Skip to main content

Symfonia Handel i Produkcja

Sprawna obsługa procesów handlowych ma decydujący wpływ na to, czy klient będzie zadowolony z transakcji​ i kontaktu z firmą oraz sprzedawcą. Dlatego program Symfonia Handel i Produkcja zapewnia pewność, bezpieczeństwo i ergonomię pracy na wysokim poziomie.

Symfonia Handel jest jednym z programów Symfonia, wspomagających zarządzanie firmami. Jego zadaniem jest między innymi ułatwienie rejestracji zdarzeń gospodarczych i wystawianie odpowiednich dokumentów.

Sprzedaż i zakup w programie Symfonia Handel:

 • Maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży w programie handlowym Symfonii – automatyzacja standardowych czynności, takich jak: utworzenie oferty, rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru. Kolejne dokumenty powstają na bazie poprzednich z pełną kontrolą tego procesu. 
 • Narzędzia do śledzenia, opisywania i  koordynowania całego procesu biznesowego – tworzenie powiązań między zamówieniami, fakturami, dokumentami magazynowymi oraz płatnościami i zleceniami.
 • Możliwość wprowadzania zmian i edycji wystawianych dokumentów aż do momentu zatwierdzenia dokumentu w module księgowym. Pełna elastyczność oraz ograniczenie ilości wystawianych dokumentów czy korekt.
 • Powielanie transakcji, tworzenie kopii już istniejących dokumentów i ich wydruk ​- z wykorzystaniem szablonu faktury, dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika, dzięki nowoczesnemu, graficznemu kreatorowi wydruku.
 • Zarządzanie fakturami elektronicznymi, – wysyłka faktur do Klienta za pomocą poczty e-mail lub poprzez specjalny portal miedzyfirmami.pl. Możliwość śledzenia stanu dokumentu oraz otrzymania informacjio pobraniu faktury przez odbiorcę.
 • Prowadzenie prostej lub złożonej polityki cenowej – w programie Symfonia Handel oprócz rabatów dla towaru czy wybranego kontrahenta istnieje możliwość prowadzenia zaawansowanych cenników okresowych, promocji na wybrane grupy towarowe lub obowiązujące tylko konkretną grupę klientów.
 • Prezentacja danych modułu Handel w postaci czytelnych zestawień operacyjnych czy zaawansowanych analiz przekrojowych.
 • Ewidencja danych kontrahenta podstawowych (dane teleadresowe, NIP) oraz dodatkowych, zdefiniowanych przez użytkownika. W Symfonia Handel istnieje możliwość dodania dowolnej ilości cech kontrahenta, opisujących jego typ, definiujących jego opiekuna lub innych danych wymaganych w procesie sprzedaży.
 • Generowanie raportów dostarczających pełne informacje na temat przebiegu procesów biznesowych. Dostęp do szczegółowych analiz i szablonów pozwoli je zautomatyzować, przyspieszyć i maksymalnie usprawnić. Począwszy od zakupu, a skończywszy na wydaniu towaru i rozliczeniu transakcji – pełna kontrola nad każdym procesem oraz szybki dostęp do informacji zarządczych, m.in. do realizacji planu sprzedaży handlowca, procentowego poziomu rabatu czy rentowności produktu. 

Gospodarka magazynowa w Symfonia Handel

Symfonia Handel zapewnia bieżącą kontrolę nad gospodarką magazynową oraz ewidencję każdego typu operacji, jaka ma wpływ na magazyn: przyjęcia, wydania czy operacje wewnętrzne (np. produkcyjne czy przesunięcia). 

W obszarze zarządzania magazynem w programie handlowym Symfonii możliwe jest: 

 • Wystawianie i ewidencja różnych typów dokumentów mających wpływ na stan magazynowy oraz jego wartość.
 • Odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa poprzez tworzenie dodatkowych magazynów reprezentujących oddziały firmy lub wydzielone na cel prowadzenia konkretnych operacji.
 • Precyzyjna identyfikacja partii towarowych (dostaw) z możliwością definicji dodatkowych cech, takich jak data ważności, numer seryjny czy parametry fizyczne (wilgotność, rozmiar, inne).
 • Szereg raportów i analiz związanych z magazynem, zestawianie pogrupowane na rodzaj towaru, typ operacji, dowolnie zawężane do okresu czy kontrahenta.
 • Śledzenie rotacji towarów, łatwe wyszukiwanie dostaw przyjętych przed określoną datą (np. towary zakupione wcześniej niż rok temu) pozwala na ograniczenie strat oraz możliwość reakcji, np. stworzenie promocji na te towary.
 • Tworzenie dokumentów magazynowych na bazie poprzednich, np. wydanie do zamówienia czy przyjęcie do faktury zakupu. Pełna elastyczność tego procesu dopuszcza wydanie częściowe.
 • Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu innych modułów, gdzie realizacja magazynowa zlecenia utworzy przyjęcie wyrobu gotowego na magazyn oraz wydanie surowców według receptury.

Rozliczenia z kontrahentami w Symfonia Handel

Kontrola stanu rozrachunków jest kluczowa do zapewniania przedsiębiorstwu stałego dopływu gotówki oraz bieżące informacje 
o należnościach i zobowiązaniach.

Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych, jak i generowanie przelewów wychodzących, również z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zapewnia automatyzację tego procesu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. 

W obszarze zarządzania rozrachunkami w programie handlowym Symfonii jest możliwość:

 • Przypisania warunków płatności do kontrahenta lub rodzaju transakcji.
 • Przyjmowania wpłat do transakcji z uwzględnieniem kompensat czy korekt do dokumentu źródłowego.
 • Ewidencji kilku numerów kont bankowych z możliwością weryfikacji ich na białej liście podatników VAT.
 • Wygenerowania szeregu raportów związanych z rozrachunkami z kontrahentami dających pełny obraz zobowiązań i należności, sortowania ich według terminu płatności, typu transakcji czy rodzaju kontrahenta.
 • Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych oraz generowanie płatności wychodzących.​​

Rozwiązania dodatkowe w Symfonia Handel

Analityk Sprzedaży​ w programie handlowym Symfonii

To narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu oprogramowania Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). 

Daje to możliwość tworzenia dowolnego układu raportów, zakresu dat, sortowania, filtrowania i wydzielania wybranego zakresu danych. Ułatwia wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/ towarów/kontrahentów. 

Oferowana z licencją dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.

Obsługa e-commerce​ w Symfonia Handel

W ramach indywidualnego wdrożenia możesz zintegrować swój moduł handlowy z większością popularnych platform biznesowych, sklepów internetowych, managerów zamówień internetowych z wykorzystaniem internetowego interfejsu WebAPI lub prostej wymiany plikowej. 

Integracja jest możliwa m.in. w zakresie obsługi kontrahentów, towarów, cenników, przesyłania zamówień wraz ze śledzeniem stanu ich realizacji, obsługi kurierów.

Symfonia Mobilny Handel​ 

Symfonia Mobilny Handel to wygodne narzędzie dla pracowników sprzedaży pracujących w terenie i wykorzystujących urządzenia mobilne. Aplikacja handlowa Symfonii to oprogramowanie hybrydowe składające się z aplikacji na telefony i urządzenia wyposażone w system Android oraz dodatku do programu Symfonia ERP Handel, pozwalającego na zarządzanie sprzedażą w biurze i w terenie w czasie rzeczywistym (online).

Aplikacja Symfonia Mobilny Handel oferuje:

 • Cyfryzację sprzedaży – przy pomocy smartfon’a przedstawiciel handlowy ma możliwość obsłużyć większość procesów tj.. planowanie wizyt u klientów, przeglądanie stanów magazynowych, składanie zamówień, zarządzanie sprzedażą, promocje, merchendising oraz wiele innych.
 • Automatyzację sprzedaży – określone informacje mogą być bezpośrednio przekazywane do Symfonii ERP Handel.
 • Mobilną obsługę akcji marketingowych – mobilny handlowiec pozwala przeprowadzać skuteczne akcje marketingowe wspierając budowanie stałych relacji z klientami. Wizyty u klienta mogą być dokumentowane zdjęciami.

Symfonia Mobilny Magazyn​

Symfonia Mobilny Magazyn to aplikacja mobilna na urządzenia operacyjne Android, która wspiera zarządzanie logistycznymi procesami magazynowymi wraz z automatyzacją towarów.

Użytkownik aplikacji Mobilny Magazyn może:

 • zaplanować kolejność wykonywania operacji magazynowych, zewnętrznych – PZ, WZ i wewnętrznych – PW, RW, MM
 • uporządkować i zoptymalizować roboczą przestrzeń magazynową czyli zmienić lokalizacje towarów w magazynie czy przeprowadzić inwentaryzację
 • przygotować towar do spedycji, w tym spakować, przygotować etykiety wysyłkowe czy wydrukować listy przewozowe
 • zarządzać numerami seryjnymi, szarżami, partiami czy dostawami towarów

Użytkownik systemu Mobilny Magazyn po zalogowaniu ma dostęp do harmonogramu dokumentów oraz zadań do realizacji. Posiada również szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych i lokalizacji towarów. Z kolei pracownicy działu obsługi klienta, a także działu handlowego mają możliwość śledzenia statusu realizacji wydań w czasie rzeczywistym.

​Szczegółowe informacje na temat Symfonii Mobilny Magazyn znajdziesz w TUTAJ.

Symfonia Zarządzanie Produkcją 

Program Symfonia Zarządzane Produkcją umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i gniazdami roboczymi, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. Usprawnia pracę działu planowania, produkcji, logistyki (zakupy, magazyny), sprzedaży oraz działu księgowego.

Programy Symfonia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego można dopasować do potrzeb tak, by prosto i efektywnie kontrolować działalność produkcyjną. Oprogramowanie Symfonii do zarządzania produkcją obsługuje zadania operacyjne w pełnym zakresie wymagań stawianych systemom do zarządzania i planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Najważniejsze procesy produkcyjne obsługiwane przez rozwiązania Symfonii Zarządzanie Produkcją:

 • ewidencja kart technologicznych
 • Planowanie i przygotowanie produkcji
 • Elastyczne zarządzanie technologiami
 • Realizacja produkcji
 • Łańcuch dostaw i zamienniki
 • Raportowanie i optymalizacja
 • Rozliczenie produkcji i harmonogramowanie

Poziomy rozwiązań Symfonia Zarządzanie Produkcją

Symfonia Pakiet Uniwersalny

Przeznaczony do obsługi firm produkcyjnych lub wielobranżowych o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, do komputerowego wsparcia technologicznych procesów wytwarzania produktów. 

Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. 

Usprawnia pracę działów konstrukcyjno-technologicznych, produkcyjnych, planowania, zakupów, sprzedaży, logistyki i księgowości.

Symfonia Pakiet Profesjonalny

Przeznaczony dla firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych lub wielobranżowych o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów. 

Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami. Ewidencjonuje ceny materiałów, surowców, wyrobów gotowych oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu planowania, produkcji, logistyki (zakupy, magazyny), sprzedaży oraz działu księgowego. 

Symfonia KSeF

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, jest inicjatywą rządu mającą na celu standaryzację i cyfryzację procesu wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. Obowiązek wystawiania faktur przez KSeF ma wejść w życie od 2024 roku. Jest to prawdziwa rewolucja cyfrowa w polskim systemie fakturowania.

Symfonia KSeF to usługa internetowa za pośrednictwem, której program Handel obsługuje wymianę dokumentów (faktur ustrukturyzowanych) z Krajowym Systemem e‑Faktur. Jest to kompleksowe rozwiązanie chmurowe do zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Wysyłka i odbiór faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur do Symfonia KSeF możliwa jest zarówno bezpośrednio z programu Symfonia Handel jak również za pomocą przeglądarki internetowej. Natomiast wymiana dokumentów między programem Symfonia Handel a Symfonia KSeF wykonywana jest wyłącznie z aplikacji Handel.

Symfonia KSeF – korzyści:

 • Wygoda użycia – e-Faktury wystawiane są według jednego wzorca, co pozwala na łatwiejszą wymianę dokumentów między podatnikami oraz Ministerstwem Finansów.
 • Szybki zwrot VAT – podatnicy wystawiający w 100% faktury ustrukturyzowane w okresie przejściowym, otrzymają zwrot VAT o 20 dni szybciej (w ciągu 40, a nie 60 dni jak dotychczas)
 • Pewność dostarczenia faktury – dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa Finansów, podatnik zyskuje pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
 • Dodatkowe informacje – przy pomocy aplikacji Symfonii KSeF możliwe jest pobieranie dodatkowych informacji z ministerialnego KSeF (status, numer identyfikacyjny, UPO).
 • Uwierzytelnione logowanie do systemu KSeF – Symfonia KSeF umożliwia autoryzację użytkowników w ministerialnym KSeF.
 • Bezpieczne archiwum – Symfonia KSeF umożliwia przechowywanie informacji przekazywanych do ministerialnego KSeF.
 • Mniej danych do przesłania – podatnik wystawiający faktury ustrukturyzowane nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Korzyści rozwiązań

Rozwiązania Symfonii przeznaczone dla branży produkcyjnej można dopasować do potrzeb firm produkcyjnych, by prosto, efektywnie i kompleksowo kontrolować działalność. 

Poziomy rozwiązań Symfonia Handel

Przeznaczony dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Przeznaczony dla firm jedno-lub wielooddziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. 

Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. 

Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn).

Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi. 

Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. 

Większa efektywności automatyzacji procesów sprzedażowo-magazynowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy
  Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
  ZAPISZ SIĘ
  close-link
  Newsletter ✉