Skip to main content

Aktualności

Drodzy Klienci, informujemy że z dniem 30.11.2022 Symfonia kończy wsparcie oraz aktualizacje do programu Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0

Wycofanie wsparcia i aktualizacji do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) oznacza, że wszystkie usługi abonamentowe zostaną zakończone z dniem 30 listopada 2022 roku. Posiadane przez Klientów usługi do programu Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i magazyn (HMP) zostaną skrócone, a opłaty abonamentowe proporcjonalnie wyliczone do dnia wycofania programu (30 listopada 2022 r.). Jednocześnie zapewniamy Klientom niezbędne narzędzia umożliwiające łatwą kontynuację pracy w programie Symfonia H50.

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Symfonia 2.0 wersja 2021b: 

 • Symfonia Start 2.0 Faktura
 • Symfonia Start 2.0 Handel
 • Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż
 • Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn

Symfonia Mała Księgowość 2022.f:

 • Obsługa stawki ryczałtu 12,5% – limit z art 12 ust.1 pkt 4  rozszerzony mechanizm wyliczenia zaliczki dla przedsiębiorców świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej z art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Od sierpnia i III kwartału 2022 roku obsługa przekroczenia limitu 100 tys. zł.
  • Deklaracje – Zaktualizowano formularze deklaracji PU-28M od sierpnia 2022 i PU-28K od III kwartału 2022 roku.
  • JPK_EWP – Dodano obsługę zmiany stawki z 8,5% na 12,5% od nadwyżki w ciągu roku ponad limit 100 000 tys. dla działalności gospodarczej.
  • Zestawienia – zaktualizowano  zestawienia dla ryczałtu: Podsumowanie ewidencji przychodówWydruk ewidencjiZryczałtowany podatek dochodowy, aby uwzględniały przekroczenie limitu 100 tys. zł dla usług prowadzonych w ramach działalności gospodarczej z art. 12 ust.1 pkt 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  • Dokument – na formatce dokumentu dla zakładki Ewidencja dodano nową kolumnę Stawka 8,5% limit z art. 12.1.4.
  • Ewidencja – w menu kontekstowym dla dokumentów zapisanych w Ewidencji dodano operację Zbiorczej zmiany stawki ryczałtu 8,5%.
  • Wzór księgowania – dla firm rozliczających się wg ryczałtu ewidencjonowanego dodano wzór księgowania z nową stawką 8,5% obsługującą limit do 100 tys. zł
  • Przychody z innego źródła – dla firmy wprowadzającej dane z Innych źródeł przychodu, od 2022 roku dodana została nowa stawka 8,5% L, dla przychodów z działalności gospodarczej w ramach usług z art. 12 ust.1 pkt 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  • Dane początkowe – w oknie Dane początkowe dodano nową stawkę 8,5% L dla przychodów z działalności gospodarczej w ramach usług z art. 12 ust.1 pkt 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.1a:

 • Polski Ład:
  • Zmieniono stawkę podatku z 17% na 12%
  • Zmieniono wartość rocznej kwoty wolnej z 5 100 zł na 3 600 zł
  • Zmieniono wartość miesięcznej kwoty wolnej (tzw. ulgi podatkowej) z 425 zł na 300 zł
  • Wycofano naliczanie ulgi dla klasy średniej
  • Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem, poprzez dodanie nowego wzorca
  • Zakończono naliczanie odroczonej zaliczki na podatek
  • Rozszerzono katalog zwolnień z opodatkowania o zasiłki macierzyńskie dla osób do 26-go roku życia oraz grup korzystających od 1 stycznia 2022 r. ze zwolnienia PIT-0
 • Deklaracje PIT:
  • PIT-8AR (12) – nowy wzór i e-Deklaracja
  • PIT-4R (12) – e-Deklaracja
  • PIT-11 (28) – nowy wzór i e-Deklaracja
 • Dodatkowo:
  • W oknie Pracownicy dodano przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.
  • W wybranych raportach usunięto ze stopki prezentację daty systemowej
  • Zaktualizowano dokumenty wysyłane do pracownika w Kreatorze zatrudnienia

Symfonia FKF/F50 – Finanse i Księgowość 2022.2a: 

Aktualizacja zawiera poprawki:

 • Poprawiono raport Obroty kont w miesiącu, aby poprawnie wykazywał obroty kont syntetycznych.
 • Poprawiono kopiowanie do schowka zestawienia obrotów kont aktywnych, aby po wklejeniu do MS Excel zachowane zostały numery kont.
 • Rozwiązano problem błędu blokującego możliwość wykonania operacji Nadaj transakcje w oknie zapisów dla konta.
 • Rozwiązano problem znikania menu programu po zmianie firmy.
 • Rozwiązano problem zamykania aplikacji przy próbie wydruku deklaracji CIT-8.

Symfonia HMF/H50 – Handel 2022.2a: 

 • Nowy widok okna dokumentu sprzedaż – przygotowany został nowy wariant widoku okna dla dokumentu sprzedaży (dla dokumentów typu Faktura VATParagonRachunekRachunek uproszczony oraz ich korekt). W ustawieniach Parametrów pracy > Widoczność kartotek i formatek dodano nowy przełącznik widoczności okna dokumentów sprzedaży włączający nowy widok okna (od wersji 2022.2) dla dokumentów typu Faktura VAT, Paragon, Rachunek, Rachunek uproszczony oraz ich korekt.
 • Rozwiązano problem niewidocznych w kartotece dokumentów płatności na US.
 • Skorygowano szablon wydruku faktury dla raportu Zaliczka sprzedaży nierozliczona.
 • Rozwiązano problem błędu przy dodawaniu powiązania dokumentu FVS ze ZMO.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego odczytywania danych kontrahentów pobieranych z GUS.
 • Rozwiązano problem blokujący wprowadzenie dokumentu nowym wariantem okna sprzedaży.
 • Rozwiązano problem braku okienka z kursem po zmianie daty dokumentu FVS, gdy cena sprzedaży w kartotece towaru jest walutowa.
 • Poprawiono wypełnianie dat dla dokumentów WZ wystawianych do kontraktu sprzedaży.
 • Rozwiązano problem błędu blokującego możliwość wygenerowania deklaracji intrastat.

Symfonia STF/S50 Środki Trwałe 2022.2:

 • Moduł dostosowano do współpracy z Symfonia ERP w wersji 2022.2

Symfonia Web API wersja 2022.2a (22.21.3.0)

 • WebAPI
  • Rozbudowano metody do pobierania parametryzowanego wydruku PDF o:
   • Parametr odbiorca,
   • Parametr status dokumentu,
   • Parametr data sprzedaży,
   • Parametr rozliczenia (tylko dokumenty sprzedaży).
 • Moduł słowników FK
  • Dodanie metody umożliwiającej ustawienie wybranej pozycji wskazanego elementu słownika.
 •  Moduł zamówień obcych
  • Dodanie prezentowanej informacje na wydrukach PDF o statusie rozliczenia pieniężnego dokumentu.
 • Moduł zamówień własnych
  • Dodanie prezentowanej informacje na wydrukach PDF o statusie rozliczenia pieniężnego dokumentu.
 • Moduł dokumentów sprzedaży
  • Dodanie metody do wystawienia dokumentu płatności do wskazanego dokumentu sprzedaży.
  • Rozbudowano metodę do tworzenia dokumentu aby umożliwiała dodanie pozycji z towarem incydentalnym.
  • Dodanie prezentowanej informacje na wydrukach PDF o statusie rozliczenia pieniężnego dokumentu.
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawiania dokumentu WZ.
 • Moduł dokumentów zakupu
  • Dodanie prezentowanej informacje na wydrukach PDF o statusie rozliczenia pieniężnego dokumentu.

Nowa wersja enova365 z numerem 2206.3.5

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Kadry Płace i HR oraz Finanse i Księgowość.

W module Kadry Płace:

 • Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29), PIT-8AR(12) oraz PIT-R(21) do nowych schematów opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

W module Księgowość:

 • Zaktualizowano w systemie wartości odsetek obowiązujące od 08.09.2022 r. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki ustawowe – 10,25%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12,25%
  • Odsetki maksymalne – 24,5%
  • Odsetki od zaległości podatkowych – 16,5%

 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Właśnie wystartowała promocja, jakiej jeszcze w SaldeoSMART nie było!

 

Kto może skorzystać z promocji?

✔️ Promocja skierowana jest do wszystkich nowych klientów.

✔️ Promocja skierowana jest również do obecnych klientów, którzy nie korzystają z pakietów Odczytywanie dokumentów lub Obieg dokumentów.

Co zyska firma, która zakupi ofertę promocyjną?

✔️ Przy zakupie pakietu Specjalista lub Ekspert (z minimalną wybraną ilością 500 kredytów), przez pierwsze dwa miesiące korzystania z pakietu klient będzie mógł odczytywać dokumenty bez ograniczeń.

 

Promocja trwa od 5 września do 10 października 2022 r.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszych konsultantów +48 61 868 22 08 bądź pod biuro@wercom.pl

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