Symfonia 2.0

Małe i średnie firmy

Oprogramowanie, które pozwala na oszczędność czasu i przeniesie przedsiębiorstwa na wyższy poziom, bez względu na etap rozwoju.

Korzystaj z najbardziej zaufanego rozwiązania finansowo-księgowego na rynku. W jednym programie masz szybki wgląd we wszystkie dane i procesy firmowe.

Symfonia 50cloud Finase i Księgowość jest rozwiązaniem nowoczesnym i przyszłościowym, intensywnie rozwijanym funkcjonalnie. Jej zaktualizowanie jest niemal nieodczuwalne dla biznesu, a przede wszystkim – dzięki subskrypcyjnemu modelowi zakupu – nie jest obciążone dodatkowymi kosztami.

Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość jest rozwiązaniem nowoczesnym i przyszłościowym. Jest intensywnie rozwijana funkcjonalnie.

 • Zyskaj  komfort – rozwijaj swoją firmę z każdego miejsca na ziemi
 • Bądź na bieżąco – podejmuj świadome decyzje biznesowe, mając ułatwiony wgląd do danych o kontrahentach
 • Miej wszystko pod ręką – zaplanuj swój dzień i ustal priorytety, dzięki płynnemu przepływowi dokumentów
 • Oszczędzaj czas – swobodnie ustawiaj daty wysyłek deklaracji do Urzędu Skarbowego. Prostsza wysyłka oszczędza Twój czas

Pełne wsparcie cyfryzacji podatków

 • Automatyczne generowanie 41 struktur XML e-sprawozdań finansowych
 • Obsługa wszystkich obowiązujących struktur jednolitego pliku kontrolnego

Wsparcie w obsłudze podzielonej płatności

 • Raporty kontrolne – zbiorczo sprawdzisz czy przelewy wychodzące i przychodzące zawierają poprawne kwoty, a następnie wyeksportujesz edytowalny raport do programu Excel w celu archiwizacji, przekazania kontrahentowi lub urzędowi skarbowemu
 • Zachowanie płynności finansowej – łatwo ustalisz kontrahentów, którym nie realizujesz płatności metodą split payment
 • Import wyciągów bankowych- szybko i bezproblemowo dokonasz odpowiednich rozliczeń i przeksięgowań dzięki automatycznemu wczytaniu danych z wyciągów bankowych i dekretacji rozrachunków
 • Wystawienie przelewu – dane z faktur do przelewu zostaną automatycznie przeniesione, ale będziesz mógł je ręcznie zmodyfikować

Analizy Finansowe – to rozszerzenie funkcjonalności modułu głównego Symfonia Finanse i Księgowość. Zapewnia szybką analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Szczegółowe informacje:

 • Szybsze uzyskiwanie i analiza danych finansowych
 • Wzorcowe zestawienia i raporty
 • Elastyczne zarządzanie danymi
 • Zaawansowana  współpraca z MS Excel

Zalety:

Szybki dostęp do danych finansowo-księgowych – program umożliwia tworzenia różnych analiz na podstawie danych z Finansów i Księgowości.

Możliwość dostosowania zestawień do własnych potrzeb – program zawiera pakiet gotowych zestawień i raportów oraz wspomaga definiowanie własnych zestawień. Korzystanie z zestawień stworzonych na indywidualną potrzebę firmy, usprawnia docieranie do danych.

Oszczędność czasu  – proste odświeżanie danych w zdefiniowanych raportach i zestawieniach czy dostęp do wszystkich lat obrachunkowych i porównywanie danych z różnych lat to tylko część  elementów, które przyspieszają analizowanie danych.

Współpraca z najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym MS Excel – program umożliwia analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Dzięki temu użytkownik z poziomu MS Excel może analizować: konta, rejestry VAT, pozycje bilansu, pozycje zysków i strat czy dane o rozrachunkach.

Dzięki Symfonia Kadry i Płace One Payroll zyskają Państwo elastyczność, bezpieczeństwo prawne oraz wsparcie szkoleniowe i merytoryczne. Symfonia Kadry i Płace to komfort pracy poparty skalowalnością, najwyższą na rynku wydajnością i potencjałem do generowania oszczędności.

Korzyści biznesowe:

 • zyskają Państwo program wspierający rozliczanie wszystkich form zatrudnienia pracowników: umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana),
 • podniosą Państwo komfort codziennej pracy swoich pracowników dzięki dużej elastyczności programu i możliwości dostosowania go do własnych potrzeb,
 • zautomatyzują Państwo wyliczenia m.in.: wymiaru urlopu, pilnowania kwot granicznych, rozliczania nieobecności,
 • uzyskają Państwo gwarancję bezpieczeństwa prawnego oraz zminimalizują ryzyko popełnienia błędu,
 • oszczędzą Państwo czas poświęcony na codzienną obsługę kadrowo-płacową.

Elastyczność, czyli dopasowanie do wymagań użytkownika i firmy

Symfonia Kadry i Płace oferuje szeroki zakres funkcjonalności, dając także duże pole do ich personalizowania w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników. Można na przykład grupować dane pracowników w katalogach według własnych kryteriów lub samemu określić, w jakiej kolejności będą wprowadzane i prezentowane dane pracowników.
Użytkownicy mają duże możliwości samodzielnego dostosowywania elementów systemu. Dzięki temu łatwo jest stworzyć efektywne i komfortowe środowisko pracy, w którym uwzględniona jest specyfika działania przedsiębiorstwa.

Można definiować m.in. takie elementy, jak:

 • składniki płacowe, systemy wynagrodzeń i harmonogramy czasu pracy,
 • zestawienia, wzory zaświadczeń i raportów,
 • własne formuły wyliczeniowe.

Dane z programu mogą być łatwo przenoszone także do edytowalnych dokumentów MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych MS Excel.

Symfonia Kadry i Płace One Payroll

Mogą Państwo pracować jeszcze szybciej i jeszcze wydajniej dzięki nowym przydatnym funkcjonalnościom Symfonia Kadry i Płace One Payroll w wersji do 300, 500 pracowników oraz w wersji bez limitu.
Oto, co zyskają Państwo dzięki Kadry i Płace One Payroll:

 • Korekty wynagrodzeń
  • możliwość przygotowania korygujących list płac (np. zmiana jednej nieobecności na inną, podwyższenie/obniżenie wynagrodzenia, zmiana parametrów czasu pracy, przekroczenia ZUS i inne),
  • generowanie korygujących deklaracji ZUS po wprowadzeniu korekty wynagrodzeń.
 • Obsługę wielu wypłat w miesiącu – możliwość generowania wielu różnych list płac w ramach jednego miesiąca niezależnie od daty wypłaty z pilnowaniem łącznych rozliczeń ZUS i podatkowych.
 • Potrącenia od netto – mechanizmy pilnowania kwot granicznych przy zbiegu potrąceń (np. tytułów wykonawczych, alimentów).
 • Współpracę z systemami RCP
  • możliwość importu i rozliczania czasu pracy, a następnie wynagrodzeń z systemów Rejestracji Czasu Pracy,
  • obsługa 14 najpopularniejszych w Polsce systemów (z możliwością dostosowania do innych rozwiązań).

Symfonia 2.0/50C Handel wspomaga sprzedaż w firmie. Występuje w dwóch wersjach:

 • w wersji Sprzedaż – nie posiada obsługi magazynu
 • w wersji Sprzedaż z magazynem – posiada obsługę magazynu

Przygotowany dla firm handlowych i usługowych, rozliczających się pełną księgowością. Umożliwia elastyczne prowadzenie polityki sprzedaży wraz z systemami rabatowymi, także w firmach wielooddziałowych. Dzięki zestawowi raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych, wspiera szybki dostęp do informacji.

Kluczowe funkcjonalności

 • współpraca z programem Symfonia Finanse i Księgowość 50C
 • wspomaganie sprzedaży i gospodarki magazynowej w firmach rozliczających się pełną księgowością
 • pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych
 • pełna obsługa magazynów
 • obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie
 • współpraca z kasami i drukarkami fiskalnymi oraz urządzeniami typu POS
 • możliwość obsłużenia wieloodziałowości i wielofirmowości
 • możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu oraz terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów
 • tworzenie zestawień graficznych z wybranych danych dostępnych w aplikacji
 • import kursów walut – możliwość pobierania kursów walut zagranicznych z NBP.
 • pobieranie danych kontrahentów z GUS – możliwość pobrania z bazy GUS danych nowego kontrahenta, wprowadzanego do programu.

Do programu Symfonia 2.0/50C Handel wydawana jest licencja Pervasive 12.

Symfonia 2.0/50c Środki Trwałe zapewni Twojej firmie szybką ewidencję i amortyzację środków trwałych. Ułatwi kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz zautomatyzuje wiele czynności. Szeroki wybór zestawień usprawni analizowanie i raportowanie posiadanych zasobów.

Program Symfonia 2.0/50c Środki Trwałe umożliwia wysyłanie do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość wyników operacji związanych z użytkowaniem środków trwałych w firmie. Mogą one być następnie wykorzystane do rejestracji procesu użytkowania środków trwałych w dokumentacji finansowo-księgowej.

Kluczowe funkcjonalności:

 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • niezależna amortyzacja biznesowa i podatkowa;
 • amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną;
 • obsługa niskocennych składników majątku;
 • automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • aktualizacja wyceny wartości środków trwałych;
 • szeroki wybór zestawień i raportów;
 • współpraca z Finanse i Księgowość

Do programu Symfonia 2.0/50C Środki Trwałe wydawana jest licencja Pervasive 12.

Symfonia e-sprawozdania pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów wersje sprawozdań finansowych dla:

 • jednostki mikro
 • jednostki małej
 • jednostki innej
 • jednostki innej skonsolidowanej
 • jednostki NGO
 • banku
 • zakładu ubezpieczeń
 • alternatywnej spółki inwestycyjnej
 • domu maklerskiego
 • SKOKu
 • SKOKu jednostki małej
 • zakład ubezpieczeń skonsolidowanego

Ułatwia szybkie wprowadzanie danych:

 • import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego e-sprawozdania finansowego
 • masowe kopiowanie danych do Excela umożliwia przygotowanie danych i kontynuowanie pracy w arkuszu kalkulacyjnym
 • praca na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągnięcia finalnej wersji
 • ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości e-sprawozdania
 • dodawanie informacji uzupełniających do każdej pozycji w sprawozdaniu
 • dodawanie złączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy
 • przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat

Umożliwia wygodny i czytelny podgląd

 • wygenerowanego sprawozdania
 • możliwość zapisania efektów pracy w każdej chwili, w wielu kopiach i powrót do nich w dowolnym momencie
 • generowanie podglądu wydruku ułatwiającego zapoznanie się z treścią i zatwierdzenie sprawozdania osobom akceptującym (np. biegły rewident, członkowie zarządu)
 • podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez wszystkie osoby zobowiązane do tego ustawą (np. wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych)

Korzyści rozwiązań

Symfonia to zintegrowany pakiet programów usprawniających zarządzanie w małych i średnich firmach. System w pełni wspiera zarówno codzienną pracę firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, jak również umożliwia uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania najważniejszych decyzji w firmie.

Wymagania systemowe

• Windows 10/8.1/8/7

• Windows Server 2016/2012R2/2012
• MS SQL 2017 Express* lub MS SQL 2016 Express* dla Windows 10/8.1/8 Pro x64 lub
MS SQL 2012 Express* dla Windows 10/8.1/8/7 Pro x86
• MS SQL musi być postawiony z wymaganym Server Collation – Polish_CI_AS
• Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation –
Polish_CI_AS
• NET Framework 4.6.2
• Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje do Windows, MS SQL i pakietów .NET
• Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie

 • Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Adobe® Acrobat® Reader.
  • Moduł współpracuje z usługami Microsoft Office 365 Business Premium. Do korzystania z funkcji modułu generujących raporty do MS Excel wymagana jest instalacja desktopowa 32-bitowa MS Excel z pakietu Microsoft Office 365, 2019, 2016, 2013, 2010.
 • Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego
 • Procesor 2GHz, 2 rdzenie
  • 4GB RAM i 12GB miejsca na dysku
  • Aktywne połączenie internetowe
  • Monitor o rozdzielczości min. 1366×768

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy