Skip to main content
Blog

Wczasy pod gruszą – jak rozliczyć?

Wczasy pod gruszą jest to dofinansowanie do wypoczynku wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz tworzą pracodawcy, którzy według stanu na 1 stycznia każdego roku, zatrudniają przynajmniej 50 pracowników na pełen etat. W sytuacji, jeżeli firma zatrudnia mniejszą liczbę pracowników niż 50, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Komu przysługuje wypłata świadczenia?

Zgodnie z ustawą, że środków ZFŚS mogą skorzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, a także byli pracownicy – emeryci i renciści z rodzinami oraz wszystkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS, np. w regulaminie funduszu. Jednym z głównych kryterium otrzymania oraz ustalenia wysokości tego świadczenia jest dochód pracownika. W praktyce wygląda to tak, że im mniej pracownik zarabia tym większe dofinansowanie mu przysługuje. Kolejnym wymogiem, aby pracownik otrzymał świadczenie jest posiadanie przez niego nieprzerwanego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych).
Wczasy pod gruszą pracodawca wypłaca po złożeniu przez pracownika odpowiedniego wniosku oraz oświadczenia o swojej i rodzinnej sytuacji majątkowej. Pora roku przeznaczona na wypoczynek nie ma większego znaczenia – można starać się o uzyskanie świadczenia przez cały rok.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że świadczenie na wczasy pod grusza przysługuje pracownikowi nawet, gdy ten zamiast wybrać się na wakacje planuje spędzić ten urlop wypoczywając w domu.

Wczasy pod gruszą – rozliczenie świadczenia

Świadczenie na wczasy pod grusza nie ma z góry ustalonej kwoty. Wysokość świadczenia uzależniona jest sytuacji finansowej pracownika oraz jego rodziny. Na to jaką wartość dofinansowania pracownik otrzyma nie mogą wpływać takie kryteria jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Nieakceptowalne jest również wypłacanie wszystkim pracownikom takiej samej kwoty świadczenia.
Wczasy pod gruszą wypłaca się ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych (do kwoty 2000 zł). Od dofinansowania na wypoczynek nie odlicza się też składki ZUS.
Zdarza się, że wniosek o wypłatę świadczenia nie jest wystarczający, aby pracownik uzyskał wczasy pod gruszą. Pracodawca musi przede wszystkim zbadać sytuację pracownika na podstawie złożonej przez niego dokumentacji. Dofinansowanie dostają pracownicy o skromnych dochodach, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza.

Wczasy pod gruszą są atrakcyjną formą dofinansowania wypoczynku. Dla wielu pracowników stanowią duże wsparcie w realizacji urlopowych planów. Świadczenie to jest szczególnie popularne w jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Więcej informacji dot. rozliczania wczasów pod gruszą zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.

Team Wercom

sierpień 2022

 

Leave a Reply

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link