Symfonia ERP

Duże firmy i instytucje publiczne

To kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna architektura powoduje, że możemy go łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy.

Symfonia ERP to szybsze, prostsze, bardziej efektywne i elastyczne sposoby na zarządzanie.

Skorzystaj z następujących udogodnień w obszarze finansowym :

 • masowe rozliczenia rozrachunków z wyciągów bankowych
 • planowanie wielu wersji budżetu dla różnych kont, pozycji rachunku zysków i strat czy bilansu oraz analiza wykonania w module Business Intelligence
 • automat do obsługi ulgi na tzw. złe długi VAT
 • inwentaryzacja za pomocą czytników / kolektorów danych
 • rozbudowana możliwość wyszukiwania błędów w rozrachunkach – brakujące rozrachunki
 • raporty: rozliczenia międzyokresowe kosztów, wiekowanie należności i zobowiązań, sprawozdania finansowe, planowanie płynności finansowej
 • możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł danych (np. pobieranie dokumentów z systemu spedycyjnego
 • nowe formatki do wprowadzania dokumentów i widoki na listy kartotekowe, z opcją definiowania własnych pól*
 • łatwe dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb, np. możliwość zmiany i zapisywania widoków oraz dodawania własnych elementów / cech na formatce dokumentów i kontrahentów*
 • możliwość dołączenia dodatkowych informacji do kartotek towarów, kontrahentów i pozycji dokumentów w celu późniejszej analizy i dekretacji księgowej
 • kompleksowy przepływ informacji, cały proces w jednym miejscu – te same cechy od zamówienia, przez dostawę po fakturę

Elektroniczny Obieg Dokumentów to zaawansowana aplikacja wspierająca proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie.

Jest odpowiedzią na:

 • Bałagan w dokumentach papierowych i ich elektronicznych odpowiednikach
 • Mozolne wyszukiwanie dokumentów
 • Uciążliwe tworzenie kolejnych kopii dokumentów przez pracowników na własne potrzeby
 • Nieefektywność procedur, nieskuteczną wymianę informacji, brak zaufania
 • Konsekwencje finansowe i organizacyjne gubienia dokumentów i ich odzyskiwania
 • Kontrole biznesowe

Symfonia EOD śledzi dokument od chwili zeskanowania; archiwizuje go w centralnej bazie danych i zabezpiecza oryginał przez zniszczeniem lub zgubieniem.

Dzięki Symfonia EOD zyskujesz:

 • Skrócenie czasu pełnej akceptacji dla dokumentów kosztowych.
 • Krótszy czas wyszukania konkretnej informacji.
 • Możliwość mailowe powiadamiania użytkowników o zdarzeniach zaistniałych w systemie
 • Kontrolę dostępu do dokumentów, w zależności od poziomu tajności
 • Monitoring przebiegu procesu i jego statusu
 • Ochronę oryginału dokumentu
 • Informacje o etapie procesu uprawnionych osób, grup, działów
 • Wygodną aplikację oraz interfejs poprzez stronę WWW

Wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Obsługuje najważniejsze zmiany prawne, generuje wymagane prawem raporty i zestawienia dla urzędów i instytucji państwowych.

  • Obsłużysz nawet do 15 000 pracowników na liście płac
  • Ustawisz ponad 150 raportów dopasowanych do własnych wymagań
  • Wyślesz elektroniczne PITy do pracowników zaszyfrowanym mailem
  • Łatwo rozliczysz pakiety medyczne, czy pakiety sportowe
  • Przechowasz dane pracowników w e-Teczce

Symfonia HRCloud

Dostępna w chmurze, łatwa w obsłudze aplikacja, dzięki której każdy pracownik ma dostęp do niezbędnych informacji i narzędzi HR – w dowolnym czasie i miejscu, z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

 • Rozliczysz wnioski urlopowe pracowników szybciej niż dotychczas
 • Udostępnisz informacje o nieobecnościach i delegacjach
 • Obsłużysz proces składania wniosków pracowniczych
 • Zarządzisz wiedzą poprzez udostępnianie online dokumentów firmowych
 • Przeprowadzisz rekrutację od wniosku do zatrudnienia
 • Zaplanujesz rozwój pracowników i szkolenia dla nich

