Skip to main content
Blog

Automatyczny zapis do PPK w 2023 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany we współpracy z pracodawcami oraz państwem. Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku w życie weszły nowe przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dotyczące tzw. auto zapisu (art. 23 ust. 5 i 4).

Autozapis PPK

28 lutego 2023 r. wygasną wszystkie deklaracje rezygnacji z oszczędzania w PPK. Do tego terminu pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, o autozapisie.

Złożone dotychczas przez pracowników rezygnacje z uczestnictwa w PPK stracą ważność, a pracownicy automatycznie będą zapisywani do programu. Tak działa ponowny auto zapis. Co ważne będzie on ponawiany co 4 lata. Aby uniknąć zapisania do PPK konieczne jest złożenie ponownej rezygnacji.

Obowiązki pracodawców

Nowe przepisy wiążą się z powstaniem dla wszystkich pracodawców nowych obowiązków:

  • Do końca lutego 2023 r. pracodawcy zobowiązani są poinformować, wszystkich pracowników, którzy zrezygnowali wcześniej z PPK, że zostaną oni automatycznie do niego zapisani, a wpłaty do PPK w ich imieniu zostaną wznowione od 1 kwietnia 2023 r.
  • Pracodawcy będą mieli obowiązek zapisania do PPK, wszystkich osób, które nie złożyły ponownej deklaracji rezygnacji z PPK.
  • Do 17 kwietnia 2023 roku zatrudniający zobowiązani będą do dokonania wpłat do PPK za wyżej wymienione osoby.

Warto pamiętać, że deklaracje ponownej rezygnacji z PPK pracownik może złożyć najwcześniej 1 marca w roku, w którym przypada automatyczne wznowienie.

Rezygnacja z PPK

Marzec 2023 roku będzie miesiącem przyjmowania przez podmioty zatrudniające deklaracji o rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto mieć na uwadze, że aby decyzje te lekko pracownikom utrudnić ustawodawca zastosował kilka trików:

  • Pierwszym z nich jest sam mechanizm autozapisu do PPK – jeżeli pracownik nie podejmie, żadnych czynności (nie złoży ponownej rezygnacji) to będzie zapisany do PPK automatycznie.
  • Po drugie, sama rezygnacja została trochę utrudniona. Momentem na złożenie rezygnacji jest marzec 2023 r.  Deklaracje tą trzeba złożyć na piśmie – wszystkie mailowe rozwiązania (poza podpisem kwalifikowanym) nie będą wiążące.
  • Po trzecie, treść deklaracji o rezygnacji została sformułowana tak, aby zniechęcić do jej złożenia. Pracownik przystępując do jej podpisania deklaruje to, czego nie dostanie rezygnując z PPK.
  • Dodatkowo ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zawiera przepisy karne, które zabraniają nakłaniania do rezygnacji z PPK. Pracodawcy komunikując o PPK muszą więc uważać, aby nie popełnić wykroczenia.

PPK czy warto?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w perspektywie krótkoterminowej oznaczają dla pracownika niższe wynagrodzenie. W dzisiejszych czasach, ostatnie czego pracownicy chcą to zmniejszyć swoje miesięczne przychody. Obecnie pracodawcy prowadzą biznesy w warunkach szalejącej inflacji. Coraz więcej firm ledwo wiąże koniec z końcem, coraz więcej jest zwolnień, także tych grupowych. Pracodawcy robią co mogą, aby obniżyć maksymalnie koszty pracy.

Trzeba pamiętać, że uczestnictwo w PPK może być opłacalne, gdy patrzy się na perspektywę długoterminową. Obecnie z uwagi na ostatnie plagi tj. epidemia, wojna, inflacja wyceny papierów wartościowych są stosunkowo niskie, może się więc okazać, że jest to dobry moment na osiągnięcie zadowalających wyników. Pamiętajmy, że w każdej chwili można z PPK zrezygnować.

 

Szczegółowe informacje na temat PPK uzyskasz u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

luty 2023

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link