Enova365

Rozwiązania

W Enova365 możesz dowolnie zestawiać wybrane przez siebie moduły, które najlepiej pasują do potrzeb Twojej firmy. Dzięki temu otrzymujesz elastyczny system całkowicie dostosowany do działalności biznesu.

Kompleksowy system ERP, który wpiera każdy obszar działania Twojego przedsiębiorstwa.

Ewidencja kontaktu z Klientem

Po każdym kontakcie, CRM Enova365 pozwala gromadzić informacje o wszystkich czynnościach i zadaniach wykonanych w stosunku do klienta, a także dane na temat jego preferencji zakupowych.

 • Dzięki zaawansowanym filtrom możesz w dowolnym momencie wyeksportować dane, np. listę kontaktów na potrzeby Twojej kampanii sprzedażowej.
 • Zestawiaj dane wedle potrzeb: po standardowych i niestandardowych kategoriach. CRM Enova365 zawiera m.in. takie elementy jak kampanie, zdarzenia, aktywności.
 • Wprowadzaj dane tak, jak Ci wygodnie: wypełnij formularz lub importuj dane z poziomu arkusza Excel jak i z pliku .xml. CRM możesz też integrować bezpośrednio ze źródłami danych.
 • CRM pozwala tworzyć zadania, zdarzenia, prowadzić projekty oraz kampanie.

Obsługa lejka sprzedażowego

Lejek sprzedaży umożliwia analizę leadów na każdym poziomie procesu sprzedaży. Dzięki niemu wiesz, jakie działania ma podjąć Twój zespół sprzedażowy i na jakim etapie znajduje się realizacja planu.

 • Pozyskiwanie wiedzy na temat podgrzanych leadów. Masz możliwość sprawdzenia, które leady stanowią najwyższy potencjał sprzedażowy oraz jaki jest etap domykania sprzedaży.
 • Kadra zarządzająca z łatwością otrzyma odpowiedzi na pytania o zaangażowaniu potencjalnych klientów, źródle ich pozyskania i jego efektywności.
 • CRM Enova 365 umożliwia pracę w przeglądarce i ułatwia wizualizację danych w formie wykresów.
 • Szybki i wygodny dostęp pozwala Ci zyskać wiedzę o tym, jaką skuteczność mają handlowcy, na jakim etapie powinni podjąć kontakt oraz jakie są właściwe działania, które pozwalają osiągnąć cel.

Aplikacje mobilne dla handlowców

Jeśli jesteś handlowcem, potrzebujesz osobistego asystenta, który wystawi dokumenty handlowe: zapytania, oferty, zamówienia – kiedy tylko chcesz. To wszystko możesz osiągnąć dzięki aplikacji Enova365 na urządzenia Android.

Obsługa zamówień i zleceń

Zamówienia mogą być rejestrowane automatycznie – np. poprzez sklep internetowy lub rozwiązanie typu EDI.

 • Program do obsługi zamówień  pozwoli Ci automatycznie utworzyć wiele zamówień dla różnych dostawców.
 • Dobieraj różne modele zamówień od odbiorców (m.in. z rezerwacją przyszłych dostaw czy ich liczby).
 • Skorzystaj z możliwości przekazania zamówienia do dostawcy w formie elektronicznej (EDI, XML, PDF, CSV). Rejestruj korekty zamówień – jeśli tego potrzebujesz.

Obsługa magazynu

Program do prowadzenia magazynu umożliwi Ci śledzenie bieżących i historycznych stanów magazynowych.

 • Miej możliwość dokładnej analizy rozchodów towaru i źródeł jego dostawy.
 • System ERP dla handlu to elastyczne ustawianie procesów wydań i przyjęć magazynowych.
 • Ciągła inwentaryzacja – bez konieczności wstrzymywania pracy Twojego magazynu.
 • Zarządzaj magazynem za pomocą urządzeń mobilnych – przyjmuj i wydawaj towar oraz dokonuj inwentaryzacji.

Pulpit Kontrahenta

Systemy MRP dostosowane są do aktualnych trendów e-commerce. Co znajduje się w pakiecie?

 • Angielska wersja językowa dla kontrahentów zagranicznych.
 • Automatyzacja i możliwość skrócenia procesu rejestracji zamówień od klienta.
 • Opcja śledzenia przez klienta stanu realizacji zamówień, bieżących należności i wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Dodatkowa platforma komunikacji z kontrahentem.
 • Wyższa jakość obsługi kontrahenta.
 • Uzyskanie wizerunku nowoczesnej firmy, która korzysta z rozwiązań proklienckich.

Kartoteki pracowników

System kadrowy Enova365 pozwala w prosty sposób tworzyć dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy, aneksy, zaświadczenia i inne dokumenty kadrowe.

 • Zyskuj dostęp do danych kadrowych w jednej kartotece i ewidencji historii zatrudnienia – nawet na przestrzeni kilku lat.
 • Rejestruj czas pracy i nieobecności w jednym miejscu. Dane możesz importować z systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy).
 • System wysyła automatycznie przypomnienia – do kończących się badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę.
 • Kompleksowa obsługa umów o pracę, rejestracja umów cywilnoprawnych.

Samoobsługa pracownicza

Pracownicy sami składają wnioski elektroniczne w kilka minut, nawet poza siedzibą firmy.

  • Oszczędzaj czas kadr, kierowników i pracowników dzięki automatyzacji rutynowych zadań.
  • System automatycznie wylicza zastępstwa na podstawie danych o złożonych w firmie wnioskach urlopowych.
  • System posiada funkcję automatycznego przesyłania dokumentów do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.

Rekrutacje i HR

Program kadrowo-płacowy enova365 wspiera dział HR w codziennych obowiązkach. Pozwala zaoszczędzić czas na realizacji powtarzalnych zadań.

 • System mocno wspiera organizację polityki personalnej i ułatwia zarządzanie Twoją firmą.
 • Cechuje się wysoką konfigurowalnością i jest dostępny z poziomu wielu urządzeń mobilnych.
 • Każde przedsiębiorstwo może dopasować funkcje programu do indywidualnych potrzeb.

Wybierz program do pełniej księgowości!

 • Opracowanie zmian przepisów – zawsze dostarczone na czas.
 • Powtarzalne czynności maksymalnie zautomatyzowane.
 • Inteligentne mechanizmy księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu.
 • Wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.

JPK i eDeklaracje

Standardowy program Enova365 jest wyposażony w funkcję, która umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów JPK oraz wysłania ich do bramki Ministerstwa Finansów.

 • System Enova365 jest wyposażony w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych wygenerowanego JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową, jak również uwzględnia szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • System umożliwia generowanie oraz wysyłkę eDeklaracji dla VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Struktura plików JPK oraz deklaracji jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Produkcja dedykowana na zamówienie

ERP Enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu Enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.

 • Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
 • Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
 • Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
 • Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
 • Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
 • Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji.

Zarządzanie magazynem

System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi   modułami możesz kontrolować cały obieg informacji.

 • Zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień.
 • Możliwość zarządzania magazynem z poziomu urządzeń mobilnych
 • Swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości.
 • Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami. Dzięki temu możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.

Rozwiązanie dla firm produkcyjnych

 • Obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną
 • Wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego
 • Pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow

Zarządzanie projektem

Masz możliwość dodawania bądź edycji projektu w dowolnym miejscu, z poziomu urządzeń mobilnych.

 • Przegląd wszystkich projektów w jednym miejscu z szybkim dostępem do danych.
 • Zarządzanie budżetem inwestycji – zidentyfikujesz ryzyko realizacji budżetu według zrealizowanych i planowanych pozycji.
 • Trafnie ocenisz plan biznesowy i przeprowadzisz ewaluację.

Kontrola budżetu projektu

Masz dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z projektem w jednym, spójnym systemie.

