Skip to main content

Aktualności

Drodzy Klienci, informujemy że z dniem 30.11.2022 Symfonia kończy wsparcie oraz aktualizacje do programu Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0

Wycofanie wsparcia i aktualizacji do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) oznacza, że wszystkie usługi abonamentowe zostaną zakończone z dniem 30 listopada 2022 roku. Posiadane przez Klientów usługi do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) zostaną skrócone, a opłaty abonamentowe proporcjonalnie wyliczone do dnia wycofania programu (30 listopada 2022 r.). Jednocześnie zapewniamy Klientom niezbędne narzędzia umożliwiające łatwą kontynuację pracy w programie Symfonia H50.

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Symfonia 2.0 wersja 2021: 

 • Symfonia Start 2.0 Faktura 2021
 • Symfonia Start 2.0 Handel 2021
 • Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż 2021
 • Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2021

Symfonia Mała Księgowość –2021.f: 

Zmiany w tej wersji związane są głównie z dostosowaniem naszego systemu do nowych wymagań prawnych obowiązujących w handlu e-commerce w ramach transakcji międzynarodowych przy obsłudze klientów indywidualnych:

 • do ustawień rejestrów sprzedaży dodano parametr Nie uwzględniaj w deklaracjach VAT i raportach JPK
 • dla nowo zakładanych firm dostępny będzie nowy predefiniowany rejestr WSTO (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość)
 • dodano możliwość wyboru kraju odbiorcy dla wprowadzanych rejestrów sprzedaży
 • do menu kontekstowego dla listy rejestrów sprzedaży dodano polecenie Zbiorcza zmiana krajów rejestrów
 • Dla nowo zakładanych firm dostępne będą przykładowe wzory księgowań dla transakcji zagranicznych
 • Zaktualizowano opisy kodów GTU
 • Przeniesiono część raportów na nowy mechanizm generowania REPX umożliwiający dostosowanie prezentacji wyników zestawienia oraz eksport wyników do MS Excel
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut z serwisu NBP z tabeli A

Symfonia ERP Kadry i Płace 2022:

 • Zmiany w obsłudze rozliczania zasiłków w zawiązku z Covid-19. Zmiana dotyczy ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.
 • Dodanie wypłat PPK na wydruku rachunku umowy cywilno-prawnej.
 • Poprawa wydajności naliczeń do PIT cz. I – wprowadziliśmy zmiany optymalizujące naliczenia do PIT w bazach z dużą liczbą okresów płacowych. Jest to pierwsza część zmian w tym obszarze. Prace będą jeszcze kontynuowane.
 • Nieobecności: Wprowadziliśmy możliwość rejestrowania zbiorczo urlopów – jedną operacją dla wielu pracowników, Rozbudowaliśmy obsługę rejestrowania nieobecności o możliwość wpięcia w proces nieobecności zdefiniowanych wdrożeniowo.
 • Import z Excela – dodaliśmy możliwość importowania: Danych kadrowych oraz zgrupowanych danych kadrowych różnych typów (nie tylko kwotowych), Umów cywilno-prawnych, Rozliczeń umów cywilno-prawnych.

Symfonia FKF/F50 – Finanse i Księgowość 2022: 

 • VAT OSS czyli usprawnienia w zakresie rejestrowania i rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-Commerce.
 • Dodaliśmy obsługę raportowania procedur call-off stock w deklaracjach VAT-UE i VAT-UEK
 • Smart BI – jeszcze więcej możliwości w monitorowaniu stanu firmy bezpośrednio w programie Finanse i Księgowość
  • Za pomocą przycisku Eksport do Smart BI wyślesz przygotowany widok z danymi do dalszej analizy. Dane raportów możesz generować z okien: Przeglądanie rejestrów VAT, Ewidencja EDP, Ulga na złe długi PIT/CIT
  • Masz możliwość łączenia i analizowania danych z wielu źródeł raportów Smart BI w jednym raporcie
 • Wiele usprawnień w obszarze m.in
  • Zapisywania i usuwania dokumentów w Buforze
  • Obsługi Ulgi na złe długi dla rejestrów NP
  • Nowe definicje  rejestrów (np. Import usług VAT należny) i dokumentów pozwalające nowo zakładanym firmom jeszcze szybciej rozpocząć pracę.
  • Pracy z deklaracjami m.in. poprawa obsługi wyboru Urzędu Skarbowego, oznaczeń Osoba Fizyczna
  • Rejestrowania dat wpływu dla dokumentów DIM i WNT i wykazywania ich na deklaracji JPK_V7 oraz  raportach dostępnych w programie.

Symfonia HMF/F50 – Handel 2022: 

  • Załączniki i zdjęcia w nowej karcie towaru/kontrahenta
   • Do nowego widoku kontrahenta i towaru wprowadzono możliwość dodania załączników (bez konieczności edycji danych).
   • W przypadku załączników do towaru można oznaczyć, który z nich to zdjęcie danego towaru.
  • Okno szybkiego podglądu dla towarów i kontrahentów
   • Szczegóły kontrahentów i towarów można zobaczyć w przygotowanym oknie szybkiego podglądu, który domyślnie ustawiono po prawej stronie kartotek.
   • W przypadku, gdy załącznik do towaru jest oznaczony jako zdjęcie, można je wyświetlić w górnej części podglądu.
  • Predefiniowane filtry dla kartotek
   • Przygotowano listę predefiniowanych filtrów dla kartotek z uwzględnieniem najczęściej wykorzystywanych operatorów czasu.
   • Dodano nowy filtr “Ostatnie”, który wyświetla 20 ostatnio użytych elementów kartoteki.
  • Zaliczki w zestawieniach sprzedaży
   • Dodano możliwość wykazania faktur zaliczkowych w zestawieniach sprzedaży (zamiennie z kontraktami).
  • Listy przewozowe (pilotaż)
   • We współpracy z serwisem serwis bliskapaczka.pl przygotowano pilotażową wersję funkcjonalności wspierającej użytkownika w przygotowywaniu listów przewozowych i wysyłce paczek do klientów.
   • Etykietę na paczkę można utworzyć do dokumentu sprzedaży, zamówienia obcego bądź bezpośrednio z nowej kartoteki.
   • Okno rejestracji listu przewozowego umożliwia wprowadzenie danych nadawcy i odbiorcy, opisanie parametrów przesyłki i wybór sposobu dostawy.

Symfonia ERP Środki Trwałe (STF) 2022:

 • Ustawienia wymiarowania – nowa grupa ustawień, która umożliwia wybór, które zapisy (podstawowe i równoległe 1-4) będą wymiarowane i przesyłane do modułu Finanse Księgowość.
 • Wymieniono mechanizmy obsługujące: Import szablonów księgowań i Historia zmian szablonu księgowania środka (Funkcjonalności te nie będą się już opierać na raporcie VBA)

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją (PZF) 2022:

 • Dodano do instalatora Systemu ERP dodatek Zamienniki do modułu Zarządzania Produkcją. Nie ma potrzeby dogrywania plików.
 • Dodano nową kolumnę „Nazwa” planu Produkcji w oknie Planu.
 • Dodano nową kolumnę „Nazwa produktu” w oknie Planowania operacji.
 • Dodano informację o stanie magazynowym surowca na liście magazynów na zleceniu w zakładce BOM.
 • Dodano nowe motywów graficznych personalizacji ekranu.
 • Dodano funkcję automatycznego przypisania stanowisk produkcyjnych podczas optymalizacji harmonogramu.
 • Wprowadzono możliwość kontynuacji harmonogramowania po zapisaniu planu produkcyjnego.

Symfonia Mobilny Handel 2021.2d (2021.20.1.4): 

 • prezentacja nad listą pozycji kodu i nazwy odbiorcy oraz nabywcy na podsumowaniu dokumentu
 • zmiana wyglądu oraz dodatkowa prezentacja adresu odbiorcy i nabywcy na szczegółach podsumowania dokumentu
 • automatyczne generowanie wydań do faktur/paragonów – pominięcie wystawienia dokumentu magazynowego gdy na fakturze/paragonie są same usługi
 • dodanie pytania o wydrukowanie płatności po wysłaniu płatności
 • dodanie zakładki z szczegółami dokumentu na podsumowaniu zamówienia, faktury i paragonu
 • dodanie ustawienia “Brak możliwości sprzedaży towaru w wielu pozycjach”
 • zapisywanie i prezentowanie historii wydruków dokumentów z aplikacji mobilnej
 • przy tworzeniu faktury został uwzględniony rodzaj ceny ustawiony na kontrahencie

Symfonia Mobilny Magazyn 2021.2d (2021.20.1.4): 

 • zmiana nazw wydruków dla palet w PackingList
 • dodanie możliwości wydruku pojedynczej etykiety paletowej
 • dodanie możliwości wydruków etykiet paletowych z poziomu aplikacji mobilnej
 • dodanie możliwości wyboru języka wydruku na etykiecie wysyłkowej dla palety PackingList
 • dodanie możliwości wyboru języka dla wydruków palet podczas wydruku z aplikacji mobilnej
 • poprawa zapisu typu etykiety w konfiguracji drukarek (wcześniej edycja kodu istniejącego typu powodowała dodanie nowego wpisu z typem etykiety

Nowa wersja Sage Biuro Rachunkowe Online:

 • Nowe funkcje:
  -Nowy kreator tworzenia klienta biura rachunkowego
  -Nowe procedury obiegu dokumentów
  -Możliwość uruchomienia automatycznego eksportu na zakończenie procesu obiegu
  -Faktura powtarzalna
  -Wprowadzenie raportu biegłego rewidenta
  -Pole Numer FK na danych księgowych

Symfonia Web API wersja 2021.3: 

 • tworzenia i aktualizacji danych Kontrahentów
 • obsługi zamówień obcych oraz własnych
 • pobierania cen sprzedaży dla towarów
 • korekt dokumentów magazynowych na podstawę dokumentów zakupu i sprzedaży
 • obsługi i tworzenia dokumentów Finansowo-Księgowych w  rejestrze VAT oraz rozliczeń zaliczek

Dokładny opis zmian oraz linki 

System Symfonia

 

Cyfryzacja korzyści

Za zakup jednego z Programów: Pakiet Integrator Symfonia Handel z e-commerce, Obieg Dokumentów, Biuro Rachunkowe Online, e-Pracownik lub HRcloud Zamawiający moze otrzymać 50% rabatu na zakup pierwszego stanowiska Programu Handel, Finanse i Księgowość lub Kadry i Płace wg. poniżej:

• Pakiet Integrator Symfonia Handel z e-commerce (wybrany sklep internetowy) –>Program objęty promocją: Promocyjny: Handel Poziom Uniwersalny
• Obieg Dokumentów lub Biuro Rachunkowe Online –> Program objęty promocją: Finanse i Księgowość Poziom Start, Ekonomiczny lub Uniwersalny
• e-Pracownik lub HR Cloud –> Produkt Promocyjny: Kadry i Płace Poziom Ekonomiczny (z limitem 20 plp lub 50 plp) lub Uniwersalny (z limitem 100 plp lub 200 plp).

Przejdź na Subskrypcję Handlu, to się opłaca

Klient, który w czasie trwania promocji złozy zamówienie zmiany posiadanej usługi do Handel Sprzedaż i Magazyn na Handel Poziom Uniwersalny lub Profesjonalny może skorzystać z jednego z niżej wymienionych rabatów:
• 50% na zakup Rozszerzeń do Symfonia Handel: Analityk Sprzedaży lub Smart BI lub limit e-Faktur
• 40% na zakup dodatkowych stanowisk programu Handel Poziom Uniwersalny lub Profesjonalny
• 40% na zakup i 20% na pierwsze odnowienie Subskrypcji Finanse i Księgowość lub Kadry i Płace wraz z rozszerzeniami lub HRcloud lub e-Pracownik

Przejdź na Subskrypcję Kadr i Płac, to się opłaca

Klient, który w czasie trwania promocji złoży zamówienie zmiany posiadanej usługi do Kadry i Płace na Kadry i Płace Poziom Uniwersalny lub Profesjonalny może skorzystać z jednego z niżej wymienionych rabatów:
• 40% na zakup dodatkowych stanowisk programu Kadry i Płace Poziom Uniwersalny lub Profesjonalny
• 40% na zakup i 20% na pierwsze odnowienie Subskrypcji Finanse i Księgowość lub Handel wraz z rozszerzeniami lub HRcloud lub e-Pracownik

 

Więcej informacji dot. promocji oraz cennika, uzyskają Państwo u naszych Konsultantów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 61 868 22 08 bądź poprzez handlowy@wercom.pl

 

Nowa wersja enova365 o numerze 2110.1.2 

Moduł Handel

 • Płatności dokumentów handlowych Dodano obsługę terminali płatniczych działających w serwisach Elavon i eService.
 • EDI Zmodyfikowano definicję EDI do importu JPK_FA. W celu optymalizacji w przypadku, gdy w importowanym pliku wystąpi dokument z kontrahentem bez NIP, kontrahent nie jest dodawany do bazy, do dokumentu podstawia się incydentalny z uzupełnionymi na dokumencie danymi.
 • EDI Umożliwiono tworzenie definicji EDI/Integratora na podstawie wzorcowego pliku XML lub XSD.
 • EDI Umożliwiono kopiowanie węzłów definicji EDI/Integratora.
 • Dokumenty handlowe W definicji dokumentu wprowadzono osobne pola dla nazw cech dokumentu i pozycji wymaganych podczas zatwierdzania. Dotychczas cechy dla pozycji i nagłówka zapisywane były w jednym polu, co stwarzało problemy w przypadku, gdy dla pozycji i nagłówka zdefiniowano cechy o takich samych nazwach.
 • Towary Zwiększono długość pola z opisem kodu CN.
 • Towary Udostępniono obsługę towarów wariantowych, czyli takich, które mają kilka wariantów różniących się wartościami określonych cech. Obecnie można tworzyć towar wariantowy z kolekcją wariantów. Obrotowi magazynowemu podlegają tylko warianty.
 • Relacje dokumentów Umożliwiono jednoczesne zastosowanie ustawienia 1:n (wiele z jednego) i n:1 (jeden z wielu) w definicji relacji handlowo-magazynowej. Dotyczy to odwróconego obiegu dokumentów. W jednej sekwencji wystawianych dokumentów można korzystać z jednego z tych ustawień. W kolejnej sekwencji można korzystać z drugiego ustawienia. Decyduje o tym sposób wystawienia pierwszego dokumentu w relacji.
 • Korekty dokumentów Obsłużono w nowy sposób przypadek wykonywania korekty ilościowej dokumentu rozchodu dla zablokowanego towaru. Jeśli towar wraca do magazynu (korekta ilościowa na minus), to jest odblokowywany, przy czym zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat. Towar jest dodatkowo oznaczany jako Do wyprzedaży.

 

Moduł Kadry i Płace

 • PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON dodaliśmy Deklarację DEK-R. Jest to deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat. Na formularzu deklaracji pod drukarką udostępniliśmy wydruk “Deklaracja DEK-R”.
 • Nagrody Na formularzu “Nagrody”, “Kary”, “Świadczenia socjalnego” w sekcji “Rozliczenie” dodaliśmy pole “Okres”. Jeżeli element rozliczający np. “Nagrody” zostanie zdefiniowany jako element okresowy, to będzie wypłacany przez podany okres na formularzu nagrody.
 • Czas Pracy W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę czasu pracy o nazwie “Wyjście służbowe”. Strefa ta zwiększa czas pracy i daje możliwość odnotowania faktycznych godzin wyjścia służbowego.
 • Deklaracje GUS Na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką w sekcji “GUS” dodaliśmy raport “Zestawienie Z-14”. Jest to sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach. Dodatkowo w celu obsłużenia wydruku “GUS Z-14” dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce Kadry – pozostałe/Dane statystyczne parametr “Rodzaj zatrudnienia” ze słownikiem wartości dozwolonych: “Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej”, “Pozostali członkowie korpusu służby cywilnej”, “Żołnierze i funkcjonariusze” oraz “Pozostali” (wartość domyślna). W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce “Dane statystyczne” do parametru “Rodzaj składnika wynagrodzenia” dodaliśmy do słownika pozycję “Nagrody i premie uznaniowe”.
 • Wydruki Na listach kadrowych do wydruków dostępnych pod drukarką dodaliśmy do sekcji “ZPCHR” raport “Deklaracja DEK-I-a”. Jest to deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł Księgowość

 • Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej zmieniliśmy sposób wyliczania Kwoty płatności księguj zbiorczo, dostępnej dla przedmiotu księgowania Ewidencja. Dotychczas kwota ta była wyliczana jako suma należności i zobowiązań. Aktualnie jest wyliczana jako należności minus zobowiązania. Dzięki zmianie Kwota płatności księguj zbiorczo w przypadku korekt sprzedaży na minus zwraca wartość sprzedaży (należności) pomniejszoną o korekty (zobowiązania). Do zmiany dostosowaliśmy również wyświetlanie informacji o płatnościach na zakładce Ogólne dokumentu Sprzedaży zbiorczej.
  Uwaga: w wyniku zmian powinniście Państwo zweryfikować istniejące schematy księgowe dla sprzedaży zbiorczej, w których wykorzystywana jest kwota płatności księguj zbiorczo, aby wartość zobowiązań nie została odjęta dwukrotnie.
 • Schematy księgowe W konfiguracji programu na liście Księgowość/Schematy księgowe umożliwiono dodawanie schematów księgowych według filtra Typ ewidencji. Dotychczas schematy księgowe dla danego typu dokumentu były dodawane za pomocą rozwijanej listy. Aktualnie odpowiedni typ jest inicjowany na podstawie filtra Typ ewidencji. W przypadku braku filtrowania listy według wspomnianego filtra, dodawanie schematów działa jak przed zmianami.

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę dokumentów sprzedaży wystawionych w procedurze OSS/IOSS. Do eksportowanego pliku dodaliśmy nowe pola, zgodne ze strukturą plików XML do pracy rozproszonej:

 • PODATEK_W_OSS (status dokumentu),
 • DEKLARACJA_OSS (kwartał deklaracji – tylko jeśli OSS),
 • KOD_KRAJU_ODBIORCY (kod kraju stawek VAT),
 • KRAJ_WYDANIA_W (kraj wydania z nagłówka VAT),
 • WALUTA (waluta elementów VAT),
 • DATA_KURSU (pobierana z daty operacji)
 • NETTO_SYS i VAT_SYS (wartości przeliczone z pól: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT).

Praca na wielu bazach\Ustawienia W konfiguracji Praca na wielu bazach/Algorytmy dodaliśmy mechanizm IntelliSense oraz możliwość sprawdzenia wpisanego kodu. Podobnie, przycisk Sprawdź kod dodaliśmy w konfiguracji Opis analityczny/Kwota dodatkowa oraz Rozszerzenie. Dzięki tym zmianom, możliwe jest w tych miejscach szybsze wprowadzenie oraz weryfikacja algorytmu.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Cennik oprogramowanie enova365

Pakiety dla Biur Rachunkowych

Jesteś właścicielem biura rachunkowego? Sprawdź ile możesz zyskać! Z oferty mogą skorzystać Biura Rachunkowe, które komercyjnie świadczą usługi z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg i/lub outsourcingu kadr i płac w znaczeniu rachuby płac. Przy zakupie wymagane jest przedłożenie dokumentów rejestrowych (KRS lub Wpis do ewidencji, zawierające odpowiedni wpis PKD – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe oraz informację, że w/w działalność jest główną gałęzią działalności zarobkowej firmy). Promocja obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie oprogramowania enova365. Pakiet obejmuje licencje na jedno stanowisko dla danego modułu.
Wybierz jeden z pakietów promocyjnych enova365 i zyskaj nawet 53% rabatu.

 • Pakiet Start 673 zł – oszczędzasz 19%
  Księga Podatkowa BR Srebrna wersja standard
  Faktury BR Srebrne wersja standard
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Starter 1 596 zł – oszczędzasz 30%
  Kadry Płace BR Srebrne wersja standard
  Księga Podatkowa BR srebrna wersja standard
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Standard 2 615 zł – oszczędzasz 35%
  Księga Podatkowa BR srebrna wersja standard
  Księga Handlowa BR złota wersja standard
  Faktury BR Srebrne wersja standard
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Optymalny 4 190 zł – oszczędzasz 48%
  Księga Podatkowa BR Srebrna wersja standard
  Księga Handlowa BR Złota wersja standard
  Kadry Płace BR Srebrne wersja standard
  Faktury BR Srebrne wersja standard
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)
 • Pakiet Rozszerzony 6 086 zł – oszczędzasz 53%
  Księga Podatkowa BR Srebrna wersja standard
  Księga Handlowa BR Złota wersja standard
  Księga Inwentarzowa BR Złota wersja standard
  Kadry Płace BR Srebrne wersja standard
  Faktury BR Złote wersja standard
  DMS Złoty wersja standard
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  Konfigurator Workflow i DMS
  Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera)

Pakiet dla Nowej Firmy
W pakiecie jest taniej – dla nowo powstałych firm mamy ofertę specjalną! Zapoznaj się z modułami, które oferujemy i podejmij decyzję, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna!
Z oferty mogą skorzystać firmy, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Przy zakupie wymagane jest przedłożenie dokumentów rejestrowych (KRS lub Wpis do ewidencji, ponieważ okres 12 miesięcy liczony jest od daty rejestracji działalności firmy widniejącej w dokumentach rejestrowych). Promocja obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie oprogramowania enova365. Pakiet obejmuje licencje na jedno stanowisko dla danego modułu.

 • Pakiet Nowa Firma za 1 195 zł zamiast 2 097 zł w pakiecie: (43% rabatu)
  Faktury w wersji srebrnej,
  Księga Podatkowa w wersji srebrnej,
  Kadry Płace w wersji srebrnej
 • Pakiet Nowa Firma PLUS za 4 484 zł zamiast 7 867 zł: (43% rabatu)
  Handel w wersji złotej
  Księga Handlowa w wersji złotej
  Kadry Płace w wersji srebrnej
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
 • Pakiet Nowa Firma PRO za 8 000 zł zamiast 14 037 zł (43% rabatu)
  Handel w wersji złotej
  Księga Handlowa w wersji złotej
  Kadry Płace w wersji srebrnej
  CRM w wersji złotej
  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  e-Sklep konektor
  Kurierzy
  Harmonogram zadań

Więcej informacji dot. promocji oraz cennika, uzyskają Państwo u naszych Konsultantów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 61 868 22 08 bądź poprzez handlowy@wercom.pl

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