Rozszerzona obsługa procesu sprzedaży :

 • rozszerzenie Contact Manager umożliwiające rejestrację zdarzeń i czynności powiązanych z kontaktem u danego kontrahenta
 • tworzenie ofert z możliwością przekształcania ich w zamówienia obce
 • budowanie wielu ofert w różnych wariantach i scenariuszach opartych również o cenniki indywidualne
 • uelastyczniony mechanizm zaliczek złotówkowych i walutowych
 • niewymuszona kolejność wystawiania dokumentów operacyjnych (zamówienie, WZ, faktura)
 • możliwość łączenia kilku dokumentów zamówień czy magazynowych w jedną fakturę
 • ocena szans sprzedaży – tworzenie lejka sprzedaży
 • tworzenie pododdziałów w firmie z możliwością przypisywania zróżnicowanych uprawnień użytkownikom
 • Symfonia ERP – niestandardowe opcje otrzymujesz w standardzie dzięki innowacjom technologicznym

Nowe funkcje:

 • wymiary na zamówieniach pozwalają na personalizację ustawień – cechy na dostawie towaru: data przydatności do spożycia, numer serii, faktyczna wartość produktu a jakość, ostatnia cena zakupu / sprzedaży
 • kompleksowy przepływ informacji; cały proces w jednym miejscu – te same cechy od zamówienia przez dostawę po fakturę

API

 • łatwiejsza integracja z systemami zewnętrznymi
 • łatwiejsza aktualizacja systemu

Firmy produkcyjne potrzebują oprogramowania do zarządzania operacjami i księgowością zaspokajającego potrzeby ich branży

W dynamicznym środowisku trudno jest jednocześnie rozwijać firmę, kontrolować koszty i zwiększać dochody.

W przeszłości systemy ERP wystarczyły. Teraz potrzebujesz oprogramowania do zarządzania firmą opracowanego pod kątem branży produkcyjnej, które pomoże Ci kontrolować działalność, dbać o jednolitą jakość i wykorzystywać nadarzające się okazje biznesowe.

Intuicyjne w obsłudze narzędzie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wspiera prognozowanie i zarządzanie firmą. Oferuje wszechstronne funkcjonalności, ma wiele dostępnych rozszerzeń oraz łatwo odnajduje się w wielonarodowym środowisku. Może w pełni dopasować się do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

 • Podniesiesz efektywność wszystkich procesów biznesowych
 • Zminimalizujesz ryzyko prowadzenia działalności
 • Zoptymalizujesz koszty
 • Łatwo rozwiniesz biznes na rynkach zagranicznych
 • Przeprowadzisz dogłębne analizy biznesowe

Business Intelligence to zaawansowane i intuicyjne narzędzie do analizy danych, dające dostęp do danych zagregowanych i zwymiarowanych poprzez standardowe raporty on-line oraz w Excelu w formie tabel przestawnych. Daje możliwość tworzenia własnych raportów i analiz oraz automatyzacji ich wykonywania i dystrybucji (np. e-mailem). Dzięki temu modułowi:

 • monitorujesz wykonanie planu sprzedaży
 • Poprawiasz rentowność promocji
 • Otrzymujesz informacje o obrotach na poszczególnych kontrahentach i klientach

Dzięki nowym mechanizmom budowania dekretów księgowych i przesyłania zwymiarowanych danych możesz:

 • poszerzać bazy informacji zarządczych bez rozbudowy planu kont
 • rozwijać plan kont na potrzeby analityczne w oparciu o słowniki

Budowanie i monitorowanie realizacji budżetów wykonujesz dzięki:

 • możliwościom zarządzania wieloma wersjami budżetów
 • weryfikacji poziomu realizacji budżetu, na poziomie projektów czy centrów kosztowych, w układzie bilans, w układzie kont, przychody i koszty według wymiarów.