 • Długofalowo planuj koszty i przychody. Możesz weryfikować zamówienie zgodnie z założeniami.
 • Wykorzystuj opisy analityczne i przyporządkowuj konkretne pozycje w planowanym i tworzonym budżecie. Kontroluj go później w module Enova365.
 • Program do budżetowania sprawi, że nie przekroczysz zakładanego budżetu. Umożliwi to monitoring kwot przypisanych do dokumentów na poszczególnych etapach realizacji projektu.
 • Wykorzystuj schematy podziału – program może automatycznie przypisać dokumenty do danego projektu.

Przepływ dokumentów i procesów

Integracja z modułem CRM pozwoli na płynny obieg kilku procesów w obrębie wielu projektów.

 • Bez trudu powiążesz projekty w kampanie, nawet te dotyczące różnych kontrahentów.
 • Dokumenty utworzone w obrębie projektu mogą być udostępniane na potrzeby różnych procesów inwestycji.

Oprogramowanie Workflow

System Enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest jej integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę.  Automatyczne zarządzanie przepływem informacji.

  • Po uruchomieniu systemu pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań oraz powiadomienia o czynnościach do wykonania.
  • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, otwiera się formularz kreatora, który pokazuje zestaw kroków do uzupełnienia. Dzięki temu wiesz, na jakim etapie jest realizowany proces.
  • Zadanie jest oznaczone jako zrealizowane, po tym, jak zakończysz pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
  • To Ty wyznaczasz te warunki, na przykład: wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
  • Możesz również zainicjować dowolny proces z poziomu listy, a następnie obserwować status jego realizacji.

Przepływ i ewidencja dokumentów

System zarządzania dokumentami w firmie to DMS (Document Management System), czyli zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym.

Moduł wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu.

Harmonogram zadań

Program do harmonogramów to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Odpowiednio skonfigurowany dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Przypomni o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika.
 • Zaimportuje kursy walut o określonej przez użytkownika godzinie.
 • Wyśle przypomnienie do dyrektora o akceptacji kosztów.
 • Program do harmonogramowania wygeneruje specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta

Wskaźniki i raporty w miejscu pracy

W systemie Enova365 BI masz wygodny dostęp do wskaźników w miejscu swojej pracy – na listach oraz w zakładkach formularzy. Możesz używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub tworzyć nieograniczoną liczbę własnych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

 • W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty to podstawa analityki biznesowej Twojego przedsiębiorstwa.
 • Twórz wskaźniki oraz raporty z dowolnego obszaru (licencja firmowa) lub z konkretnego modułu (np. licencja obszarowa na kadry i płace).
 • Wskaźniki oraz raporty mogą zawierać dane całościowe lub sparametryzowane. Możliwe jest np. uzyskanie wskaźnika, który przedstawia wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy. Możesz też otrzymać szczegółowe informacje dedykowane dla konkretnego handlowca i obrotu w jego regionie.

Business Intelligence w enova365 from enova365 on Vimeo.

Korzyści rozwiązań

System Enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych – oznaczonych kolorami: srebrnym, złotym i platynowym – tak, aby dokładnie odwzorować potrzeby małych, średnich i dużych firm. Wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa łatwo rozwijać system, a przejście między ich wariantami odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalności z wyższej wersji, za różnicę w cenie.

Rozwiązania dla każdej wielkości firmy

Rozwiązanie dla mikro- i małych firm. Funkcje, których potrzebujesz do pracy w standardowym zakresie, dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

  • dostosowana do potrzeb mikro- i małych firm
  • przygotowana do obsługi prostych procesów

Złote moduły Enova365 powstały z myślą o wymagających użytkownikach i przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw:

  • odpowiednia dla średnich i dużych firm;
  • wspiera wielooddziałowe przedsiębiorstwa;
  • mechanizm Business Intelligence;
  • możliwość definiowania własnych cech.

Moduły w wariancie platynowym są przeznaczone dla firm wielooddziałowych i korporacji, wymagających profilowanych funkcjonalności:

  • nieograniczona rozbudowa funkcjonalności;
  • praca na dużych zbiorach danych;
  • wspiera przedsiębiorstwa wielooddziałowe i wielofirmowe;
  • mechanizm Business Intelligence.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy