Skip to main content

Symfonia Handel i Produkcja

Sprawna obsługa procesów handlowych ma decydujący wpływ na to, czy klient będzie zadowolony z transakcji​ i kontaktu z firmą oraz sprzedawcą. Dlatego program Symfonia Handel i Produkcja zapewnia pewność, bezpieczeństwo i ergonomię pracy na wysokim poziomie.

Symfonia Handel jest jednym z programów Symfonia, wspomagających zarządzanie firmami. Jego zadaniem jest między innymi ułatwienie rejestracji zdarzeń gospodarczych i wystawianie odpowiednich dokumentów.

Sprzedaż i zakup w programie Symfonia Handel:

 • Maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży w programie handlowym Symfonii – automatyzacja standardowych czynności, takich jak: utworzenie oferty, rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru. Kolejne dokumenty powstają na bazie poprzednich z pełną kontrolą tego procesu. 
 • Narzędzia do śledzenia, opisywania i  koordynowania całego procesu biznesowego – tworzenie powiązań między zamówieniami, fakturami, dokumentami magazynowymi oraz płatnościami i zleceniami.
 • Możliwość wprowadzania zmian i edycji wystawianych dokumentów aż do momentu zatwierdzenia dokumentu w module księgowym. Pełna elastyczność oraz ograniczenie ilości wystawianych dokumentów czy korekt.
 • Powielanie transakcji, tworzenie kopii już istniejących dokumentów i ich wydruk ​- z wykorzystaniem szablonu faktury, dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika, dzięki nowoczesnemu, graficznemu kreatorowi wydruku.
 • Zarządzanie fakturami elektronicznymi, – wysyłka faktur do Klienta za pomocą poczty e-mail lub poprzez specjalny portal miedzyfirmami.pl. Możliwość śledzenia stanu dokumentu oraz otrzymania informacjio pobraniu faktury przez odbiorcę.
 • Prowadzenie prostej lub złożonej polityki cenowej – w programie Symfonia Handel oprócz rabatów dla towaru czy wybranego kontrahenta istnieje możliwość prowadzenia zaawansowanych cenników okresowych, promocji na wybrane grupy towarowe lub obowiązujące tylko konkretną grupę klientów.
 • Prezentacja danych modułu Handel w postaci czytelnych zestawień operacyjnych czy zaawansowanych analiz przekrojowych.
 • Ewidencja danych kontrahenta podstawowych (dane teleadresowe, NIP) oraz dodatkowych, zdefiniowanych przez użytkownika. W Symfonia Handel istnieje możliwość dodania dowolnej ilości cech kontrahenta, opisujących jego typ, definiujących jego opiekuna lub innych danych wymaganych w procesie sprzedaży.
 • Generowanie raportów dostarczających pełne informacje na temat przebiegu procesów biznesowych. Dostęp do szczegółowych analiz i szablonów pozwoli je zautomatyzować, przyspieszyć i maksymalnie usprawnić. Począwszy od zakupu, a skończywszy na wydaniu towaru i rozliczeniu transakcji – pełna kontrola nad każdym procesem oraz szybki dostęp do informacji zarządczych, m.in. do realizacji planu sprzedaży handlowca, procentowego poziomu rabatu czy rentowności produktu. 

Gospodarka magazynowa w Symfonia Handel

Symfonia Handel zapewnia bieżącą kontrolę nad gospodarką magazynową oraz ewidencję każdego typu operacji, jaka ma wpływ na magazyn: przyjęcia, wydania czy operacje wewnętrzne (np. produkcyjne czy przesunięcia). 

