ArtykułyWpisy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

By 20 października, 2019 29 lipca, 2020 No Comments

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają bezpośredni wpływ na Twoje wynagrodzenie oraz Twoją przyszłość.

Do 25 października największe przedsiębiorstwa- zatrudniające powyżej 250 pracowników, zobligowane zostały do podpisania umowy zarządzania PPK, a do 12 listopada muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników. Czas nie działa na nasza korzyść, z dnia na dzień jest go coraz mniej, a pytań i niewiadomych jest coraz więcej.

Wiedziałeś, że…❓

  • 👉Do programu PPK zostajemy zapisani automatycznie.
  • 👉Z uczestnictwa w PPK można zrezygnować, jeśli złożymy przedłożymy określone oświadczenie u pracodawcy.
  • 👉 Jeśli jesteś zatrudniony w więcej niż jednej firmie, to ty decydujesz czy chcesz być uczestnikiem PPK we wszystkich firmach, wybranych, jeden czy rezygnujesz
  • 👉PPK dotyczy osób zarówno zatrudnionych na umowę o pracę oraz tych na umowę zlecenie.
  • 👉Pracodawca: podstawowe 1,5% i dodatkowe do 2,5% wynagrodzenie.
  • 👉 Złożona rezygnacja obejmuje okres 4 lat, a po ich upływie wpłaty do PPK zostają wznowione.

Więcej informacji zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.