Skip to main content

Aktualności

Drodzy Klienci, informujemy że z dniem 30.11.2022 Symfonia zakończyła wsparcie oraz aktualizacje do programu Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0

Wycofanie wsparcia i aktualizacji do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) oznacza, że wszystkie usługi abonamentowe zostały zakończone z dniem 30 listopada 2022 roku. Posiadane przez Klientów usługi do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) zostały skrócone, a opłaty abonamentowe proporcjonalnie wyliczone do dnia wycofania programu (30 listopada 2022 r.). Jednocześnie zapewniamy Klientom niezbędne narzędzia umożliwiające łatwą kontynuację pracy w programie Symfonia H50.

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Symfonia 2.0 wersja 2023a: 

 • Symfonia Start 2.0 Faktura
 • Symfonia Start 2.0 Handel
 • Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż
 • Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn

Symfonia Mała Księgowość 2024.b:

 • Zaktualizowano schemę deklaracji PIT-36(31).
 • Zaktualizowano adres serwisu, z którego pobierane są kursy walut NBP.

Symfonia ERP Kadry i Płace 2024.d:

 • Umożliwiono wstawianie zdarzenia Praca zdalna okazjonalna do ostatniego zamkniętego okresu.
 • W kreatorze zatrudniania zaktualizowano wzory dokumentów przesyłanych w pakiecie startowym dla nowych pracowników.
 • Dodano możliwość konfiguracji i wysyłania zabezpieczonych e-maili SMTP przy użyciu MSGraph – OAuth (z wykorzystaniem konta Microsoft i serwera Microsoft Exchange)

Symfonia FKF/F50 – Finanse i Księgowość 2024.1: 

 • Podgląd faktury KSeF z formatki dokumentu – Dla dokumentu pobranego z Krajowego Systemu e-Faktur przycisk Podgląd otworzy wizualizację jego formy w KSeF.
 • Data i numer KSeF – Do ustawień wybranych raportów dodano parametr Pokaż datę i numer KSeF włączający prezentację numeru KSeF i daty KSeF dla dokumentów. W oknie otwieranym przy wypełnianiu pola Dokumenty korygowane dodano prezentację kolumny z Numerem KSeF. Na oknie rozrachunków dodano możliwość wyświetlenia kolumn z Numerem KSeF i Datą KSeF.
 • Długie numery dokumentów – Zwiększono obsługiwaną długość numeru dokumentu do 256 znaków. Do prezentacji dłuższego numeru dostosowane zostały okna i raporty w programie. Zmiany obejmują również dokumenty wyciągów bankowych. Mechanizmy eksportu/importu danych: Obiekt integracji, Format 3.0, WebApi dostosowano do zmian długości numerów dokumentów.
 • Zwiększenie liczby znaków w treści i opisach dokumentów – Wydłużono ilość znaków w polu treść oraz opis na formatkach dokumentów. W nowej wersji użytkownik może wprowadzić zamiast 59 znaków treść oraz opis nie przekraczający 256 znaków.
 • Nowa kolumna prezentująca numer rachunku bankowego w Rozrachunkach – Na oknie Rozrachunki dodano kolumnę prezentującą podpięty pod rozrachunek numer konta bankowego kontrahenta. Domyślnie nowa kolumna nie jest widoczna.
 • Zmiany w menu dotyczące importów dokumentów – Dla łatwiejszego dostępu wywołania operacji importu dokumentów zebrane zostały w jednym miejscu. W kolejnej wersji planowane jest usunięcie wywołań poleceń importów z miejsc, w których były wcześniej dostępne.
 • RejestryPrzeglądanie VAT – Na oknie Przeglądanie VAT dodano prezentację kolumn Data KSeF i Numer KseF.
 • Rozrachunki – numer konta bankowego – Na oknie Rozrachunki dodano kolumnę prezentującą podpięty pod rozrachunek numer konta bankowego kontrahenta.
 • Edytor zapytań SQL – Dodano edytor zapytań SQL mający docelowo zastąpić dotychczasowy mechanizm tworzenia i uruchamiania kwerend SQL.

Symfonia HMF/H50 – Handel 2024.1:

 • Faktury ustrukturyzowane (KSeF)
  • Dla operacji grupowego wystawiania dokumentów sprzedaży dodano możliwość wystawienia dokumentów w formacie ustrukturyzowanym KSeF.
  • Dodano możliwość skonfigurowania, które z pól własnych (dokumentów i pozycji dokumentów) będą dołączane do faktur w formacie ustrukturyzowanym (KSeF)
  • Do podglądu dokumentu wybranego w kartotece dodano prezentację informacji o numerze, dacie i statusie KSeF (jeśli dokument jest w formacie ustrukturyzowanym).
  • Dla pobieranych z KSeF dokumentów zakupu dodano możliwość otworzenia podglądu w ich oryginalnej formie, przed uzgodnieniami.
  • Mechanizmy eksportu danych: Obiekt integracji, Format 3.0, WebApi dostosowano do uwzględniania Daty KSeF i Numeru KSeF.
  • Dodano obsługę odbioru z KSeF pojedynczych korygujących dokumentów zakupowych.
  • Dla praw modułu Handel utworzono nową grupę Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF.
  • Do uprawnień użytkowników modułu Handel w grupie Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF dodano prawo Ręczne wprowadzanie numeru KSeF i zmiana statusu KSeF.
 • Wydruki dokumentów WDT, DEX
  • Ustawienia klasycznych wydruków dokumentów WDT i DEX uzupełniono o parametr Informacje KSeF, włączający prezentację na wydruku informacji o numerze i dacie KSeF.
 • Procedura OSS
  • Do ustawień typu dokumentu sprzedaży o charakterze: Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, Rachunek uproszczony dodano parametr Procedura OSS. W przypadku dokumentów korygujących ustawienie procedury OSS przenoszone jest z dokumentu korygowanego.
  • W kartotece dokumentów sprzedaży dodano możliwość grupowej zmiany kraju wysyłki i dostawy dla wybranych dokumentów.
  • Zaktualizowano eksport danych w Formacie 3.0 oraz współpracę z modułem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji Symfonia o obsługę informacji o procedurze OSS.
 • Uzupełnianie dokumentów magazynowych powiązanych z dok. sprzedaży
  • Dodano ułatwienie wprowadzania pozycji dla dokumentów magazynowych powiązanych (powiązanie systemowe) z dokumentami handlowymi.
 • Kontrahent – adresy dostaw
  • Rozszerzono funkcjonalność rejestracji adresów dostaw kontrahentów o dane osoby kontaktowej oraz identyfikator oddziału (identyfikator wewnętrzny) dla Krajowego Systemu e-Faktur.
  • W ustawieniach adresów dostaw dla kontrahentów dodano parametr określający 5-cio cyfrowy identyfikator oddziału dla ewidencji w KSeF (pole Oddział KSeF).
 • Status wysyłki do KSeF
  • Na oknie dokumentów sprzedaży zapisanych w formacie ustrukturyzowanym dodano prezentację statusu wysyłki do KSeF oraz możliwość jego ręcznej zmiany.
 • Eksport/import dokumentów w formacie ustrukturyzowanym KSeF
  • Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów do pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF, dla użycia w alternatywnych metodach wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur (np. bezpośrednio przez stronę MF).
  • Dodano możliwość zaimportowania dokumentów z pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF.
 • Kolory dokumentów z podziałem na:
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty sprzedaży,
  • dokumenty zamówień obcych.
 • Zmiana numeru pozycji towarowej na dokumentach
  • Dodano możliwość ręcznej zmiany kolejności pozycji towarowych na dokumentach sprzedaży, magazynowych i zamówień obcych.
 • Wydruki (REPX)
  • Dla raportów REPX przygotowujących wydruki dokumentów sprzedaży, zamówień, magazynowych, ofert oraz zaliczek dodano możliwość uwzględnienia treści notatki dla kontrahenta oraz firmy.
  • Dla szablonu wydruku dokumentu Oferta dla rozliczeń przelewem dodano prezentację liczby dni płatności.
 • Notatka sformatowana
  • Dla notatek dla dokumentów dodano możliwość wprowadzania i edycji sformatowanego tekstu. Okno notatki podzielone zostało na dwie zakładki:
 • Elementy kompletu – nazwa towaru
  • Na oknie towarów typu Komplet i Zestaw na zakładce Elementy dodano prezentację kolumny z nazwą towaru.
 • Szybkie wyszukiwanie – tryby wyszukiwania
  • Do ustawień szybkiego wyszukiwania dodano możliwość ustawienia trybu łączenia poszczególnych (słów) kryteriów wyszukiwania.
 • Edytor zapytań SQL
  • Dotychczasowy edytor zapytań SQL zastąpiono nowszym mechanizmem tworzenia raportów z użyciem kwerend SQL.
  • W razie potrzeby edytor można przełączyć w ręczny tryb edycji zapytania przyciskiem Edit SQL.
 • Zarządzanie Produkcją
  • Dodano możliwość wyeksportowania do excela listy zaznaczonych kart technologicznych (nagłówki kart)
  • Dodano na liście zleceń kolumnę GŁÓWNE ZLECENIE z kodem zlecenia nadrzędnego
  • Dodano możliwość grupowania struktury zleceń
  • Na zakładce SKŁADNIKI TECHNOLOGII w kartotece TOWARY dodano kolumnę KOD
  • Dodano możliwość usunięcia z kartoteki MAGAZYNY domyślnych magazynów
  • Dodano kolumnę AKTYWNY na liście surowców i towarów wywoływanej z poziomu planu produkcyjnego
  • Dodano możliwość zapisywania i przywracania reguł formatowania warunkowego w oknach
  • Wydajność – zoptymalizowano i przyśpieszono proces wystawiania dokumentów (wszystkich)

