Newsroom

System Sage Symfonia

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2021:

 • Deklaracja PIT-11(26);
 • Deklaracja PIT-4R(11);
 • Zmiana stawek podatku w Ewidencji ryczałtowej – dodano stawki 10% i 15%;
 • Obsługa przenoszenia nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł z najmu (Art. 12.1 ustawy) do wyższej stawki podatku (12,5%) dla osób opodatkowanych na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • Obsługa deklaracji uproszczonych PU-28 wg nowych stawek podatku;
 • Nowy wzór wydruku dla ewidencji ryczałtowej;
 • Aktualizacja urzędów skarbowych;

Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje w wersji 2021:

 • Współpraca z Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2021

Sage Symfonia 2.0 e-Dokumenty w wersji 2021:

 • Współpraca z Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2021

Sage Symfonia Kadry i Płace wersja 2021.b 

 • Nowe wzory deklaracji PIT: w wersji 2021.b wydajemy nowy wzór deklaracji PIT-4R(11), PIT-8AR(10) wraz z e-deklaracjami oraz możliwość wydrukowania IFT-1/IFT-1R(16). Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schemy dla e-deklaracji do IFT-1/IFT-1R(16).
 • ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a: w wersji 2021.b wydajemy również możliwość wyeksportowania do pliku XML raportów „ZUS Z-3 uproszczony” oraz „ZUS Z-3a uproszczony”. Jednocześnie raporty „ZUS Z-3” oraz „ZUS Z-3a” zostaną przeniesione do katalogu „Archiwalne”
 • Poprawiono prezentowanie danych osoby upoważnionej do sporządzenia informacji na wydruku deklaracji PIT-11 w części I. PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SPORZĄDZENIA INFORMACJI dla składających niebędących płatnikami, którzy wypełnili część F.

Symfonia Mobilny Magazyn 2021c

 • Dodanie funkcjonalności wydań dokumentów magazynowych w buforze w trybie pracy na kodach obcych
 • Dodanie funkcjonalności tworzenia i potwierdzania nowego dokumentu magazynowego z poziomu modułu przyjęć w trybie pracy na kodach obcych

Sage Symfonia Mobilny Handel aktualizacja do wersji 2021d

 • dodanie możliwości ustalania akcji marketingowych z zerową ilością bazową
 • dodanie rejestrów płatności – KARTA, INNE
 • dodanie synchronizacji paragonów
 • umożliwienie dodania paragonu bez kontrahenta lub numeru NIP

Sage Symfonia Finanse i Księgowość 50C oraz ERP 2021.1

 • Zatory płatnicze, czyli zmiany i usprawnienia w obsłudze Ulgi na złe długi niezbędne do raportowania ich w deklaracjach CIT/PIT:
  – nowe okno Ulga na złe długi CIT\PIT
  – prezentujące dokumenty (przeterminowane należności i zobowiązania)
  – pozwalające na automatyzację generowania wpisów do ewidencji danych podatkowych
 • Nowe okno Ewidencja EDP (EDP tj. Ewidencja Danych Podatkowych)
  -umożliwia użytkownikowi tworzenie złożonych definicji kryteriów filtrowania
  – szybkie wyszukiwanie kontekstowe
  – możliwość definiowania własnego układu widoku przez użytkownika
  – nadawanie atrybutów JPK dla wyjątków w EDP
  -dodane zostały nowe wyjątki przeznaczone do obsługi ulgi na złe długi CIT\PIT
 • Archiwum dokumentów – podpinanie dokumentów różnego typu pod dokumenty w buforze/księgach FK i ich zapis w RDF
 • Archiwum dokumentów (dostępne w Repozytorium Dokumentów)
 • Rozbudowany został mechanizm przechowywania dokumentów (załączników, skanów) do dokumentów w buforze i zaksięgowanych w księgach
 • Możliwe jest dodanie z poziomu FK dowolnego typu załącznika dla dokumentów, co pozwoli na pogląd załączników w zaksięgowanych dokumentach
 • Archiwum przechowuje informacje o dokumencie (m.in. nazwę pliku, opis, numer ewidencyjny dokumentu, typ czy charakter dokumentu) oraz jego powiązanie z dokumentami w programie Finanse i Księgowość
 • Plan kont jednostek medycznych – dodany został mechanizm (raport) do przebudowy planu kont w nowym roku obrotowym dla jednostek medycznych zgodny ze snowym standardem zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia
 • JPK V7 – rozbudowa funkcjonalności  – nadawanie atrybutów JPK dla wyjątków EDP
 • JPK_V7 – Szybki podgląd – Dodano możliwość wyświetlenia danych JPK_V7 w formie formularza deklaracji.

Nowa wersja Sage Biuro Rachunkowe Online

 • Nowe funkcje:
  -Atrybut ukryty dla typów dokumentów sprzedaży i rejestrów vat​​​​​​​
  -Informacja o ponownym eksporcie wcześniej eksportowanego dokumentu
  -Obsługa pobierania odpowiedniego kursu waluty w przypadku, gdy dzień poprzedzający dzień wystawiania faktury jest świętem
  – Podsumowanie zbiorcze zadań na e-mail
 • Usprawnienia:
  • Wyświetlanie nazwy zastosowanego szablonu do wygenerowania danych księgowych
  • Możliwość wprowadzenia numeru rachunku bankowego bezpośrednio na poziomie OCR
  • Zmiana nazwy zakładki Konektor na Eksporter wraz ze zmianami wyglądu oraz sposobie konfiguracji
  • Umożliwienie wygenerowania danych księgowych na podstawie kosztu wybranego

Dokładny opis zmian oraz linki 

oprogramowanie enova365

Zmiany legislacyjne wersji 2012.3.4. obejmują moduły enova365: Księgowość oraz Kadry Płace

Księgowość:

 • Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29).
 • Złe długi w PIT i CIT Udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT.
 • Deklaracje PIT Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020.
 • Rejestr VAT Wydruk Zestawienie do deklaracji PSD-1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1.

