Skip to main content

Aktualności

Drodzy Klienci, informujemy że z dniem 30.11.2022 Symfonia zakończyła wsparcie oraz aktualizacje do programu Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0

Wycofanie wsparcia i aktualizacji do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) oznacza, że wszystkie usługi abonamentowe zostały zakończone z dniem 30 listopada 2022 roku. Posiadane przez Klientów usługi do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) zostaną skrócone, a opłaty abonamentowe proporcjonalnie wyliczone do dnia wycofania programu (30 listopada 2022 r.). Jednocześnie zapewniamy Klientom niezbędne narzędzia umożliwiające łatwą kontynuację pracy w programie Symfonia H50.

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Symfonia 2.0 wersja 2021c: 

 • Symfonia Start 2.0 Faktura
 • Symfonia Start 2.0 Handel
 • Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż
 • Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn

Symfonia Mała Księgowość 2023.a:

 • PIT-4R – Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R(12).
 • Miesięczna ulga podatkowa dla umów cywilnoprawnych – Dodano możliwość ustawienia wysokości stosowanej kwoty pomniejszającej podatek dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Ustawienia – Stawki ZUS wartości na rok 2023.
 • Inne zmiany
  • Usunięto błąd dot. oznaczania terminu płatności na deklaracji ZUS DRA.
  • Naprawiono przenoszenie do pliku XML wartości z pól 90 i 92 deklaracji PIT‑11(29).
  • Usunięto błąd skutkujący wykazywaniem nieistniejącej składki zdrowotnej od umowy cywilnoprawnej, na PIT-11(29) w polu 122

Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.2b:

 • Integracja z Hsys: możliwość przekazywania PIT-11 
 • PPK – proces wyboru pracowników do wznowienia po 4 latach, dodanie raportu Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK, zmiana wzoru deklaracji rezygnacji
 • Umowy cywilnoprawne – po rozwiązaniu umowy nadal należy stosować oświadczenia i wnioski wynikające z PIT-2 (zmiana stanowiska MF)
 • PIT-2(9) wersja 10 – zmiany w objaśnieniach, aktualizacja wzoru w kreatorze zatrudniania
 • SODiR Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 2023r.

Symfonia FKF/F50 – Finanse i Księgowość 2023: 

 • Nowe okno deklaracji –   przygotowano nową odsłonę okna „Deklaracje”, które przyspiesza pracę użytkownika z deklaracjami i zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji m.in. kwota podatku do zapłaty, zwrotu, statusy deklaracji. Nowa technologia wykonania umożliwia użytkownikom definiowanie własnych widoków, dostosować układ kolumn, wyszukiwać czy filtrować według wielu parametrów jednocześnie. Dodatkowo operacje na deklaracjach zapisywane są w systemie i prezentowane w oknie Historia zmian, która rejestruje operacje wykonywane przez użytkowników.
 • Zaliczka na podatek (CIT)​​​​​​​ – zaimplementowano funkcjonalność, której zadaniem będzie wsparcie Użytkowników w ustalaniu miesięcznej, bądź kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy. Po uprzednim ustawieniu parametrów, prezentowane są poszczególne elementy wyliczania zaliczki przedstawione w postaci tabelarycznej. Okno zaliczki zostało zaprojektowane tak, aby prezentowało dane w podobnej formie jak w deklaracji CIT-8 czy podatku VAT. Ostatnią sekcją w oknie wyliczania zaliczki, jest zestawienie zaliczek dla miesięcy, w którym mamy przedstawione wyliczone oraz zapłacone kwoty za dany miesiąc. Przygotowane rozliczenie zaliczki jest automatycznie wykazywane na deklaracji CIT.
 • Obsługa załączników CIT-KW i CIT-D – ​​załącznik CIT-KW to spore ułatwienie dla Użytkowników, którzy zdecydują się na zmianę opodatkowania i skorzystają z nowej formy podatku jaką jest estoński CIT. Formularz ten służy do rozliczenia przychodów i kosztów, a także do ustalenia dochodu z przekształcenia.
 • Dodatkowy raport dla obrotów kont aktywnych – dodano nowy raport w formacie Zestawienia Obrotów i Sald. Umożliwia on analizę obrotów i sald z perspektywy miesiąca dla którego raport jest generowany, z dołączeniem obrotów narastająco i bilansu otwarcia (na życzenie użytkownika).

