Skip to main content
ArtykułyWpisy

Pracowniczne Plany Kapitałowe w Twojej firmie

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzenia z przeznaczeniem na potrzeby finansowe po osiągnięciu 60-tego roku życia. Wchodzi w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Pracownik do PPK zostaje zapisany automatycznie, jednak może z niego zrezygnować składając odpowiedni wniosek. Nie jest on do końca wiążący, ponieważ po upływie czterech lat od jego złożenia, pracownik zostaje ponownie włączony do programu. W rezultacie, wydaje się to lekko skomplikowane, szczególnie kiedy pracodawca posiada więcej niż 10 pracowników. W związku z tym zalecamy korzystanie z systemów, które zostały już przystosowane do aktualnych wymogów ustawodawcy. Zalecamy oprogramowanie enova365 oraz Sage Symfonia, a dokładnie enova365 PPK oraz Sage PPK. 

Nowa ustawa stawia przez pracodawcą kolejne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć. Co więcej do jego nowych obowiązków można zaliczyć:

 • Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną zgodnie z zakładową organizacją związkową oraz o prowadzenie PPK w imieniu osób zatrudnionych.
 • Przekazywanie pracownikom oraz określonej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK
 • Rzetelne archiwizowanie i gromadzenie wszelkiej dokumentacji dot. PPK
 • Terminowe przekazywanie wpłat za pracowników do instytucji finansowej

Forma oszczędzania w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe traktowane jest to jako nowa forma oszczędzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, którzy objęci są obowiązkowym ubezpieczaniem emerytalno-rentowym. Wymaga od pracodawcy comiesięcznego raportowania danych pracowników do instytucji finansowej i przesyłaniu informacji tj.:

 • Wartości naliczonych wpłat pracownika i pracodawcy
 • Aktualizowaniu danych osób, które przystąpiły oraz tych, które zrezygnowały z uczestnictwa
 • Dostarczaniu wymaganych danych pracowników

Komunikacja w przypadku PPK może działać dwutorowo- instytucja finansowa może przekazywać informację zwrotne dot. uczestników. Innymi słowy, skutkuje to tym, że osoba zajmują się programem kadrowo-płacowym zyskuje dodatkową pracę- wprowadzanie do programu. Producenci Sage Symfonia oraz oprogramowania enova365 wyszli naprzeciw potrzebom i dostosowali oprogramowania do tych operacji tak, aby wspierać osoby zarządzające PPK i usprawnić ich pracę- Sage PPK oraz enova365 PPK.

PPK od strony finansowej

 • Pracownik co miesiąc może wpłacić od 2 do 4% wynagrodzenia brutto,
 • Pracodawca comiesięcznie wpłaca obowiązkowe 1,5% od pensji pracownika brutto i dobrowolnie może dopłacić dodatkowe do 2,5%,
 • Państwo zapewnia 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł corocznej dopłaty
Sytuacja epidemiologiczna od początku roku wprowadziła spore zamieszanie, także w świecie ustawodawczym. Spowodowała m.in. przesunięcie obowiązkowego PPK. Nowe, proponowane terminy wdrażania dla firm zatrudniających 50 osób przewidziane są na:
-umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
-umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r

Sankcje ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W przypadku nieprawidłowego wypełniania obowiązków dotyczących ustawy o PPK, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny. Jej wysokość wynosi od 1 tysiąca do nawet 1 miliona złotych. Co więcej, w wyjątkowych sytuacjach sankcja może wynieść 1,5 wartości funduszu wynagrodzeń pracodawcy za rok obrotowy poprzedzający popełnienie czynu zabronionego. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie jest wyłącznie terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK, ale także dopełnienie zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie w przewidzianym terminie (art. 106 i 107 ustawy o PPK).

Sankcją podlega:

 • Nieprowadzenie dokumentacji dot. obliczeń wpłat do PPK
 • Niezgłoszenie danych, których wymaga ustawa
 • Przekazywanie nieprawdziwych danych
 • Niedokonywanie wpłat na rzecz PPK w określonym przez przepisy terminie
 • Odmowa bądź udzielanie nieprawdziwych wyjaśnień

Bardzo istotnym przepisem jest możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego w przypadku nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK (art. 108 ustawy o PPK).

Więcej informacji dot. Sage PPK oraz enova365 PPK zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.

Team Wercom Sp. z o.o.

Poznań, 01.09.2020 r.

źródła: www.infor.pl oraz www.sage.com oraz www.enova.pl

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link