Symfonia STF/S50 Środki Trwałe 2024.1:

 • Generowanie raportów do formatu MS Excel -Wprowadzono zmiany w mechanizmie generowania raportów (AmBasic) w formacie MS Excel. Raporty generowane będą do pliku XLSX i otwierane w domyślnej dla niego aplikacji.
 • Edytor zapytań SQL -Dodano edytor zapytań SQL umożliwiający tworzenie i uruchamianie kwerend SQL na bazie danych firmy.
 • Operacje wielofirmowe – Blokowanie użytkowników – Dodano kreator umożliwiający zablokowanie konta użytkownika w wybranych firmach.

Symfonia Web API wersja 2024.b (24.2.1.0)

WebApi

 • Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi obsługującymi protokół Novitus Online.

Moduł towarów

 • Zaktualizowano metodę [PATCH] /api/ProductPrices/CalculatePrices o obsługę parametru pracy Sposób naliczania rabatu w pozycji dokumentu.

Moduł dokumentów FK

 • Dodano metodę [GET] /api/FKDocuments/Transactions umożliwiającą pobranie listy dokumentów i ich transakcji według zadanych kryterii.

Konfigurator schematów księgowań FK

 • Dodano metodę [GET] /api/FKCalculationsBusiness/BalanceAndTurnover umożliwiającą pobranie sald i obrotów według słowników z konfiguratora FK.
 • Przeniesiono konfigurację o rejestrach z zakładki schematy do zakładki typy dokumentów (istniejące informacje o rejestrach przeniesiono gdy kod schematu był taki sam jak kod typu dokumentu).
 • Dodano obsługę dekretacji wymiarów:
  • w zakładce 'Nazwa konta’ dodano kolumnę z konfiguracją wymiaru od Wymiar01 do Wymiar10,
  • w zakładce słowniki dodano kolumnę typ, do wyboru KontoKonto/WymiarWymiar,
  • w zakładce słowniki dodano kolumnę wartość wymiaru, zgodną z ustawieniem z zakładki Nazwa konta,
  • w pozycjach schematów księgowań dodano księgowania wymiarów według słowników dodatkowych #A01#A20.
 • Dodano zakładkę Salda i obroty kont wg słowników:
  • dodano możliwość skonfigurowania kont według słowników A01-A20 dla każdego roku finansowego,
  • dodano konfigurację godziny uruchomienia przeliczenia danych,
  • dodano konfigurację liczby lat dla których przeliczać dane.

Najważniejsze zmiany w wersji 2401.3.7:

W wersji udostępniliśmy funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa dla obszaru Kadry Płace.

W module Kadry Płace:

 • Podstawa zasiłku Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS.
 • Deklaracje ZUS Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Przypomimany, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.

Obecnie brak promocji

 

Zainteresowana/y wyceną? Zapraszamy do kontaktu  +48 61 868 22 08 lub biuro@wercom.pl

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