Skip to main content
Blog

Nowe zmiany w aktach osobowych

21 marca 2023 r. w życie weszły nowe obowiązkowe regulacje rozporządzenia z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest dostosowanie zasad gromadzenia akt osobowych po nowelizacji kodeksu pracy dotyczącej badania trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

Zgodnie z nowymi przepisami zatrudniający ma obowiązek poszerzyć dokumentację o część piątą E oraz uzupełnić dokumenty w części B.

Nowe przepisy od 21 marca 2023 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, w części B dokumentacji zatrudniający powinien dołączyć potwierdzenia poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości oraz sposobie jej przeprowadzania. Dodatkowo w tej części dokumentu powinny znaleźć się dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

Nowe akta pracownicze

W nowej części dokumentacji oznaczonej literą E znaleźć powinny się dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika. Mowa tu zarówno o kontrolach przeprowadzanych przez pracodawcę, a także o tych przeprowadzanych przez organ powołany do ochrony pożytku publicznego. Zgodnie z rozporządzeniem po każdej kontroli dokumentację  powinno się przechowywać w wydzielonych częściach nadając im kolejne numery (E1, E2 i kolejne).

Informacje o dacie, godzinie badania oraz jego wyniku (wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo nietrzeźwości), co do zasady przechowuje się maksymalnie przez rok od ich zebrania. Jeśli dane te mają stanowić dowód w postępowaniu (np. przed sądem, w razie sporu z pracownikiem zwolnionym z powodu nietrzeźwości), to przechowuje się je do prawomocnego zakończenia postępowania.

Nowy zestaw kadrowy – kontrola trzeźwości w Symfonii

W najnowszej wersji programu Symfonia Kadry i Płace (2022.2.c) został dodany nowy zestaw kadrowy Kontrola trzeźwości, służący do rozliczenia wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności z kontrolą trzeźwości. Zestaw dostępny jest w katalogu Wynagrodzenia.

oz_kip_160

W przypadku, gdy wynik kontroli trzeźwości był pozytywny, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. W programie można to zarejestrować jako nieobecność nieusprawiedliwioną niepłatną.

 

Więcej informacji na temat akt pracowniczych uzyskasz u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

marzec 2023

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link