Korzyści rozwiązań

Jeśli mierzysz się codziennie z koniecznością ciągłego zwiększania efektywności procesów biznesowych, optymalizacji kosztów bądź cyfryzacji firmy – sprawdź nasze niestandardowe rozwiązanie, które oferujemy w standardzie. Inspirowane i zaprojektowane z myślą o Twoim biznesie.

 • Oprogramowanie Symfonia ERP pozwoli na skonsolidowanie codziennych operacji, dzięki czemu zwiększysz wydajność i obniżysz koszty.
 • Firmy, które efektywniej wykorzystują dane rozwijają się 35% szybciej
 • Firmy dysponujące bardziej użytecznymi danymi zwiększają swoją produktywność o 10%
 • Zoptymalizuj procesy biznesowe w swojej organizacji dzięki wspólnej bazie kontrahentów oraz automatyzacji wielu procesów.
 • Firmy dysponujące lepszymi danymi poprawiały stałą jakość obsługi klienta o 9%

Wydajna obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego, e-sprawozdań finansowych oraz innych obszarów związanych z cyfryzacją podatków.

Wymagania systemowe

Procesor:2GHz, 2 rdzenie

Pamięć: 3GB RAM. Zalecane: 4GB RAM.

Dysk:12GB miejsca na dysku. Zalecane 16GB miejsca na dysku.

Sieć: Aktywne połączenie internetowe

System: Windows 10 pro*

Baza danych: MS SQL 2019 Express, MS SQL 2017 Express, MS SQL 2016 Express SP 1 dla Windows 10/8.1/8 Pro x64

Dodatkowe oprogramowanie: NET Framework 4.6.2

 • Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego
 • Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja Adobe® Acrobat® Reader lub innego programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie.
 • Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (wersja 32-bitowa)
 • Aplikacje Systemu Symfonia wykorzystują .NET Framework w wersji 2.0 SP2 (komponent dystrybuowany i uaktualniany przez program instalacyjny aplikacji)
 • Przy instalacjach wielostanowiskowych dla aplikacji opartych o silnik bazy danych Btrieve:
  • Na 64-bitowych (x64) systemach Windows oraz na serwerach usług terminalowych wymagany jest komercyjny motor bazy danych Pervasive v9 lub nowszy
  • W pozostałych przypadkach rekomendujemy konfiguracje w oparciu o komercyjny motor bazy danych Pervasive v9 lub nowszy
  • Zalecenia te dotyczą następujących aplikacji:
   • Symfonia Finanse i Księgowość
   • Symfonia Analizy Finansowe przy automatycznym pobieraniu danych z programu Symfonia Finanse i Księgowość
   • Symfonia Środki Trwałe
   • Symfonia Kadry i Płace
   • Symfonia Płace
   • Symfonia Handel
   • Symfonia Faktura
   • Symfonia Mała Księgowość
 • Symfonia e-Dokumenty wykorzystuje serwer MySQL dystrybuowany i uaktualniany przez program instalacyjny aplikacji
 • Symfonia Analizy Finansowe wymagają dodatkowo:
  • PROGRAMU MICROSOFT EXCEL 2003, 2007, 2010 (wersja 32-bitowa)
  • Programu Symfonia Finanse i Księgowość w kompatybilnej wersji (jako programu eksportującego dane do analiz).
  • Instalacji komponentu Symfonia Integracja w kompatybilnej wersji do automatycznej wymiany danych z programem Symfonia Finanse i Księgowość
 • Symfonia ACT! Integrator wymaga dodatkowo:
  • Programu Sage ACT! 2011
  • Instalacji komponentu Symfonia Integracja w kompatybilnej wersji do automatycznej wymiany danych z programem Symfonia Finanse i Księgowość
  • Komercyjnego motoru bazy danych Pervasive v9 lub nowszego do współpracy z programem Symfonia Handel
 • Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego
 • Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD Athlon/Sempron lub inny kompatybilny
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)
 • Karta XGA (1024×768)
 • Mysz

Powyższe wymagania oprócz aplikacji linii Symfonia dotyczą również Serwera Kluczy Sprzętowych.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy