Skip to main content
Blog

Nowelizacja Kodeksu pracy – dodatkowe dni wolne oraz zmiany w umowach na okres próbny

8 lutego 2023 roku Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie pracy, jest to część wdrażania dwóch dyrektyw unijnych, tzw. work-life balance. Wprowadzone przepisy dotyczą m.in. urlopu rodzicielskiego, prawa do dodatkowych dni urlopu opiekuńczego oraz dni wolnych z powodu działania siły wyższej, a także regulacje warunków zawierania umów na okres próbny.

Zmiany w Kodeksie pracy

Urlop rodzicielski

Zgodnie z nowymi zmianami wydłużony ma zostać okres urlopu rodzicielskiego, do 41 tygodniu w przypadku jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Każdy z rodziców otrzyma 9 tygodni urlopu do wyłącznego wykorzystania. Oznacza, to, że jeden rodzic ma możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego w maksymalnym wymiarze 32 lub 34 tygodni, natomiast pozostałe 9 tygodni zostaje dla drugiego rodzica do wykorzystania. Rodzice będą mieli możliwość korzystania z urlopu równolegle.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni niezmiennie wynosić będzie 100%. Zmieniony zostanie natomiast wymiar wysokości świadczenia na urlopie rodzicielskim – będzie wynosić on 70%. Nowe przepisy pozwalają kobietą na złożenie wniosku o stałą wysokość świadczenia za czas zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Po akceptacji takiego wniosku zasiłek za cały okres wyniesie 81,5%.

Ojciec za 9-tygodniowy urlop rodzicielski otrzyma 70% podstawy wynagrodzenia. Dodatkowo nowe przepisy skracają czas w jakim można wykorzystać urlop ojcowski do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka

Urlop opiekuńczy

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzony zostać ma dodatkowy urlop opiekuńczy w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym. Za taki urlop nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. O urlop opiekuńczy pracownik będzie miał możliwość wnioskowania jednorazowo lub w częściach. Wykorzystać będzie go można, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu lub innej osobie pozostającej w tym samym gospodarstwie domowym.

Urlop z powodu siły wyższej

Nowe przepisy wiążą się także z wprowadzeniem nowego zwolnienia/urlopu w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Urlop taki będzie można wybrać w przypadku, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność. Za ten czas pracownik będzie otrzymywał połowę wysokości wynagrodzenia.

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Po nowelizacji Kodeksu Pracy pracodawcy będą mieli w obowiązku informować pracownika o wynagrodzeniu, w tym o początkowym wynagrodzeniu podstawowym, a także wszystkich innych elementach składowych wskazywanych oddzielnie oraz o częstotliwości i sposobie wypłacania wynagrodzenia. Dodatkowo pracownik będzie musiał być informowany o przysługujących mu szkoleniach oraz długości płatnego urlopu.

Umowy na okres próbny – zmiany

Nowe przepisy będą wiązać się także ze zmianami w zakresie okresu próbnego. Będzie mógł być on zawierany maksymalnie na okres:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Zmiana umowy

Pracownik raz w roku będzie mógł wystąpić o zmianę rodzaju umowy (np. na umowę o pracę na czas nieokreślony). Możliwość będzie miał taką dopiero po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy. Pracownik po przepracowaniu tego okresu będzie także mógł zwrócić się z wnioskiem o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Złożenie wniosku nie będzie mogło być powodem do wypowiedzenia umowy. Dodatkowo pracodawca będzie miał w obowiązku odpowiedzieć na taki wniosek pisemnie w ciągu jednego miesiąca.

Przerwy wliczane do czasu pracy

Kolejną przewidywaną zmianą jest wprowadzenie dwóch dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godziny pracownikowi będzie przysługiwało prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Z kolei jeżeli dobowy czas wymiaru pracy jest dłuższy niż 16 godzin, pracownik otrzyma prawo do trzeciej piętnastominutowej przerwy.

Kiedy nowy Kodeks Pracy wejdzie w życie?

Nowe zmiany w Kodeksie pracy zostały przyjęte 8 lutego br. przez Sejm. Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie ich przez Senat, po czy wrócą do Sejmu. Biorąc pod uwagę daty posiedzeń Senatu i Sejmu oraz to, że docelowa ustawa ma wejść w życie po 21 dniach od opublikowania Dzienniku Ustaw, bardzo prawdopodobne jest, że nowelizacja Kodeksu pracy związana z work-life balance wejdzie w życie mniej więcej w połowie kwietnia 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji przepisów Kodeksu pracy uzyskasz u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu!

Team Wercom

luty 2023

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link