W obszarze zarządzania magazynem w programie handlowym Symfonii możliwe jest: 

 • Wystawianie i ewidencja różnych typów dokumentów mających wpływ na stan magazynowy oraz jego wartość.
 • Odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa poprzez tworzenie dodatkowych magazynów reprezentujących oddziały firmy lub wydzielone na cel prowadzenia konkretnych operacji.
 • Precyzyjna identyfikacja partii towarowych (dostaw) z możliwością definicji dodatkowych cech, takich jak data ważności, numer seryjny czy parametry fizyczne (wilgotność, rozmiar, inne).
 • Szereg raportów i analiz związanych z magazynem, zestawianie pogrupowane na rodzaj towaru, typ operacji, dowolnie zawężane do okresu czy kontrahenta.
 • Śledzenie rotacji towarów, łatwe wyszukiwanie dostaw przyjętych przed określoną datą (np. towary zakupione wcześniej niż rok temu) pozwala na ograniczenie strat oraz możliwość reakcji, np. stworzenie promocji na te towary.
 • Tworzenie dokumentów magazynowych na bazie poprzednich, np. wydanie do zamówienia czy przyjęcie do faktury zakupu. Pełna elastyczność tego procesu dopuszcza wydanie częściowe.
 • Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu innych modułów, gdzie realizacja magazynowa zlecenia utworzy przyjęcie wyrobu gotowego na magazyn oraz wydanie surowców według receptury.

Rozliczenia z kontrahentami w Symfonia Handel

Kontrola stanu rozrachunków jest kluczowa do zapewniania przedsiębiorstwu stałego dopływu gotówki oraz bieżące informacje 
o należnościach i zobowiązaniach.

Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych, jak i generowanie przelewów wychodzących, również z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zapewnia automatyzację tego procesu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. 

W obszarze zarządzania rozrachunkami w programie handlowym Symfonii jest możliwość:

 • Przypisania warunków płatności do kontrahenta lub rodzaju transakcji.
 • Przyjmowania wpłat do transakcji z uwzględnieniem kompensat czy korekt do dokumentu źródłowego.
 • Ewidencji kilku numerów kont bankowych z możliwością weryfikacji ich na białej liście podatników VAT.
 • Wygenerowania szeregu raportów związanych z rozrachunkami z kontrahentami dających pełny obraz zobowiązań i należności, sortowania ich według terminu płatności, typu transakcji czy rodzaju kontrahenta.
 • Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych oraz generowanie płatności wychodzących.​​

Rozwiązania dodatkowe w Symfonia Handel

Analityk Sprzedaży​ w programie handlowym Symfonii

To narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu oprogramowania Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). 

Daje to możliwość tworzenia dowolnego układu raportów, zakresu dat, sortowania, filtrowania i wydzielania wybranego zakresu danych. Ułatwia wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/ towarów/kontrahentów. 

Oferowana z licencją dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.

Obsługa e-commerce​ w Symfonia Handel

W ramach indywidualnego wdrożenia możesz zintegrować swój moduł handlowy z większością popularnych platform biznesowych, sklepów internetowych, managerów zamówień internetowych z wykorzystaniem internetowego interfejsu WebAPI lub prostej wymiany plikowej. 

Integracja jest możliwa m.in. w zakresie obsługi kontrahentów, towarów, cenników, przesyłania zamówień wraz ze śledzeniem stanu ich realizacji, obsługi kurierów.

Symfonia Mobilny Handel​ 

Symfonia Mobilny Handel to wygodne narzędzie dla pracowników sprzedaży pracujących w terenie i wykorzystujących urządzenia mobilne. Aplikacja handlowa Symfonii to oprogramowanie hybrydowe składające się z aplikacji na telefony i urządzenia wyposażone w system Android oraz dodatku do programu Symfonia ERP Handel, pozwalającego na zarządzanie sprzedażą w biurze i w terenie w czasie rzeczywistym (online).

Aplikacja Symfonia Mobilny Handel oferuje:

 • Cyfryzację sprzedaży – przy pomocy smartfon’a przedstawiciel handlowy ma możliwość obsłużyć większość procesów tj.. planowanie wizyt u klientów, przeglądanie stanów magazynowych, składanie zamówień, zarządzanie sprzedażą, promocje, merchendising oraz wiele innych.
 • Automatyzację sprzedaży – określone informacje mogą być bezpośrednio przekazywane do Symfonii ERP Handel.
 • Mobilną obsługę akcji marketingowych – mobilny handlowiec pozwala przeprowadzać skuteczne akcje marketingowe wspierając budowanie stałych relacji z klientami. Wizyty u klienta mogą być dokumentowane zdjęciami.

