Skip to main content
Blog

CIT-8 i sprawozdania finansowe: Co warto wiedzieć w 2024 roku

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kilku istotnym kwestiom związanym z CIT-8 i sprawozdaniami finansowymi. Dla wielu przedsiębiorców i firm, zrozumienie tych dokumentów oraz ich znaczenia jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia działalności.

CIT-8: Co to jest?

CIT-8 to formularz podatkowy służący do rozliczenia dochodów przedsiębiorstw, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, które firmy muszą wypełnić i złożyć co roku w urzędzie skarbowym. CIT-8 zawiera szczegółowe informacje na temat dochodów, kosztów uzyskania przychodów oraz wszelkich odliczeń i ulg podatkowych, z których firma może skorzystać.

Kto składa CIT-8?

Podatnicy CIT, po zakończeniu roku podatkowego, mają obowiązek złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty – CIT-8. 

Zeznanie podatkowe CIT-8 składają: 

 • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie
 • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe), wyjątkiem są spółki niemające osobowości prawnej
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki komandytowe
 • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Kto nie jest podatnikiem CIT?

 • osoby fizyczne
 • spółki nie mające osobowości prawnej, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej z zarządem lub siedzibą w Polsce.

CIT-8 w 2024 roku

W roku 2024, wraz z postępem technologicznym i digitalizacją, proces składania CIT-8 stał się bardziej zautomatyzowany. Zeznania CIT-8 należy składać elektronicznie w systemie e-Deklaracje CIT. Dokument ten musi być podpisany wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Oznacza to, że zeznania CIT-8 nie można podpisać profilem zaufanym oraz nie można go wysłać przez platformę ePUAP.

29 lutego 2024 roku Ministerstwo Finansów udostępniło nowe formularze zeznania CIT-8 w wersji 33. oraz CIT-8AB, CIT-8E, CIT-8FR, CIT-D.

Zeznania CIT-8 należy złożyć do końca trzeciego miesiąca 2024 roku. W tym roku ostatnim dniem marca jest niedziela, oznacza to więc że termin złożenia druku CIT-8 oraz pozostałych druków CIT mija z dniem 2 kwietnia 2024 roku.

W naszej ofercie znajdziesz dwa programy, które umożliwiają obsługę e-deklaracji CIT-8 – Symfonia oraz enova365. Oba programy dają możliwość wystawienia e-deklaracji CIT-8, wysłania oraz pobrania potwierdzenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Zobacz jak wystawić e-deklaracje CIT-8 w Symfonia Finanse i Księgowość wraz z przygotowaniem do wysyłki  

Sprawozdania Finansowe

Obok CIT-8, sprawozdania finansowe stanowią istotny element w prowadzeniu działalności firmowej. Sprawozdania te zawierają podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający informacje o aktywach, inwestycjach długoterminowych, rozliczeniach międzyokresowych, zapasach, a także pasywach. Dzień, na który sporządza się sprawozdania finansowe nazywa się dniem bilansowym.

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

Następnie sprawozdanie takie zatwierdzają odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdą jednostkę prowadzącą księgi rachunkowe. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Kryterium stanowi metoda ewidencji przychodów i kosztów w firmie. Sprawozdanie zarówno składać będą spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz jednoosobowa działalności gospodarcze prowadzący księgi rachunkowe.

Technologiczne innowacje a procesy sprawozdawcze

Wraz z rozwojem technologii, procesy sprawozdawcze również ulegają zmianom. Firmy coraz częściej korzystają z oprogramowania do zarządzania finansami, co pozwala im bardziej efektywnie monitorować swoje dochody i wydatki, a także generować raporty finansowe w szybszy i bardziej precyzyjny sposób. W ofercie Wercom znajdziecie dwa programy, które pozwalają na sprawniejsze przygotowanie oraz wysyłkę zeznań CIT-8 i sprawozdań finansowych – Symfonia oraz enova365. Masz już, jeden z tych programów ale nie wiesz jak poradzić sobie z przygotowaniem CIT-8 lub sprawozdania finansowego?  Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Team Wercom

marzec  2024

Źródło: gov.pl
  Zapraszamy do kontaktu!

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

  61 868 22 08

  biuro@wercom.pl

  Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

  Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
  Poproszę o link
  close-link

  Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
  ZAPISZ SIĘ
  close-link
  Newsletter ✉

  Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

  Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
  Poproszę o link
  close-link

  Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

  Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
  Poproszę o link
  close-link

  e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

  Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
  Poproszę o link
  close-link

  Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

  Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
  Poproszę o link
  close-link