Nowe wersjeWpisy

Wydanie wersji 1910.1.3

By Listopad 20, 2019 No Comments

Została opublikowana wersja 1910.1.3 enova365, która zastępuje wersję 1910.1.2 z dnia 6 listopada 2019.
Wersja 1910.1.3. zawiera tylko i wyłącznie zmiany wynikające z poprawy działania funkcjonalności systemu enova365 w:

Module Kadry i Płace:
1. Zmodyfikowano wydruki “Pełna lista płac” oraz “Wspólna pełna lista płac” w mechanizmie repx. Do tej pory w przypadku występowania długiej nazwy elementu wynagrodzenia, kwoty nie odpowiadały konkretnym elementom. Raporty dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.
2. Poprawiono naliczanie składek PPK w przypadku kilku wypłat w miesiącu, w trakcie którego nastąpiło przystąpienie do PPK. Jeżeli pierwsza wypłata była naliczona przed datą przystąpienia bez składek PPK, to w przypadku naliczania drugiej wypłaty w tym samym miesiącu po dacie przystąpienia, składki na PPK naliczały się w wartości zerowej.
3. Zmieniono numer wersji pliku DeklaracjaPPK_1.10 na DeklaracjaPPK_1.01 zgodnie z aktualizacją dokumentacji struktury plików PPK. Zmodyfikowano format plików xml do eksportu dokumentów PPK, zarówno wersję DeklaracjaPPK_1.00 jak i DeklaracjaPPK_1.01 dostępnych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK. Z plików xml do deklaracji uczestnika PPK usunięto sekcję z procentem składki w poniższych typach dokumentów:

  • Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK;
  • Wznowienie odprowadzania składek PPK;
  • Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK;
  • Wypłata transferowa.

Modułach Księgowych:
1. Poprawiono działanie czynności “Zmień VAT (MPP) na płatnościach”. Wykonanie czynności, skutkujące zmianą Sposobu zapłaty na płatności, powodowało przeliczenie pola Termin (dni) i ustawienie go na termin wynikający z kartoteki kontrahenta. Było to działanie niepożądane w przypadku płatności z indywidualnym terminem płatności.
Obecnie, jeżeli zmiana sposobu zapłaty wywołana wykonaniem czynności “Zmień VAT (MPP) na płatnościach” nastąpi z odroczonego sposobu na inny odroczony (np. Przelew na Przelew MPP), zachowywany jest termin płatności ustalony na dokumencie.
2. Poprawiono błąd wyświetlania zawartości formularzy otwieranych w wyniku wykonania różnych czynności dodatkowych aktywowanych w ramach rozszerzonej definicji dokumentu do uruchamiania na etapie zatwierdzania dokumentu ewidencji (np. rezultat generowania DW, rezultat generowania zapłaty w EŚP, rezultat predekretacji).
3. Została zmodyfikowana zależność pomiędzy zmianą Sposobu zapłaty i Terminem płatności (dni). Jeśli następuje zmiana Sposobu zapłaty z nieodroczonego na odroczony (Gotówka na Przelew) i odwrotnie, to termin płatności jest przeliczany wg kartoteki kontrahenta. W przypadku zmiany Sposobu zapłaty z odroczonego na inny odroczony (Przelew na Przelew MPP) zachowywany jest termin płatności ustalony na dokumencie.

Pełny opis zmian w znajduje się w ulotce>>

Kolejna wersja systemu enova365 zaplanowana została na 10 grudnia 2019 i będzie zawierała I transzę zmian w prawie gospodarczym, które zaczną obowiązywać od początku roku 2020.