Symfonia Mobilny Magazyn​

Symfonia Mobilny Magazyn to aplikacja mobilna na urządzenia operacyjne Android, która wspiera zarządzanie logistycznymi procesami magazynowymi wraz z automatyzacją towarów.

Użytkownik aplikacji Mobilny Magazyn może:

 • zaplanować kolejność wykonywania operacji magazynowych, zewnętrznych – PZ, WZ i wewnętrznych – PW, RW, MM
 • uporządkować i zoptymalizować roboczą przestrzeń magazynową czyli zmienić lokalizacje towarów w magazynie czy przeprowadzić inwentaryzację
 • przygotować towar do spedycji, w tym spakować, przygotować etykiety wysyłkowe czy wydrukować listy przewozowe
 • zarządzać numerami seryjnymi, szarżami, partiami czy dostawami towarów

Użytkownik systemu Mobilny Magazyn po zalogowaniu ma dostęp do harmonogramu dokumentów oraz zadań do realizacji. Posiada również szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych i lokalizacji towarów. Z kolei pracownicy działu obsługi klienta, a także działu handlowego mają możliwość śledzenia statusu realizacji wydań w czasie rzeczywistym.

​Szczegółowe informacje na temat Symfonii Mobilny Magazyn znajdziesz w TUTAJ.

Symfonia Zarządzanie Produkcją 

Program Symfonia Zarządzane Produkcją umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i gniazdami roboczymi, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. Usprawnia pracę działu planowania, produkcji, logistyki (zakupy, magazyny), sprzedaży oraz działu księgowego.

Programy Symfonia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego można dopasować do potrzeb tak, by prosto i efektywnie kontrolować działalność produkcyjną. Oprogramowanie Symfonii do zarządzania produkcją obsługuje zadania operacyjne w pełnym zakresie wymagań stawianych systemom do zarządzania i planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Najważniejsze procesy produkcyjne obsługiwane przez rozwiązania Symfonii Zarządzanie Produkcją:

 • ewidencja kart technologicznych
 • Planowanie i przygotowanie produkcji
 • Elastyczne zarządzanie technologiami
 • Realizacja produkcji
 • Łańcuch dostaw i zamienniki
 • Raportowanie i optymalizacja
 • Rozliczenie produkcji i harmonogramowanie

Poziomy rozwiązań Symfonia Zarządzanie Produkcją

Symfonia Pakiet Uniwersalny

Przeznaczony do obsługi firm produkcyjnych lub wielobranżowych o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, do komputerowego wsparcia technologicznych procesów wytwarzania produktów. 

Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. 

Usprawnia pracę działów konstrukcyjno-technologicznych, produkcyjnych, planowania, zakupów, sprzedaży, logistyki i księgowości.

Symfonia Pakiet Profesjonalny

Przeznaczony dla firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych lub wielobranżowych o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów. 

Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami. Ewidencjonuje ceny materiałów, surowców, wyrobów gotowych oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu planowania, produkcji, logistyki (zakupy, magazyny), sprzedaży oraz działu księgowego. 

Korzyści rozwiązań

Rozwiązania Symfonii przeznaczone dla branży produkcyjnej można dopasować do potrzeb firm produkcyjnych, by prosto, efektywnie i kompleksowo kontrolować działalność. 

Poziomy rozwiązań Symfonia Handel

Przeznaczony dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Przeznaczony dla firm jedno-lub wielooddziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. 

Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. 

Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi. 

Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. 

Większa efektywności automatyzacji procesów sprzedażowo-magazynowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy
  Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
  ZAPISZ SIĘ
  close-link
  Newsletter ✉