Kadry Płace:

 • Deklaracje PIT Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31.12.2020 roku dodano nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji.
 • Podstawa zasiłku W związku z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w ciąży i zasiłku macierzyńskiego obowiązującymi od 16 grudnia 2020 wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy zwolnienia chorobowego z kodem B oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński. Podstawy zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po 16 grudnia 2020 będą ustalane bez uwzględniania okresów obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19.

Pełny  opis zmian zrealizowanych w wersji 2012.3.4 znajdziecie Państwo w ulotce>

Cennik System Sage Symfonia

Do 25% rabatu na 25 lat Symfonii dla Nowego Klienta
Nowy Klient- firma lub biuro rachunkowe, które nie posiadało dotychczas programów Sage
Data zakończenia: 2021-03-25

25% rabatu od cen cennikowych na programy: Sage Symfonia ERP (Licencje – Stara oferta), Finanse i Księgowość (Pakiet Start, Pakiet Ekonomiczny, Pakiet Uniwersalny, Pakiet Profesjonalny), Kadry i Płace (Pakiet Ekonomiczny, Pakiet Uniwersalny, Pakiet Profesjonalny), Handel (Pakiet Ekonomiczny, Pakiet Uniwersalny, Pakiet Profesjonalny), Zarządzanie Produkcją (Pakiet Ekonomiczny, Pakiet Uniwersalny, Pakiet Profesjonalny)

20% rabatu od cen cennikowych na programy: Sage Obieg Dokumentów, Sage Biuro Rachunkowe Online, Sage e-Audytor, Sage Mobilny Handel, Sage Mobilny Magazyn, HR Cloud, e-Pracownik, SF Podpis

Więcej informacji dot. promocji oraz cennika, uzyskają Państwo u naszych Konsultantów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 61 868 22 08 bądź poprzez handlowy@wercom.pl

 

Cennik oprogramowanie enova365

Pakiety dla Biur Rachunkowych
Jesteś właścicielem biura rachunkowego? Sprawdź ile możesz zyskać! Z oferty mogą skorzystać Biura Rachunkowe, które komercyjnie świadczą usługi z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg i/lub outsourcingu kadr i płac w znaczeniu rachuby płac. Przy zakupie wymagane jest przedłożenie dokumentów rejestrowych (KRS lub Wpis do ewidencji, zawierające odpowiedni wpis PKD – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe oraz informację, że w/w działalność jest główną gałęzią działalności zarobkowej firmy). Promocja obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie oprogramowania enova365. Pakiet obejmuje licencje na jedno stanowisko dla danego modułu.
Wybierz jeden z pakietów promocyjnych enova365 i zyskaj nawet 53% rabatu.

 • Pakiet Start 673 zł – oszczędzasz 19%
  Księga Podatkowa BR Srebrna wersja standard
  Faktury BR Srebrne wersja standard
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Starter 1 596 zł – oszczędzasz 30%
  Kadry Płace BR Srebrne wersja standard
  Księga Podatkowa BR srebrna wersja standard
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Standard 2 615 zł – oszczędzasz 35%
  Księga Podatkowa BR srebrna wersja standard
  Księga Handlowa BR złota wersja standard
  Faktury BR Srebrne wersja standard
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Optymalny 4 190 zł – oszczędzasz 48%
  Księga Podatkowa BR Srebrna wersja standard
  Księga Handlowa BR Złota wersja standard
  Kadry Płace BR Srebrne wersja standard
  Faktury BR Srebrne wersja standard
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Rozszerzony 6 086 zł – oszczędzasz 53%
  Księga Podatkowa BR Srebrna wersja standard
  Księga Handlowa BR Złota wersja standard
  Księga Inwentarzowa BR Złota wersja standard
  Kadry Płace BR Srebrne wersja standard
  Faktury BR Złote wersja standard
  DMS Złoty wersja standard
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  Konfigurator Workflow i DMS
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)

Pakiet dla Nowej Firmy
W pakiecie jest taniej – dla nowo powstałych firm mamy ofertę specjalną! Zapoznaj się z modułami, które oferujemy i podejmij decyzję, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna!
Z oferty mogą skorzystać firmy, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Przy zakupie wymagane jest przedłożenie dokumentów rejestrowych (KRS lub Wpis do ewidencji, ponieważ okres 12 miesięcy liczony jest od daty rejestracji działalności firmy widniejącej w dokumentach rejestrowych). Promocja obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie oprogramowania enova365. Pakiet obejmuje licencje na jedno stanowisko dla danego modułu.

 • Pakiet Nowa Firma za 1 195 zł zamiast 2 097 zł w pakiecie: (43% rabatu)
  Faktury w wersji srebrnej,
  Księga Podatkowa w wersji srebrnej,
  Kadry Płace w wersji srebrnej
 • Pakiet Nowa Firma PLUS za 4 484 zł zamiast 7 867 zł: (43% rabatu)
  Handel w wersji złotej
  Księga Handlowa w wersji złotej
  Kadry Płace w wersji srebrnej
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
 • Pakiet Nowa Firma PRO za 8 000 zł zamiast 14 037 zł (43% rabatu)
  Handel w wersji złotej
  Księga Handlowa w wersji złotej
  Kadry Płace w wersji srebrnej
  CRM w wersji złotej
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  e-Sklep konektor
  Kurierzy
  Harmonogram zadań

Więcej informacji dot. promocji oraz cennika, uzyskają Państwo u naszych Konsultantów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 61 868 22 08 bądź poprzez handlowy@wercom.pl

 

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