Skip to main content
ArtykułyWpisy

Tarcza antykryzysowa w Sage

Tarcza antykryzysowa w Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll.

Obecna sytuacja w kraju staje się coraz bardziej niekorzystna dla przedsiębiorców. Znaczna część firm musiała zawiesić swoją działalność gospodarczą biorąc pod uwagę wytyczne i zalecenia ustawodawcy.

Duże przedsiębiorstwa często posiadają rezerwy finansowe, i w mniejszym czy większym stopniu są w stanie przetrwać ten ciężki okres. A co z mikro i małymi przedsiębiorstwami działającymi na lokalnych rynkach, które zatrudniają kilku pracowników bądź prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?

Została zaimplementowana Tarcza antykryzysowa w Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll

  • Ustawodawcy postanowili ustosunkować się do tego co dzieje się i prawdopodobnie będzie się działo z polską gospodarką.
  • Stworzono Tarczę Antykryzysową– pakiet ustaw, których głównym celem jest ochrona zatrudnienia,  zachowanie płynności finansowej oraz dbanie o zdrowie i życie obywateli. W skład pakietu wchodzą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).
  • Wszystkie te działania mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronowirusa. Co ważne, koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.
  • Pakiet ustaw dot. m. in. Pokrycia przez państwo składek na ZUS na okres trzech miesięcy. Dotyczyć to będzie 692 tys. mikroform zatrudniających do 9 pracowników oraz samo-zatrudnionych.
  • Dla osób, które pracują w oparciu o umowę zlecenie, o dzieło oraz samo-zatrudnionych zagwarantowane jest świadczenie miesięczne. Ustawa skupia się również na ochronie konsumentów w obszarze wzrostu cen i innych nieuczciwych działań, które w związku z tą sytuacją mogłyby mieć miejsce. Podstępująca pandemia oraz kolejne obostrzenia rządowe mogą doprowadzić, że znaczna liczba firm zostanie zmuszona do restrukturyzacji, w najgorszym wypadku do upadłości bądź do likwidacji. Potwierdza to tylko, że pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom jest niezbędna.
  • Pakiet ustaw ma m.in. odroczyć znaczą część zobowiązań względem państwa tj. przesuniecie na 1 lipca obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm czy przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r. Oczywiście wszystkie wyżej wymienione przykłady i ich zakres są szczegółowo opisane w ustawie i na stronie ministerstwa

 

W oprogramowaniu Sage Symfonia zaimplementowano ustawy uwzględnione jako Tarcza antykryzysowa w Sage Symfonia Kadry i Płace One Payroll. Producent skupił się na rozliczaniu wynagrodzeń i nieobecnościach w związku z pandemią COVID-19.

W programie został zwiększony wymiar opieki nad dzieckiem i wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy jako opieka nad dzieckiem. W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie postojowe wg wytycznych PIP. Dostępne są bezpłatne nagrania na platformie szkoleniowej przedstawiające w jaki sposób generować ZUS-3 oraz wprowadzać wynagrodzenia postojowe. Mimo niesprzyjającej automatyzacji sytuacji, umożliwiono importowanie zaświadczenia ZUS Z-3 w formacie XML do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Dostępna w programie Sage Kadry i Płace funkcjonalność zbiorczego wprowadzania danych kadrowych pozwala nie tylko na samo dodanie nowych wartości kadrowych, ale również wykonywanie zbiorczej zmiany wartości, np. zwiększenie poprzedniej wartości o współczynnik procentowy lub konkretną kwotę.

Drodzy Klienci, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku wyjaśnią poszczególne zmiany w programie. Jesteśmy i staramy się być na bieżąco , aby służyć Wam swoją wiedzą praktyczną i merytoryczną.

 

Team Wercom Sp. z o.o.

Poznań, 02.04.2020 r.

 

Źródła:
https://www.zus.pl/
https://www.gov.pl/

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link