Skip to main content

Aktualności

Drodzy Klienci, informujemy że z dniem 30.11.2022 Symfonia zakończyła wsparcie oraz aktualizacje do programu Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0

Wycofanie wsparcia i aktualizacji do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) oznacza, że wszystkie usługi abonamentowe zostały zakończone z dniem 30 listopada 2022 roku. Posiadane przez Klientów usługi do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) zostały skrócone, a opłaty abonamentowe proporcjonalnie wyliczone do dnia wycofania programu (30 listopada 2022 r.). Jednocześnie zapewniamy Klientom niezbędne narzędzia umożliwiające łatwą kontynuację pracy w programie Symfonia H50.

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Symfonia 2.0 wersja 2023a: 

 • Symfonia Start 2.0 Faktura
 • Symfonia Start 2.0 Handel
 • Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż
 • Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn

Symfonia Mała Księgowość 2023.g:

 • Rozwiązano problem niepoprawnego pobierania kontrahentów do załącznika PIT-36\WZ, gdy dokumenty mają ten sam numer dowodu.
 • Na raporcie Amortyzacja wykonana – uwzględnienie sprzedaży/likwidacji poprawiono wykazywanie amortyzacji występującej w miesiącu sprzedaży środka trwałego.
 • Na deklaracji PIT-11 naprawiono wykazywanie przychodów zwolnionych od podatku (dla osób korzystających z ulgi dla 26-latków).
 • Do obowiązujących przepisów dostosowano obsługę księgowania składek ZUS pracodawcy od wynagrodzeń wypłaconych w następnym miesiącu (względem daty księgowania).
 • Raport Lista środków trwałych za dany rok nie będzie uwzględniał umorzeń wykonanych w kolejnym roku.
 • Naprawiono wypełnianie urzędu ZUS dla płatności ZUS zaimportowanych z programu Handel (format 3.0).

Symfonia ERP Kadry i Płace 2023.e:

 • W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3.07.2023 r. w programie wprowadzono nowy kod świadczenia przerwy dla urlopu opiekuńczego udzielonego na podstawie art. 1731 Kodeksu pracy.
 • W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3.07.2023 r. w programie wprowadzono nowe kody RSA dla urlopów rodzicielskich.
 • Dodano uwzględnianie nowych klauzul umowy o pracę na okres próbny w raporcie Umowa o pracę uproszczona.
 • W podstawach do chorobowego uwzględniono wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy w miesiącu, w którym jest rozliczona korekta jako wyrównanie.

Symfonia FKF/F50 – Finanse i Księgowość 2023.2a: 

 • Nowy format faktur KSeFStruktura logiczna faktur dla KSeF została zaktualizowana do formatu FA(2). Nowa struktura od 1 września 2023 r. zastępuje poprzednią jej wersję.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawną prezentację rozrachunków walutowych jako nierozliczone.
 • Rozwiązano problem przypadków nie uwzględniania w bilansie otwarcia oraz na dokumentach WB kont walutowych z parametrem uwzględnij w saldzie WB.
 • W nazwie wygenerowanej e-deklaracji przywrócono umieszczanie informacji o okresie, którego ona dotyczy.
 • Rozwiązano problem błędu występującego przy próbie usunięcia planu rozliczenia międzyokresowego kosztów (RMK).
 • Poprawiono wyliczenia podsumowań na wydruku raportu Zapisy na koncie. Problem występował, gdy raport został wywołany z nowego okna Zapisy na kontach.

Symfonia HMF/H50 – Handel 2023.2a:

 • Nowy format faktur KSeF – Struktura logiczna faktur dla KSeF została zaktualizowana do formatu FA(2). Nowa struktura od 1 września 2023 r. zastępuje poprzednią jej wersję.
 • Poprawiono zapamiętywanie kolejności okien umożliwiając powrót do właściwego kontekstu, gdy okno jest zamykane.

Symfonia STF/S50 Środki Trwałe 2023.2:

 • Modernizacja interfejsu użytkownika (menu górne i boczne)
 • Nowe okno zmiany daty operacji
 • Zmiana sposobu walidowania NIP
 • Liczne poprawki interfejsu (zmiany opisów, ikon oraz skrótów klawiszowych)

Symfonia Web API wersja 2023.2 (23.20.2.0)

WebApi:

 • Aktualizacja DevExpress do 22.2.5.
 • Aktualizacja UnityContainer do 5.11.10.0.
 • Dodano nowy parametr w mechanizmie Watchdog do obsługi błędu BTRV -1.
  • W przypadku wystąpienia błędu BTRV -1 mechanizm Watchdog będzie uważał instancję COM Handlu jako nie responsywną.

Moduł dokumentów sprzedaży:

 • Dodano możliwość wskazania magazynu rezerwacji dla całego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania magazynu wydania podczas tworzenia dokumentów WZ do FV.

Moduł zamówień obcych:

 • Dodano możliwość wskazania magazynu rezerwacji dla całego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania magazynu wydania podczas tworzenia dokumentów WZ do ZO.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.2.7:

W module Kadry i Płace:

 • Nieobecności Dodaliśmy dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”. Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15.
  W związku z tym, umożliwiliśmy dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”.
  W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona bezpłatna” dodaliśmy przyczynę „Urlop opiekuńczy bez zasiłku”.
 • Deklaracja ZUS DRA Dostosowaliśmy algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.
 • Import z PUE Dodaliśmy możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką.
 • KZP, ZFM Umożliwiliśmy zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” dodaliśmy kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM” wraz z opisem „Fundusz pożyczkowy”.
  Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiliśmy wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Rozliczenia” dodaliśmy pole „Organizacja zarządzająca”.
  Na formularzu pożyczki umożliwiliśmy wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce „Warunki spłaty” w sekcji „Warunki spłaty pożyczki” dodaliśmy pole „Indywidualny rachunek bankowy”.
 • Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.

W module Ewidencja Środków Pieniężnych:

 • Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek ustawowych, ustawowych za opóźnienie, maksymalnych i odsetek od zaległości podatkowych, obowiązujących od 07.09.2023 r.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Obecnie brak promocji

 

Zainteresowana/y wyceną? Zapraszamy do kontaktu  +48 61 868 22 08 lub biuro@wercom.pl

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