Skip to main content
Blog

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

20 maja 2022 r. ogłoszono nowelizacje ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Głównym celem zmian jest uproszczenie funkcjonowania PPK. Nowe regulacje są wprowadzone w odpowiedzi na wiele istotnych postulatów płynących z rynku.

 

Podstawowe informacje o PPK:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku
 • Wpłaty do PPK finansuje podmiot zatrudniający i uczestnik z własnych środków
 • Państwo wspiera program poprzez wpłaty powitalne dla nowego uczestnika oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł

Główne zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących PPK:

 • wprowadzono możliwość wcześniejszego „zgłoszenia” pracownika do PPK –  po 14 dniach zatrudnienia (maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej pozostaje bez zmian, czyli 10 dzień miesiąca tuż po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia);
 • uregulowano tryb zwrotu nienależnych wpłat do PPK;
 • ujednolicone zostały terminy dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK;
 • nadano status podmiotu zatrudniającego dla płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku, gdy pracodawca/zleceniobiorca nie posiada numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON);
 • nadano uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji oszczędzania w PPK;

Nowelizacje w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzono ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Większość nowych zapisów w ustawie o PPK oraz zmiany w ustawie o PIP weszły w życie 4 czerwca 2022 r., choć są i takie, które weszły w życie wcześniej – już 21 maja 2022 r.

Niektóre ze zmian wymagają jednak dłuższego czasu na implementacje, wejdą one w życie dopiero po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia, czyli 21 listopada 2022 r.

 

Zmiany w PPK w nowej wersji enova365

Oprogramowanie enova365 wychodzi naprzeciw podstawowej regulacji zapisanej w ustawie. W odpowiedzi na nowelizacje, w systemie wprowadzono możliwość wcześniejszego zapisania pracownika do PPK. Zmiany te wiążą się z uruchomieniem dwóch nowych parametrów:

 • „Wg daty kwalifikacji Min”

Parametr został domyślnie ustawiony na „Tak”. Możliwa jest jednak zmiana z poziomu systemu. Dzięki temu ustawieniu pracownik może przystąpić do PPK z datą kwalifikacji minimalnej.

 •  „Wg daty kwalifikacji Max”

Parametr domyślnie ustawiono na „Nie”. W tym ustawieniu również możliwa jest zmiana z poziomu systemu. Po zaznaczeniu „Tak” pracownik przystąpi do PPK z datą kwalifikacji maksymalnej.

Efektem takiego ustawienia jest zdecydowane usprawnienie ruchów w nowej formie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Proste rozwiązanie, osiągalne poprzez jedno kliknięcie, w efekcie ściąga ciężar organizacyjny z działów HR oraz księgowości.

 

Zmiany w PPK w Symfonii Kadry i Płace

Producenci oprogramowania Symfonia również na bieżąco aktualizują w swoich programach ustawienia dotyczące PPK. W jednej z najnowszych aktualizacji (2022.1) w okresach płacowych terminy wypłat zostały powiązane z działaniami realizowanymi przez zdarzenia PPK:

 • zgłoszenie pracowników do PPK,
 • rezygnacji z PPK,
 • wznowienia uczestnictwa w PPK (po 4 latach od rezygnacji),
 • zmiany w zgłoszonej wysokości % składek, oznaczonej w atrybucie Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej na Tak.

Termin wypłaty nie oddziałuje na pozostałe zdarzenia PPK (tj. wznowienie, zakończenie uczestnictwa, zwykłe zmiany % składek, zwolnienie).

Jeżeli rezygnacja z PPK nastąpi w trakcie miesiąca, a miała miejsce już jakaś wypłata z uwzględnieniem naliczenia PPK, na kolejnej liście płac w danym miesiącu, pomimo braku naliczeń, pojawi się informacja o naliczaniu PPK. Jednak naliczenia nie będą miały miejsca, ze względu na to, że termin wypłaty jest nadrzędny wobec parametru

oz_kip_139

PPK rezygnacja w trakcie miesiąca pomiędzy wypłatami, nie powoduje automatycznego zwrotu naliczonych przed rezygnacją składek.

PPK przystąpienie, wprowadzone przed określonym w okresie płacowym terminem wypłaty, powoduje automatyczne naliczenie PPK w okresach z późniejszym terminem wypłaty.

 

Więcej informacji na temat nowych przepisów dot. PPK uzyskasz u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

lipiec 2022

bibliografia: www.mojeppk.pl

Leave a Reply

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link