowych, dane ubezpieczonych samochodów lub przedmiotów oraz terminy wygaśnięcia ich ubezpieczeń.

To jak najbardziej możliwe. Niezależnie od tego, jakim rodzajem ubezpieczeń się zajmujesz, dzięki systemowi Symfonia ERP możesz w jednym miejscu przechowywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twoich klientów, historii ich ubezpieczeń (w tym szkodowości), ewentualnych wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności (np. choroby, uszkodzenia przedmiotów ubezpieczanych etc.), wieku lub roku budowy itp. Dzięki temu łatwiej przygotujesz nowe oferty, jak również będziesz pamiętać o tym, kiedy danemu klientowi należy się przypomnieć.

Mam kłopot z przechowywaniem i łatwym zarządzaniem informacjami o historii współpracy z moimi klientami, szczególnie w rozbiciu na poszczególne, świadczone im usługi. Jak temu zaradzić?

Dzięki możliwości dodawania własnych pól możesz teraz przechować w systemie dowolne, niestandardowe informacje dotyczące kontrahentów (klientów), z którymi pracujesz. Daty, charakterystyki przedmiotów, profile inwestycyjne, wyłączenia, poziom rabatowania lub wysokość prowizji etc.

Korzyści rozwiązań

Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna architektura powoduje, że możemy go łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy.

 • w pełni zgodny z polskim prawodawstwem
 • na bieżąco aktualizowany
 • dostosowany do zmian w przepisach związanych z przystąpieniem Polski do UE
 • korzysta z niego ponad 200 000 Użytkowników
 • w pełni zgodny z polskim prawodawstwem
 • dostosowany do zmian w przepisach związanych z przystąpieniem Polski do UE
 • korzysta z niego ponad 200 000 Użytkowników
 • umożliwia modyfikacje ustawień do specyfiki działania firmy oraz tworzenie własnych dokumentów, raportów i zestawień
 • jest przystosowany do prowadzenia ewidencji wielowalutowej
 • dzięki równoczesnej ewidencji wielu firm jest rekomendowany dla biur rachunkowych

Wymagania systemowe

Procesor: 2GHz, 2 rdzenie

Pamięć: 3GB RAM. Zalecane: 4GB RAM.

Dysk: 12GB miejsca na dysku. Zalecane 16GB miejsca na dysku.

Sieć: Aktywne połączenie internetowe

System: Windows 10 pro*

Baza danych: MS SQL 2019 Express, MS SQL 2017 Express, MS SQL 2016 Express SP 1 dla Windows 10/8.1/8 Pro x64

Dodatkowe oprogramowanie: NET Framework 4.6.2

 • Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego
 • Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja Adobe® Acrobat® Reader lub innego programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie.
 • Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (wersja 32-bitowa)
 • Aplikacje Systemu Symfonia wykorzystują .NET Framework w wersji 2.0 SP2 (komponent dystrybuowany i uaktualniany przez program instalacyjny aplikacji)
 • Przy instalacjach wielostanowiskowych dla aplikacji opartych o silnik bazy danych Btrieve:
  • Na 64-bitowych (x64) systemach Windows oraz na serwerach usług terminalowych wymagany jest komercyjny motor bazy danych Pervasive v9 lub nowszy
  • W pozostałych przypadkach rekomendujemy konfiguracje w oparciu o komercyjny motor bazy danych Pervasive v9 lub nowszy
  • Zalecenia te dotyczą następujących aplikacji:
   • Symfonia Finanse i Księgowość
   • Symfonia Analizy Finansowe przy automatycznym pobieraniu danych z programu Symfonia Finanse i Księgowość
   • Symfonia Środki Trwałe
   • Symfonia Kadry i Płace
   • Symfonia Płace
   • Symfonia Handel
   • Symfonia Faktura
   • Symfonia Mała Księgowość
 • Symfonia e-Dokumenty wykorzystuje serwer MySQL dystrybuowany i uaktualniany przez program instalacyjny aplikacji
 • Symfonia Analizy Finansowe wymagają dodatkowo:
  • PROGRAMU MICROSOFT EXCEL 2003, 2007, 2010 (wersja 32-bitowa)
  • Programu Symfonia Finanse i Księgowość w kompatybilnej wersji (jako programu eksportującego dane do analiz).
  • Instalacji komponentu Symfonia Integracja w kompatybilnej wersji do automatycznej wymiany danych z programem Symfonia Finanse i Księgowość
 • Symfonia ACT! Integrator wymaga dodatkowo:
  • Programu Sage ACT! 2011
  • Instalacji komponentu Symfonia Integracja w kompatybilnej wersji do automatycznej wymiany danych z programem Symfonia Finanse i Księgowość
  • Komercyjnego motoru bazy danych Pervasive v9 lub nowszego do współpracy z programem Symfonia Handel
 • Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego
 • Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD Athlon/Sempron lub inny kompatybilny
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)
 • Karta XGA (1024×768)
 • Mysz

Powyższe wymagania oprócz aplikacji linii Symfonia dotyczą również Serwera Kluczy Sprzętowych.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy