Skip to main content
ArtykułyWpisy

Zmiany w JPK_VAT i e-deklaracjach w 2020 roku

Zdaniem ekspertów jest to jedna z najważniejszych zmian w 2020 roku. Weszła w życie już 1 października. Zarówno przedsiębiorstwa jak i pracownicy odpowiedzialni za obszary księgowe zostali zobligowani do dopełnienia dodatkowych obowiązków ewidencyjnych. Obecnie odpowiedzialność księgowego obejmuje wysyłkę deklaracji w firmie. Od 1 wczoraj, pracownik dodatkowo musi znać szczegółowe parametry zawarte w przesyłanym pliku. Wszystko to za sprawą połączenia jednego dla danego okresu pliku JPK_V7. Producenci zaimplementowali już w Sage Symfonia JPK_V7 oraz e-deklaracje. Podobnie z oprogramowaniem enova365, od dłuższego czasu użytkownicy są przygotowani do nowych zmian.

 

Sytuacja obecnie

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy zobligowani są do przekazywania do organów skarbowych e-Deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT. Co ważne, na każde wezwanie urzędu muszą dostarczyć pozostałe struktury VAT. Zmiany w tym obszarze miały nastąpić z dniem 1 kwietnia tego roku i pierwotnie objąć dużych przedsiębiorców. Ze względu na sytuację z COVID-19, termin został po raz kolejny przesunięty. Tym razem na 1 lipca 2020 roku, o czym pisaliśmy w artykule ‘’ JPK_V7 w pigułce’’. Już wtedy, producenci oprogramowania wykazali się dużą czujnością, kiedy to byli gotowi wdrożyć w Sage Symfonia JPK_V7.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie MF- obowiązek sporządzania nowego JPK_V7 przeniesiono na 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorstw.

Dla przypomnienia:

Deklaracja JPK_V7 dotyczy określonych towarów i usług odpowiednimi Grupami Towarowo-Usługowymi (GTU). Co więcej, obowiązek ten będzie wymagał skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów, wyłącznie po stronie sprzedawców, tak by poprawnie oznaczyć je w pliku JPK V7.

Od 1 października

Od tego dnia obowiązkowo dla wszystkich przedsiębiorców zacznie obowiązywać jednolity plik kontrolny-JPK_V7 (wcześniejsza popularna nazwa to JPK_VDEK). Co ciekawe – powstaną dwie odmiany deklaracji JPK_V7: miesięczna JPK_V7(M) oraz kwartalna JPK_V7(K), tym samym zachowana została logika znana dotychczas z deklaracji VAT.

Deklaracja JPK_V7 będzie zawierała zatem komplet informacji, m.in.:
– dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży;
– niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

 

Od dnia wczorajszego każdy podatnik, niezależnie od wielkości firmy, nie będzie musiał przesyłać osobno dwóch elektronicznych dokumentów do Ministerstwa Finansów. Zgodnie z nowymi przepisami wymagana będzie jedna, comiesięczna informacja w postaci pliku JPK_V7

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pliki JPK_VAT zostały uzupełnione o dodatkowe pola:
 • typ dokumentu,
 • oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia
 • (np. dostawa napojów alkoholowych, dostawa oleju opałowego, dostawa wyrobów tytoniowych, świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej, świadczenie usług doradczych, księgowych, prawnych itp.),
 • oznaczenie transakcji objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie (np. VAT marża, MPP, Odwrotne obciążenie itp.),

Co zawierają grupy towarowe?

Zmiany w JPK_VAT oraz e-deklaracjach wprowadzą obowiązek klasyfikowania nowych transakcji  według 13 grup. Zdaniem Ministerstwa są to kluczowe pod względem ryzyka podatkowego oraz możliwości wystąpienia nadużyć w rozliczeniach podatkowych. Co ważne, GTU podawać należy natomiast zarówno przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. We wszystkich tych przypadkach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego.

Ministerstwo Finansów wyszczególniło 13 grup towarowych i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Jak to będzie wyglądało w praktyce w programach?

Po raz kolejny, producenci oprogramowania Sage Symfonia ERP oraz system ERP enova365 stanęli na wysokości zadania i dopasowali programy pod nowe wymagania. Zaimplementowanie zmian konieczne było w modułach finansowo-księgowych oraz handlowych. Użytkownicy, muszą wyłącznie dokonać aktualizacji swoich programów. Dane z systemów, często w różnej formie i strukturze, importowane są do systemu księgowego, w którym powstaje kompletna ewidencja VAT i sporządzane są: deklaracja VAT-7 oraz plik JPK_VAT.
W wyniku wprowadzanych zmian w tych wszystkich systemach i mechanizmach wymiany danych, musi nastąpić rozbudowa o możliwości ewidencjonowania i przesyłania nowych dodatkowych informacji w przedsiębiorstwie o przedmiotach transakcji i zastosowaniu szczególnych procedur według słowników przewidzianych w nowym rozporządzeniu i nowych strukturach JPK_V7.

Najprościej: od 1 października w programie handlowym wystawiamy faktury oznaczając GTU, natomiast w listopadzie należy złożyć deklaracje JPK_V7 za okres październik zgodnie z nowymi wymogami prawymi.

Atrybuty Sage Symfonia JPK_V7 dla dokumentów

Skrót Nazwa Opis
RO Dokument zbiorczy z kas fiskalnych Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW Dokument wewnętrzny Dokument wewnętrzny
FP Faktura do paragonu Faktura, o której mowa w art.. 109 ust, 3d ustawy
MK Faktura zakupu – metoda kasowa Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR Faktura VAT RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE Usługi telekomunikacyjne lub nadawcze Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP Jednostki/podmioty powiązane Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT WNT – transakcja trójstronna uproszczona Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D WDT – transakcja trójstronna uproszczona Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T Marża – świadczenie usług turystycznych Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ Marża – towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 WDT  procedura celna 42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 WDT  procedura celna 63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA Sprzedaż objęta bonem jednego przeznaczenia Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA Pośrednictwo sprzedaży bonów Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP Obowiązek podzielonej płatności Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
IMP Podatek naliczony od importu Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

 

Więcej informacji dot. Sage Symfonia JPK_V7 oraz oprogramowania enova365 zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.

Team Wercom Sp. z o.o.

Poznań, 02.10.2020 r.

 

Źródła:
Podatki, i www. sage.com.pl i www.enova.pl

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link