Skip to main content
Blog

Zmiany w świadectwie pracy w 2023 r. – nowy wzór

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy w świadectwie pracy 2023 r.

Podpisana 23 marca br. przez Prezydenta RP nowelizacja Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia (tj. publikacji w Dzienniku Ustaw) przewiduje wprowadzenie do Kodeksu pracy:

  • Urlopu z powodu działania siły wyższej czyli zwolnienie w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, gdy obecność pracownika jest niezbędna. Urlop taki przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym
  • Urlopu opiekuńczego którego celem jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie wymagającej jej z poważnych względów medycznych. Osoba, której pomoc jest udzielana musi być członkiem rodziny lub zamieszkiwać w tym samym gospodarstwie domowym. Taki urlop przysługuje pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

W wyniku wprowadzonych zmian pracodawca będzie miał w obowiązku zamieścić w świadectwie pracy dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika:

  • dni (godzin) urlopu od pracy z powodu siły wyższej, wykorzystanego w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy
  • dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy

Zamieszczenie tych informacji w świadectwie pracy ma na celu pomóc ustalić wymiar tych uprawnień dla pracownika kolejnemu pracodawcy, który będzie zatrudniał go w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.

Okazjonalna praca zdalna na świadectwie pracy w 2023 r.

Dodatkowo przepisy z ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzają do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej. Nowelizacja Kodeksu pracy między innymi przewiduje unormowanie przepisów dotyczących okazjonalnej pracy zdalnej. Pracownik będzie miał możliwość wnioskowania o maksymalnie 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym.

W związku z wprowadzonymi zmianami pracodawca będzie miał obowiązek umieszczenia w świadectwie informacji o liczbie dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Dzięki temu kolejny pracodawca zatrudniający pracownika w tym samym roku kalendarzowym, będzie miał ułatwione prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiary okazjonalnej pacy zdalnej.

Zarówno enova365 jak i Symfonia w swoich programach kadrowo-płacowych umożliwiają generowanie świadectw pracy.

Nowy wzór świadectwa pracy w 2023 r. – od kiedy?

Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia – czyli od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skrócenie okresu vacatio legis jest niezbędne, w celu jak najszybszego dostosowania brzmienia rozporządzenia do nowelizacji Kodeksu pracy oraz umożliwienia pracodawcom prawidłowego wypełniania świadectw pracy.

Projekt nie zawiera przepisów przejściowych – pracodawcy będą mieli obowiązek wystawiania świadectw pracy zawierających wyżej opisane nowe informacje począwszy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia.

Świadectwo Pracy – NOWY WZÓR

 

Więcej informacji na temat świadectwa pracy u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

kwiecień 2023

Źródło: www.gov.pl

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link