Nowe wersjeWpisy

Wydanie wersji 1910.1.2

By Listopad 7, 2019 Listopad 15th, 2019 No Comments

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.2 enova365, która zastępuje wersję 1910.1.1 z dnia 25 października 2019.

Nowości wersji 1910.1.2. dotyczą Modułu Kadry Płace wynikłe z interpretacji Polskiego Funduszu Rozwoju:
1.1. Identyfikacja uczestnika w przypadku obcokrajowca
Zgodnie z najnowszą interpretacja PFR w przypadku obcokrajowców pracodawca będzie w deklaracjach PPK w danych identyfikacyjnych uczestnika w przypadku wysyłał tylko numer PESEL bez dokumentu tożsamości (jak było to w dotychczasowej interpretacji).

1.2. Przychód ze składki PPK w miesiącu wypłaty
Zgodnie z najnowszą interpretacją umożliwiamy rozliczenie przychodu ze składki PPK w tym samym miesiącu, co wypłata. Obecnie przychód rozlicza się na podstawie deklaracji: Rozliczenie składek PPK, natomiast zgodnie z najnowszą interpretacją PFR oprócz pierwszej wpłaty, pracodawca może wpłacić pieniądze do Instytucji Finansowej w tym samym miesiącu, co wypłata.

1.3. Kwalifikacja – 3 miesięcznego okresu zatrudnienia (90 dni)
Zgodnie z najnowszą interpretacją PFR dostępną na mojeppk.pl w zakresie sposobu obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, wskazać należy na dyspozycję art. 110 k.c., który, w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni.

W wersji tej zostały usunięte problemy i błędy, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo w ulotce, w poszczególnych merytorycznych sekcjach>>

Kieruję Państwa uwagę również do Bazy Wiedzy do artykułu “Problemy w aktualnych wersjach”>> w sekcji Instalatory, gdzie publikujemy zawsze listę błędów w wersjach oraz komunikaty techniczne.

Kolejna wersja systemu enova365 zaplanowana została na 10 grudzień 2019 i będzie zawierała I transzę zmian w prawie gospodarczym, które zaczną obowiązywać od początku roku 2020.