Symfonia HMF/H50 – Handel 2023:

 • Rentowność dla ofert – dla użytkowników korzystających z modułu Contact Manager przygotowano funkcjonalność pozwalającą zaprezentować rentowność dla ofert, zarówno w ujęciu kosztu zakupu, jak i ceny bazowej.
 • Eksport specjalny towarów i kontrahentów w formacie XLS oraz import – ​​​​​​​​​​​​​​​​​funkcjonalność umożliwia eksport danych do pliku Excel. Tak wyeksportowany plik można edytować, a następnie zaimportować z powrotem do systemu naniesione zmiany np. przekalkulowane ceny towarów.
 • Kartoteka cenników i mechanizm kopiowania – nowa kartoteka dla okna cenników umożliwiająca tworzenie predefiniowanych widoków czy filtrów. W łatwy i szybki sposób utworzymy kopię wybranego cennika.
 • Zmodyfikowano wybór magazynów na zestawieniach: „Magazyn za okres”, „Obroty magazynowe towarów za okres” oraz „Stany magazynowe towarów za okres” – na wybranych zestawieniach zmodyfikowano sposób wyboru magazynu. Dodano okno, w którym użytkownik decyduje, jakie magazyny będą brane pod uwagę podczas tworzenia zestawień.
 • Ustawienia wymiarów analitycznych – umożliwiono ustalenie Widoczności i wymagalności wymiarów per typ dokumentu.
 • Nowy widok okna dla zamówień obcych – ​​dodano nowy widok dla dokumentów zamówień: złotówkowych oraz walutowych.
 • Stan realizacji na nowym oknie zamówienia obcego – ​​​​​​​dodano możliwość szybkiej weryfikacji statusu poszczególnych pozycji zamówienia, za pomocą przycisku umiejscowionego bezpośrednio na formatce dokumentu, uwzgledniający ilości zafakturowane i wydane.
 • Usprawnienia dla dokumentów w nowym widoku – ​​​wprowadzono wiele usprawnień dla okien, które są dostoswane do nowego widoku od wersji 2022.2a. np. edytor dla długiej nazwy towaru, kalkulator dla pól liczbowych, zmiana typu dokumentu PAR->FV.
 • ​​​​Zmodyfikowano podglądy dostępne z kartotek – dodano możliwość włączenia szybkiego podglądu osobno dla kartotek: Towary, Kontrahenci, Zamówienia obce, Sprzedaż oraz wyświetlenia go w osobnym oknie
 • Nowe parametry pracy – umożliwiono przeliczanie kwot netto dokumentu, kiedy klient zmienia na dokumencie stawkę VAT. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ponownego zlecenia przelewu z modułu Handel.
 • Możliwość usunięcia kursu walutowego – ​​​​​​​dodano nowy widok okna dla dokumentów sprzedaży w walucie, korekt zbiorczych, faktur VAT marża
 • Zapotrzebowanie na towary – dodano nową funkcjonalność Zapotrzebowanie na towary i surowce pozwalająca na szczegółową analizę i przygotowanie bilansów zapotrzebowania na towary. (Zmiana dostępna tylko w Symfonia ERP Handel (HMF))
 • Nowy parametr pracy – dla klientów Symfonia ERP Handel, którzy nie korzystają z funkcjonalności związanej z uprawnieniami do grup kontrahentów, dodano parametr pracy, umożliwiający wyłączenie tej opcji. Wpływa to na wydajność programu podczas pracy z kartotekami oraz podczas tworzenia zestawień. (Zmiana dostępna tylko w Symfonia ERP Handel (HMF))

Symfonia STF/S50 Środki Trwałe 2023:

 • Moduł dostosowano do współpracy z Symfonia ERP w wersji 2023

Symfonia Web API wersja 2023 (23.0.3.0)

 • WebApi FK
  • Rozwiązano problem z weryfikacją licencji do modułu kont bankowych.
  • Rozwiązano problem z weryfikacją licencji do ładowania modułów własnych.
Najważniejsze zmiany w wersji 2112.2.6:
 

W module Kadry Płace:

 • Zgodnie z przepisami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracownik, który złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co 4 lata będzie miał miejsce ponowny tzw. autozapis (pierwszy raz w 2023 roku). W celu przypomnienia pracodawcy o obowiązku poinformowania pracowników o autozapisie do PPK zmodyfikowana została nazwa definicji zadania „Powiadomienie o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK” na „Powiadomienie o autozapisie do PPK”.
 • Zaktualizowano kwoty dofinansowań PFRON zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują za okres począwszy od miesiąca stycznia 2023 r.
 • Zaktualizowano poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości: Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6965,94 zł, Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie zdrowotne: 5224,46 zł

 W module Księgowość:

 • Dodano możliwość wprowadzenia ujemnej ilości paliwa na ewidencji kosztu przebiegu pojazdu w przypadku korekt faktur kosztowych z korektą ilościową paliwa

 

 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Właśnie wystartowała promocja, jakiej jeszcze w SaldeoSMART nie było!

 

Kto może skorzystać z promocji?

✔️ Promocja skierowana jest do wszystkich nowych klientów.

✔️ Promocja skierowana jest również do obecnych klientów, którzy nie korzystają z pakietów Odczytywanie dokumentów lub Obieg dokumentów.

Co zyska firma, która zakupi ofertę promocyjną?

✔️ Przy zakupie pakietu Specjalista lub Ekspert (z minimalną wybraną ilością 500 kredytów), przez pierwsze dwa miesiące korzystania z pakietu klient będzie mógł odczytywać dokumenty bez ograniczeń.

 

Promocja trwa od 5 września do 10 października 2022 r.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